20.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 26 julija, 2021

[Video] Rožnodolci izžvižgali Jankovićeve ljudi, ki nimajo posluha za problematiko njihovega okraja!

Šestnajst civilnih iniciativ, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, je Ljubljančane pozvalo, naj gredo 18. novembra na volitve in volijo za spremembo župana. Ena od njih je tudi civilna iniciativa Rožna dolina, ki je organizirala javno predstavitvi odgovorov županskih kandidatov na probleme, s katerimi se soočajo v Rožni dolini. Prebivalci rožne doline zahtevajo takojšnjo spremembo občinskega prostorskega načrta za to območje, tako da bo gradnja objektov omejena na največ 11 metrov višine in da ne bo dovoljeno pozidati več kot 40 odstotkov zemljišča.

Zahtevajo tudi takojšnjo prepoved gradnje večstanovanjskih blokovskih objektov in v vmesnem času do sprejetja novega občinskega prostorskega načrta ustavitev izdaje vseh gradbenih dovoljenj za objekte, ki presegajo zahtevane omejitve. Predstavniki civilne iniciative Za sonaravni razvoj in Olepševalnega društva Rožna dolina so županu Zoranu Jankoviću predali peticijo s 1420 podpisi Rožnodolincev. Z njo so napovedali, da se bodo uprli nadaljnji degradaciji tega dela mesta. In kaj na zahteve Rožnodolincev pravijo kandidati za župana Ljubljane.

VIDEO: [Prispevek Slovenija] 09.11.2018 Prebivalci rožne doline zahtevajo takojšnjo spremembo OPN

Janković skrbi za svoje žepe, za prebivalce mu ni mar

Da ne gre le za nezadovoljstvo peščice posameznikov, kot velikokrat poudarja Ljubljanski župan Zoran Jankovič, govori podatek, da zbrani podpisi predstavljajo mnenje več kot 90 odstotkov lastnikov vseh stanovanjskih objektov v Rožni dolini. S tem da imajo prebivalci Rožne doline problem z posledicami slabega prostorskega planiranja, pa se ne strinja Janez Koželj – podžupan Meste občine Ljubljana.

Najbolj sporno pa se prebivalcem Rožne doline zdi, da je MOL za namene zasebne večstanovanjske gradnje prodala še zadnjo zeleno območje v Rožni dolini, to je Habjanov bajer. Bajer pa poleg tega  deluje tudi kot naravni zadrževalnik voda, ki se stekajo z Rožnika. Pozidan pa bi po mnenju prebivalcev povečal poplavno ogroženost Rožne doline, ki je že tako poplavno ogrožena.

Aleksander Pozvek

Zadnje novice

Sorodne vsebine