14.3 C
Ljubljana
četrtek, 13 junija, 2024

Učinki Šarčeve nekompetentne vladavine se že kažejo: Državni proračun po štirih mesecih s petimi milijoni evrov primanjkljaja!

Državni proračun je imel po prvi tretjini leta 5,2 milijona evrov primanjkljaja, medtem ko je v lanskih prvih štirih mesecih beležil 28,4 milijona evrov presežka. Skupni prihodki so porasli za okoli pet odstotkov, odhodki pa za okoli šest odstotkov. Celotne javne finance so imele v štirimesečju okoli 40 milijonov evrov presežka.

Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos znašali 3,357 milijarde evrov, kar je 5,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so narasli za 6,3 odstotka na 3,362 milijarde evrov.

Davčni prilivi so znašali 2,9 milijarde evrov in so bili za 6,5 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Od tega so se prilivi iz dohodnine zvišali za 13,7 odstotka na 513 milijonov evrov, rast pa je po navedbah ministrstva za finance posledica predvsem ugodnih razmer na trgu dela.

Višji so bili tudi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb, za 23,5 odstotka na 372 milijonov evrov. Rast na ministrstvu pripisujejo višje obračunanim akontacijam ter višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2018.

Prilivi od davka na dodano vrednost (DDV) so znašali 1,26 milijarde evrov, kar je 4,1 odstotka več kot v lanskem obdobju. Dinamika gibanja DDV sta v največji meri odvisni od gibanja zasebne in državne potrošnje.

Na strani odhodkov so se znižali odhodki za poplačilo domačih in tujih obresti, ki so znašali 517 milijonov evrov in so bili za 10,7 odstotka nižji kot v lanskem obdobju. Obveznosti za plačilo plač in prispevkov so se zvišale za 9,4 odstotka na 429 milijonov evrov. “Povišanje je v večji meri posledica napredovanj in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,” so pojasnili.

Ta dogovor je skupaj z višjimi transferji občinam zaradi finančne izravnave v največji meri vplival tudi na povečanje transferjev javnim zavodom, ki so porasli za 5,6 odstotka na 612,6 milijona evrov.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom so bili s 496 milijoni evrov višji za 11,4 odstotka, med temi so družinski prejemki in starševska nadomestila porasli za 6,6 odstotka, transferji za zagotavljanje socialne varnosti pa za 43,5 odstotka. Izdatki za denarno socialno pomoč so bili višji za 25,2 milijona evrov in so skupaj znašali 91,1 milijona evrov.

Izdatki za blago in storitve so skupaj znašali 224,2 milijona evrov oz. 11,3 odstotka več kot v lanskem obdobju. Povečanje je v največji meri posledica višjih izdatkov za modernizacijo Slovenske vojske ter za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture.

Celotne javne finance, ki jih poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, so imele v prvih štirih mesecih 40,3 milijona evrov presežka. Prihodki so se povečali za 5,7 odstotka na 6,22 milijarde evrov, odhodki pa so bili višji za 6,8 odstotka in so znašali 6,18 milijarde evrov.

Pokojninska blagajna je imela 4,2 milijona evrov presežka. Prihodki so se povečali za 4,3 odstotka na 1,789 milijarde evrov, odhodki prav tako za 4,3 odstotka na 1,785 milijarde evrov.

Zdravstvena blagajna je beležila 6,5 milijona evrov plusa. Prihodki so se povečali za 10,1 odstotka na 1,019 milijarde evrov, odhodki pa za 13,4 odstotka na 1,012 milijarde evrov.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine