23.9 C
Ljubljana
torek, 16 julija, 2024

Vlada za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo

Piše: L. B.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.

Cilji novega vodnega vira za oskrbo pitne vode slovenske Istre in kraškega zaledja so:

  • zagotoviti nov neodvisni nadomestni oziroma dodatni vodni vir, ki bo zagotavljal potrebne količine pitne vode za prebivalce slovenske Istre, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod Koper;
  • zagotoviti rezervni vodni vir za prebivalce kraškega zaledja, ki jih z vodo oskrbuje Kraški vodovod Sežana in Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, po možnosti tudi zagotoviti rezervni vir vodovodnega sistema za območje občine Pivka (vodovod Postojna-Pivka z vodnim virom Malni);
  • zagotoviti ustrezne količine vode ustrezne kakovosti za vodooskrbo prebivalstva s pitno vodo dolgoročno za obdobje vsaj 50 let, ob hkratnem upoštevanju podnebnih sprememb;
  • načrtovati vodni vir z upoštevanjem racionalne rabe in stalnega izboljševanja vodooskrbnih sistemov;
  • zagotoviti najmanjši možni potencial ogroženosti vodnega vira tako glede količin kot tudi kakovosti vode;
  • upoštevati hidrografske značilnosti in druge omejitve, pri čemer naj se tako vodni vir in njegova vodovarstvena območja ter vsi ostali pripadajoči objekti nahajajo na teritoriju Republike Slovenije;
  • glede na veljavni Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 zagotoviti vse vodne količine za potrebe zagotavljanja oskrbe s pitno vodo znotraj povodja Jadranskega morja;
  • dolgoročno zagotoviti pitno vodo za prebivalce slovenske Istre in kraškega zaledja v kontekstu podnebnih sprememb.

Prostorske ureditve so načrtovane na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka in obsegajo pregrado in akumulacijo na vodotoku Suhorca, črpališče z dodatnim jezom in vodnim zajetjem na vodotoku Padež, čistilno napravo za osnovno čiščenje vode iz akumulacije Suhorca ter povezovalni transportni vodovod od Padeža do Rodika s pripadajočimi objekti, s katerim se navezuje na obstoječi sistem oskrbe s pitno vodo.

Dobrih 6 milijonov evrov znaša vrednost projektne, prostorske in investicijske dokumentacije po pogodbi. Vrednost celotnega projekta, ki se bo financiral iz proračunskih virov, Sklada za vode in Kohezijskega sklada, znaša skoraj 134 milijonov evrov in se bo zaključil predvidoma konec leta 2027.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine