11.1 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

[VIDEO] Eva Irgl: Danes se kaže, kako pomembno je, da imaš predsednika vlade, ki ve, kaj dela

V SDS novim ministrom in predsedniku vlade želimo, da se uspešno spopadejo z najzahtevnejšimi izzivi ter imajo pred očmi ves čas dobrobiti ljudi in delo za skupno dobro!

Slovenija je včeraj, 13. marca 2020, dobila 14. Vlado Republike Slovenije, ki jo bo vodil predsednik SDS Janez Janša. Poslanke in poslanci so na izredni seji z 52 glasovi podprli listo ministrov in ministric nove vlade.

V nadaljevanju objavljamo stališče poslanske skupine SDS, ki ga je predstavila Eva Irgl.

EVA IRGL: V luči zelo zahtevnih razmer zaradi zdravstvene situacije potrjujemo 14. Vlado Republike Slovenije. Glede na razmere je bilo seveda najbolj odgovorno in tudi edina razumna in pravilna odločitev, da o vladi glasujemo še isti dan po končanih zaslišanjih, ne pa šele v naslednjem tednu, kot je bilo sprva predvideno. Še posebej v takšnih razmerah država namreč takoj potrebuje polno operativno vlado z vsemi pooblastili, da bo lahko v zaščito državljanov čim prej sprejela že pripravljene pomembne ukrepe. Za državljane pa je ta trenutek najbolj pomembno, da se počutijo karseda varne. Zato je takojšnje delovanje v smeri zaustavitve epidemije sedaj, logično, na prvem mestu med vsemi ukrepi in prioritetna dejavnost, zlasti vseh tistih ministrstev, ki so vezana na zajezitev in potem tudi odpravo posledic koronavirusa oziroma COVID-19. Ko se bo življenje vseh nas, upajmo tudi da čim prej, vrnilo nekako nazaj v bolj normalne okoliščine pa bomo začeli pospešeno uresničevati zaveze iz koalicijske pogodbe.

Stranke, ki sestavljajo novo koalicijo, so najprej predsedniku vlade gospodu Janezu Janši posredovale imena kandidatov, za katere menijo, da so primerni za upravljanje ministrske funkcije. S tem so nase prevzele tudi svoj del odgovornosti za uspešnost delovanja nove vlade. Predlagani kandidati za ministre pa so se v tem tednu predstavili pred pristojnimi odbori in dobili potrebno podporo oziroma zeleno luč na matičnih delovnih telesih. Kot čisto zadnja sta se danes predstavila še kandidata za ministra za kulturo in za Slovence v zamejstvu in po svetu. To pa seveda pomeni, da so kandidati pripravljeni, da na svojih ministrskih resorjih zagrizejo v ključne probleme, ki jih je potrebno rešiti oziroma se z njimi spopasti in so za vsako ministrstvo posebej našteti v koalicijski pogodbi.

Prav je, da vemo, da bo nova vlada imela pred seboj le polovični mandat, ki ga obenem začenja še v izredno težki in zahtevni situaciji. Zato nekaterih vsebin, ki jih stranke sicer zagovarjamo v svojih lastnih programih, ni bilo mogoče uvrstiti v ukrepe koalicijske pogodbe, ampak smo iskali neko skupno presečišče, da se izpeljejo tisti projekti in tiste vsebine oziroma rešitve, o katerih se vse stranke koalicije strinjajo. In v Slovenski demokratski stranki smo veseli in tudi zadovoljni, da smo bili vsi skupaj pripravljeni vložiti v tem kratkem času dovolj truda in volje, da sedaj enotno podpiramo rešitve, ki jih državljani nujno potrebujejo.

12 let, na primer, že ni bil zgrajen noben nov dom za starostnike, zato je pomembno, da je v koalicijski pogodbi zapisano, da se bo začelo z izgradnjo tudi novih domov, sredstva pa naj bi se zagotovila tako s prerazporeditvijo proračunskih sredstev kot z dvigom povprečnin občinam in drugimi oblikami financiranja. Že prej je bilo omenjeno, da se bo ustanovil, že večkrat je bilo povedano, Slovenski demografsko-pokojninski sklad. Pomembno je, da bo ta sklad s sedežem v Mariboru. Tukaj gre za pomembno decentralizacijo. Verjamem pa tudi, da bo takšen sklad pomembno prispeval k izboljšanju položaja starejših oziroma upokojencev. Potem imamo tukaj dvig odmernega odstotka na 63,5 % ter dodatno izredno uskladitev pokojnin.

V nadaljevanju bi želela izpostaviti še nekatere ukrepe različnih pristojnih ministrstev, ki so zapisani v koalicijski pogodbi in so nanje opozorili tudi kandidati za ministre na pristojnih odborih. Najprej že prej omenjena decentralizacija in skladen regionalni razvoj. Torej, da se bo Slovenija lahko bolj enakomerno razvijala, tako ekonomsko, gospodarsko kot tudi kulturno in športno. Zato bo vlada pripravila podlage za investicije v kulturno infrastrukturo ter vzpodbujala vlaganja zasebnega sektorja v šport s pomočjo davčnih olajšav. Obenem se bo krepila avtonomija občin.

Druga zadeva, ki je zagotovo zelo pomembna, je prenova stanovanjske politike. Šla bo v smeri povečanja fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah. Vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig nepremičninskih proračunskih sredstev za izgradnjo stanovanj po celotni Sloveniji. Vzporedno s tem se bo delalo na pospešitvi modernizacije in novogradenj železniške infrastrukture. Tako se bo omogočilo hitrejši pretok prometa v Ljubljano, s tem pa razbremenilo tudi nujo, da zaposleni študentje v Ljubljani najemajo in kupujejo nepremičnine izključno v glavnem mestu, seveda po dvakrat višjih cenah kot drugod.
Ponovno bomo uvedli brezplačni vrtec za drugega otroka in nadaljnje in sprejetje univerzalnega otroškega dodatka. Na področju zdravstva zagotovo sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Nanj čakamo že približno 16 let. Vzpostavitev učinkovitih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst. Še vedno je trenutno v Sloveniji ogromno število ljudi, ki čaka na sprejem pri zdravniku ali specialistu.

Če pogledamo področje kmetijstva, bi želela izpostaviti predvsem spodbude za ohranjanje družinskih kmetij. Zelo pomembno. Potem ukrepe za povečanje samooskrbe. Tudi danes se to vidi, kako pomembna je samooskrba in konkretnejši nadzor pri preprečevanju zlorab pri predelavi, označevanju in prodaji hrane. Če pogledamo okolje, v zadnjem času je vedno večji problem s skladiščenjem in uničevanjem odpadkov, za kar je seveda potrebno vzpostaviti učinkovit sistem.

Na področju pravosodja naj izpostavim zlasti ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarskega kriminala ter prenovo insolvenčne zakonodaje. Področje notranje politike, v tem trenutku zagotovo najpomembnejše učinkovito varovanje državne meje, doslednost spoštovanja azilnega postopka in preprečevanje njegovih zlorab.

Če pogledamo zunanjo politiko, krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu, krepitev sodelovanje s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini, pa seveda tudi v Sloveniji. Povečanje kredibilnosti države v Evropski uniji in Zvezi Nato ter da bo, kot je dejal kandidat za ministra za zunanje zadeve na zaslišanju, slovenska zunanja politika imela ponovno premišljen, usklajen in enoten glas.

Če povzamem so temeljni skupni cilji strank koalicije in nove vlade naslednji: zagotoviti pravično in učinkovito delovanje države, vzpostaviti takšen sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljil na pravičnosti in medgeneracijski solidarnosti, vzpostaviti ravnovesje med socialno državo na eni strani in tržnim gospodarstvom na drugi, krepiti slovensko in evropsko identiteto, ob tem pa delovati v smeri uspešnega uveljavljanja Slovenije v širšem mednarodnem okolju na podlagi nacionalnih ciljev ter skupne evropske zunanje in varnostne politike. Vzpostaviti takšne ukrepe, ki bodo usmerjeni v zdravo, prijazno življenjsko okolje, v trajnostno naravnan in skladen regionalni razvoj, v debirokratizacijo, o tem smo večkrat razpravljali v tem državnem zboru, in učinkovitejše delovanje javnega sektorja, ki mora biti ljudem, zlasti pa gospodarstvu v pomoč in servis, ne pa v kakršnokoli oviro.

Obenem nas v drugi polovici leta 2021 čaka tudi polletno predsedovaje Slovenije Svetu Evropske unije. Leta 2008 smo bili prvič postavljeni pred tam velik izziv in ga tudi uspešno izpeljali. Tisti, ki smo bili takrat bodisi v zakonodajni bodisi v izvršilni veji oblasti, vemo, kako zahtevna naloga je bila to. Vendar smo s kompetentnimi, sposobnimi in izkušenimi ljudmi ter mladimi talentiranimi posamezniki, ki smo jim dali priložnost na različnih nivojih, dokazali, da lahko še tako zahteven izziv uspešno izpeljemo. Da je takratni in sedanji predsednik vlade gospod Janez Janša predsedovanje Svetu Evropske unije opravil z odliko, je povedala tudi mednarodna javnost. Izkušnje, ki so bile pridobljene tekom prvega predsedovanja in neposredne izkušnje, ki jih imajo s tem tudi nekateri današnji kandidati za ministre, so nedvomno dodaten garant za to, da bo tudi v drugič predsedovanje uspešno. Naš skupen cilj pa mora biti, da nazaj okrepimo ugled Slovenije v mednarodnem prostoru ter ji povrnemo kredibilnost, ki je ključna za uveljavljenje strateških pozicij v globalnem oziroma mednarodnem prostoru.

Prav povezovanje in sodelovanje sta zaznamovali torej prvo predsedovanje Sveta EU. In prav ti dve vodili sta bili ključni tudi v siceršnjem delovanju vlade Janeza Janše v mandatu 2004-2008. Preko partnerstva za razvoj smo namreč uskladili in skupaj z opozicijo tudi sprejeli veliko število zakonov, ki so bili naravnani v izboljšanje položaja državljanov. In ta praksa se je, spoštovani kolegice in kolegi, danes, to lahko z gotovostjo rečemo in zatrdimo, izkazala za dobro. Škoda je le, da se ni nadaljevala pod vsemi vladami. Ampak danes je ponovno priložnost, da obudimo podobno sodelovanje. Zato bomo tudi v tokratni vladi oziroma koaliciji pri oblikovanju sistemskih rešitev dolgoročne narave k sodelovanju seveda povabili tudi opozicijo. Vsak je torej dobrodošel s svojimi izdelanimi predlogi.

Pred seboj imamo listo, ki je sestavljena tako iz posameznikov, ki so že bili ministri, in takšnih, ki sicer te neposredne izkušnje z ministrovanjem še nimajo. Imajo pa energijo in potrebno znanje, da se spopadejo z izzivi, ki so pred nami. Kljub ekstremno agresivnemu poskusu, da se te štiri stranke, ki tvorijo koalicijo, torej SDS, SMC, NSi in DeSUS, ne bi mogle povezati, tukaj govorimo o uporabi večinskih medijev, degradaciji poslancev po družbenih omrežjih, organiziranih shodih, medijskih podtikanjih in še čem drugem, kljub temu so te štiri stranke uspele sestaviti koalicijo. In jaz verjamem, da trdno koalicijo, in verjamem, da v želji, da se res naredi veliko dobrega za Slovenijo.

In še nekaj. Kako pomembno je, da imaš predsednika vlade, ki ve, kaj dela, ki je odločen pri svojem delovanju in ima vso potrebno avtoriteto, se vidi prav danes v situaciji, v kateri smo se znašli. Jasna navodila, hitri in premišljeni ukrepi ter lastno odgovorno ravnanje so ključni v luči razmer, ki vladajo zaradi širitve koronavirusa oziroma COVID-19.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, listo kandidatov za ministre, ki je bila vložena v državni zbor bomo v Slovenski demokratski strani podrli. Obenem novim ministrom in predsedniku vlade želimo, da se uspešno spopadejo z novimi torej z najzahtevnejšimi izzivi ter imajo pred očmi ves čas dobrobiti ljudi in delo za skupno dobro.

VIDEO: Eva Irgl, potrjevanje liste kandidatov 14. vlade RS

Zadnje novice

Sorodne vsebine