24.8 C
Ljubljana
torek, 28 septembra, 2021

Uspešno zaključena energetska sanacija: stavba na nogometnem stadionu in Glasbena šola Brežice

Piše: L.K.

Občina Brežice je v preteklem letu kljub vsem izzivom, ki jih je prinesla epidemija, zelo uspešno realizirala načrtovane investicije in projekte. Enega največjih projektov leta 2020 v vrednosti približno 5 milijonov evrov predstavlja energetska obnova 15 javnih stavb, ki je potekala v  javno-zasebnem partnerstvu občine z družbo Petrol in podjetjem Plistor.

Energetska sanacija je že izboljšala bivalne pogoje, prispevala bo k prihranku energije in zmanjšala onesnaževanje okolja. Po pripravljenih izračunih bo sanacija prispevala k zmanjšanju toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno, kar je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

Stavba na nogometnem stadionu Brežice

Celovito je bila obnovljena stavba, v kateri imata svoje prostore tako Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice kot Zavod za šport Brežice. V sklopu energetske sanacije je bila izolirana fasada, zamenjano stavbno pohištvo (okna in vrata), kjer je bilo to potrebno, razsvetljava je bila prenovljena z energetsko varčnimi svetili. V celoti je bil prenovljen ogrevalni sistem, način ogrevanja je sedaj s toplotno črpalko z geosondami, zasebni partner v projektu bo v naslednjih 15 letih poskrbel tudi za energetsko upravljanje.

Med energetsko sanacijo je bila dodatno zamenjana streha na objektu, saj je bilo ugotovljeno, da je streha dotrajana. Vrednost del energetske sanacije je znašala dobrih 320.000 evrov. Za menjavo strehe, ki jo je izvedba občina, je namenila 65.000 evrov.

Kot je dejal direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, so v stavbi na nogometnem stadionu deluje Center za krepitev zdravja, in z energetsko sanacije stavbe, v kateri je center, so zelo zadovoljni. S sanacijo so se izboljšali pogoji delovanja zaposlenih v centru, s tem pa bodo tudi občani deležni boljših pogojev obravnave.

Glasbena šola Brežice

Ravnatelj Glasbene šole Brežice Daniel Ivša je prepričan, da je za glasbeno šolo energetska sanacija objekta velika pridobitev. Ker stavba glasbene šole spada pod varstvo kulturne dediščine, je bila sanacija še dodaten izziv. Dotrajana okna so bila zamenjana z novimi, ogrevanje stavbe se je iz kurilnega olja zamenjalo s toplotno črpalko. Zaradi nemotenega delovanje le-te je bila do šole na novo napeljana močnejša električna napeljava. Zamenjala se je tudi razsvetljava v notranjih prostorih. Poleg varčevanja z energijo in okolju prijaznejšemu načinu ogrevanja so za glasbeno šolo pomembni tudi naslednji elementi: možnost boljšega prezračevanja prostorov, nekoliko večja in predvsem enakomerna vlažnost v učilnicah (določena stopnja vlažnosti prostorov je pomembna za boljše vzdrževanje inštrumentov, ki so izdelani iz lesa) in boljša zvočna izolacija v koncertni dvorani, saj nova okna zmanjšujejo jakost zvoka od zunaj.

Občina Brežice je za sanacijo javnih stavb pridobila na razpisu Ministrstvo za infrastrukturo 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo občini. Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev zraven že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih.

Vir: Občina Brežice

Zadnje novice

Sorodne vsebine