22.9 C
Ljubljana
sobota, 31 julija, 2021

Vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022

Piše: L. B.

Za vse prijavljene kandidate je potekal izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022, ki ga je opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati bodo do 21. julija 2021 prejeli pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka, ki bo poslan tudi višjim strokovnim šolam. Do 20. avgusta 2021 se morajo sprejeti kandidati vpisati v prvi letnik, višje strokovne šole pa jih bodo pisno obvestile o datumu vpisa.

Zaradi spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, imajo v primeru omejitve, prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Poleg tega pa se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva.

Sprejeti kandidati

V prvem prijavnem roku se je prijavilo 2.653 kandidatov, od katerih je izpolnilo pogoje za vpis 2.283. Od teh je sprejetih 2.248 kandidatov (98,5 %), zavrnjenih pa 35 (1,5 %).

Za redni študij se je letos prijavilo 1816 kandidatov, sprejetih pa je 1.781 ali 98,1 % (lani 97,4 %, predlani 97,4 %). Od 467 kandidatov za izredni študij pa so bili sprejeti vsi ali 100 %, tako kot lani in predlani.

Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na dveh šolah: Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija), Šolski center Ljubljana (program Mehatronika). Tako da je zavrnjenih 35 kandidatov. Lani so bile omejitve na treh šolah oziroma 3 programih, zavrnjenih je bilo 46 kandidatov.

Pregled po željah

Prva želja za vpis se je uresničila 98,5 % kandidatov (lani 98,8 %, predlani 97,3 %), druga želja 1,3 % (lani 1,2 %, predlani 2,6 %) in tretja 0,2 % (lani 0 %, predlani 0,1 %).

Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 98,5 % kandidatov (lani 99,0 %), z drugo 1,3 % (lani 0,9 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,1 %); za izredni študij pa s prvo željo 98,3 % kandidatov (lani 98 %), z drugo 1,5 % (lani 2 %), s tretjo pa 0,2 %.

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe ([www.vss-ce.com/VPS]www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Prijave na prosta mesta bodo potekale od 24. do 31. avgusta 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec mora biti natisnjen s spletne strani in podpisan, nato pa ga pošlješ s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Kandidati za vpis smejo oddati samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.

Zadnje novice

Sorodne vsebine