31.9 C
Ljubljana
nedelja, 14 julija, 2024

V državnem proračunu aprila 147 milijonov evrov presežka

Piše: C. R.

Stanje javnih financ se pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 701 milijon evrov oziroma za 20,1 %. Primanjkljaj državnega proračuna se je aprila ponovno znižal, tako da je več kot 1 milijardo evrov manjši kot v prvih štirih mesecih 2021. Odhodki rastejo počasneje od pričakovanj; znašali so nekaj manj kot 4,30 milijarde evrov, kar je za 409,9 milijona evrov oziroma 8,7 % manj kot v enakem obdobju lani. 

V prvih štirih mesecih je proračunski primanjkljaj znašal 114 milijonov evrov, v enakem obdobju lani pa je znašal 1,2 milijarde evrov.

V sprejetem proračunu je za celotno letošnje leto načrtovan primanjkljaj v višini 2,47 milijarde evrov, kar pomeni, da trenutni primanjkljaj znaša 4,6 % načrtovanega.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih štirih mesecih dosegli okoli 3,38 milijarde evrov in so za 15,7 % ali 458,4 milijona evrov višji kot v enakem lanskem obdobju.

Visoka zaposlenost in stabilen trg dela sta pomembno prispevala k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali za 9,1 % na 632,3 milijona evrov.

Rastejo tudi prilivi od davka na dodano vrednost. Dosegli so približno 1,56 milijarde evrov, kar je 24,2 % oziroma 304,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. To je odraz gospodarske aktivnosti, ki jo spodbujajo investicije in živahna zasebna potrošnja.

Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij narasli za 13,4 % oziroma za 45,5 milijona evrov na 385,8 milijona evrov, prihodki od trošarin pa so se zvišali za 13,8 % ali 18,7 milijona evrov na 404,8 milijona evrov.

Nedavčni prihodki so v prvih štirih mesecih letos dosegli 263,2 milijona evrov in so za 49,5 milijona evrov oziroma 23,2 % višji kot v enakem obdobju lani. Večji del razlike se nanaša na operacije zakladnice v povezavi z zadolževanjem in servisiranjem dolga Republike Slovenije.

Prejeta sredstva iz Evropske unije so v prvi tretjini leta dosegla 466,4 milijona evrov, kar je 159,7 milijona evrov oziroma 52,1 % več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v prvih štirih mesecih namenili 491,5 milijona evrov oziroma 27 milijonov evrov ali 5,2 % manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so v prvi tretjini leta skupaj dosegli 342,9 milijona evrov in so za 78,5 milijona evrov nižji od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili 646,7 milijona evrov, kar je 38,3 % ali 401,2 milijona evrov manj kot lani. Za 19,1 milijona evrov ali 25,2 % so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali transferi nezaposlenim.

Za investicije je državni proračun v štirih mesecih namenil 217,7 milijona evrov oziroma 22,2 milijona evrov ali 11,3 % več kot v enakem obdobju lani.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine