17 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

V belokranjskem Krajinskem parku Lahinja vzpostavitev učne poti Nerajski lugi

Črnomaljska občina in partnerji so v okviru razpisa lokalne akcijske skupine v tamkajšnjem Krajinskem parku Lahinja januarja začeli projekt Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi. Projekt bo stal nekaj več kot 130.000 evrov, pri čemer bo evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pokril štiri petine upravičenih stroškov.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je povedal, da želijo z omenjenim podvigom izdelati novo turistično zanimivost oz. urediti učno pot, na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen in okoljsko vlogo mokriščnih Nerajskih lugov.

Učna pot, ki bo tekla tudi po lesenih mostiščih, se bo začela in končala pri vstopnem informacijskem centru krajinskega parka, do omenjenih nerajskih logov pa bodo tako zagotovili lažji dostop, je še dejal.

Črnomaljska občina bo sicer kot projektni parter prevzela gradnjo lesenega podesta in opazovalnice za ptice ter nakup opreme za ureditev informacijskega centra v Velikem Nerajcu. Poskrbela bo tudi za popis in kartiranje nerajskih rastlinskih in živalskih vrst ter tamkajšnjih življenjskih okolij.

Črnomaljski Razvojno informacijski center Bela krajina bo kot vodilni partner pred tem zagotovil čiščenje zaraščenega zemljišča, oblikoval bo turistično ponudbo in zagotovil njeno predstavitev. Skrbel bo za pravočasno pripravo in oddajo zahtevkov za odobreni denar.

Pri projektu sodeluje tudi Folklorna skupina Dragatuš, ki bo izdelala scenarij za izvedbo priložnostne igre kot dela turistične ponudbe in zagotovila izdelavo ducata tradicionalnih kostumov, ki jih bodo uporabili pri predstavljanju krajevnih običajev in šeg.

Krajinski park Lahinja sicer obsega naravno ohranjeno povirje gornjega toka reke Lahinja, kjer se prepletajo različni kraški pojavi. Posebej zavarovani so sedem naravnih in pet kulturnih spomenikov ter dva naravna rezervata.

Zanimivo je manjše kraško polje ob kraški jami Zjot s podzemnim jezerom in zasigano dvorano. Zahodno od jame se med njivami odpira udorna vrtača Glušenka, ki se stika s podzemno vodo. Posebnost parka sta botanično in zoološko zanimiva naravna rezervata Nerajski in Lahinjski Lugi. V močvirju Mlaka pa je najti celo želvo sklednico.

Park je tudi kulturno-zgodovinsko zanimiv. Okljuk Lahinje pri Pustem Gradcu je bil poseljen že v mlajši kameni in bakreni dobi. V 16. stoletju so tam zgradili grad in ga konec 18. stoletja opustili. Pri vrhu okljuka stoji pokopališča cerkev z letnico 1638. Ob Lahinji sta žaga in mlin, ki obratujeta le še zaradi turistov. Ob vasi proti Velikem Nerajcu stoji starejšeželeznodobna gomila. V parku so urejene obhodne poti, obhod vseh vzame približno tri ure.

Zadnje novice

Sorodne vsebine