13.3 C
Ljubljana
petek, 19 aprila, 2024

Višje sodišče razveljavilo začetek prisilne poravnave Electe Naložb; bo Jankovićem spet uspelo reševati svoje premoženje na račun davkoplačevalcev?

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi družbe Heta Asset Resolution in razveljavilo sklep okrožnega sodišča o začetku poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Naložbe, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića, ter zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v nov postopek, kaže današnja objava na Ajpesu.

 

Heta, slaba banka nekdanje banke Hypo, je v pritožbi spomnila, da je že pred uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave vložila predlog za začetek stečaja, in zatrdila, da se dolžnik s prisilno poravnavo le “brani” pred stečajem, saj da s predloženo poravnavo ni mogoče doseči realnega prestrukturiranja.

Trdila je tudi, da poročilo o finančnem položaju, ki ga je predložil dolžnik, ne prikazuje resničnega finančnega položaja, saj v seznam terjatev ni vključil obveznosti do družbe TCK v višini 2,28 milijona evrov. TCK je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od Hypo banke.

Če bi TCK lahko glasovala v postopku, ne TCK ne Heta, ki sta sestrski družbi, ne bi podprli predloga poenostavljene prisilne poravnave. Ker terjatve teh dveh družb znašata skupaj 4,29 milijona evrov oz. več kot 40 odstotkov vseh terjatev, prisilna poravnava ne bi bila potrjena.

Heta je tudi trdila, da je najvišja evidentirana terjatev, do družbe Glanc v višini 4,75 milijona evrov, fiktivna, saj da v sredstvih nikoli ni imela knjiženih nobenih sredstev v višini 4,7 milijona evrov. Poleg ga ima Glanc tudi v poenostavljeni prisilni poravnavi družbe Electa Holding najvišjo terjatev, kar da še dodatno pritrjuje trditvi, da gre v obeh primerih za fiktivno terjatev.

Electa Naložbe je v odgovoru trdila, da terjatev TCK ne obstaja, terjatev banke Hypo pa da je zastarala. Po navedbah družbe je bilo dogovorjeno, da se kredit poplača iz prodaje zastavljenih nepremičnin, ne iz kakšnega drugega vira. Do prodaje nepremičnin ni prišlo, vendar brez krivde dolžnika, so zatrdili in dodali, da ker TCK ne realizira hipotek, s tem dejansko preprečuje izpolnitev dolžnikove obveznosti.

Electa Naložbe je tudi zavračala trditve glede fiktivnosti terjatev do družbe Glanc, med drugim je priložila dokazne listine in navedla, da gre pri terjatvah do družb Electa Naložbe in Electa Holding za odnos do glavnega dolžnika in poroka, pri čemer se terjatve ne seštevajo.

Sodišče je ocenilo, da so trditve Hete dopustne pritožbene novosti, saj jih doslej v postopku še ni mogla uveljavljati, bi pa lahko odločilno vplivale na presojo utemeljenosti predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave.

“Ker navedenih trditev pritožbeno sodišče glede na njihovo naravo zaradi varstva načela kontradiktornosti in pravice do izjave ter pravice do pravnega sredstva ne more samo prvič presojati, je bilo treba pritožbi ugoditi, izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje,” je še zapisalo sodišče.

Electa Naložbe je želela na Ljubljanskem barju postaviti stanovanjsko-poslovni kompleks Vrtno mesto Sibirija. Zemljišča za gradnjo je leta 2013 zasegla banka Hypo.

Uvedbo prisilne poravnave je predlagal direktor družbe Damijan Janković. Za 6,98 milijona evrov navadnih terjatev je predlagal zmanjšanje za 95 odstotkov in odlog poplačila preostalih terjatev na konec leta 2021.

Sodišče je 14. marca, dva dni za sedaj razveljavljenim začetkom prisilne poravnave Electa Naložb, začelo tudi poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa Holding, ki je sicer krovna družba Electe Naložb in Electe Inženiringa. Dober mesec zatem, 23. aprila, je sodišče na predlog Hete začelo tudi osebni stečaj Damijana Jankovića.

Ta je po pisanju spletnega portala Siol v vseh treh svojih podjetjih – Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu – izpeljal enak manever. Predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov, obvladoval pa bi jih prek prijateljskih upnikov, ki so pred tem odkupili terjatve do vseh treh podjetij. Heta se je po navedbah Siola pritožila tudi na začetek poenostavljene prisilne poravnave Electe Holdinga. Je pa septembra lani večina upnikov Electe Inženiringa potrdila poenostavljeno prisilno poravnavo družbe, v kateri bodo navadni upniki do konca leta 2020 10-odstotno poplačani.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine