-4.4 C
Ljubljana
četrtek, 9 februarja, 2023

Spremembe za imetnike orožja in orožnih listin

Piše: L. B.

Od 14. avgusta 2021 bo začela veljati novela Zakona o orožju, ki bo prinesla novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja.

Novela prinaša spremembe pri kategorizaciji orožja, natančneje nekatero dovoljeno orožje iz kategorije B bo premeščeno v kategorijo A (prepovedano orožje). Dovoljeno bo pod določenimi pogoji le izjemoma, na primer za športne strelce, ki imajo upravičen razlog.

Imetniki orožnih listin za orožje, razvrščeno v kategorije A, B, C ali D na podlagi do sedaj veljavnega zakona (ZOro-1), katerega kategorizacija se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo po noveli zakona, morajo pri pristojni upravni enoti:

  • vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim zakonom v petih letih od njegove uveljavitve,
  • predložiti orožno listino, da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.

Vendar ne glede na petletni rok mora biti orožje prekategorizirano pred dajanjem orožja na trg ali pred prenosom v drugo državo članico EU oziroma tretjo državo.

Onesposobljeno orožje, ki se do sedaj ni štelo za orožje, je po noveli zakona razvrščeno v 6. točko kategorije C, zato je potrebno tako orožje prijaviti pri pristojni upravni enoti in pridobiti potrdilo o prijavi. Imetniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo izdano potrdilo o onesposobitvi orožja pred uveljavitvijo novele zakona, morajo v primeru, če orožje prenašajo ali nosijo, onesposobljeno orožje pred nošenjem ali prenašanjem prijaviti pri pristojni upravni enoti, kjer ga bodo razvrstili v 6. točko kategorije C.

Novela zakona posebej določa obveznost imetnikov veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja in evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za polavtomatsko orožje, ki je po novem razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo novele zakona razvrščeno v kategorijo B. Pri pristojni upravni enoti morajo:

  • vložiti vlogo za prekategorizacijo pred dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico EU oziroma v tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih od uveljavitve novele zakona,
  • ali pa v petih letih od uveljavitve novele zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi orožja.

Osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, morajo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti orožje z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Upravne takse ob zamenjavi orožnih listin zaradi prekategorizacije orožja oziroma prijavi onesposobljenega orožja ne bo potrebno plačati. Toda za neizpolnitev navedenih obveznosti novela zakona določa globe od 500 do 1500 evrov.

V treh mesecih po uveljavitvi zakona je možna legalizacija orožja. Imetniki orožja, ki ga posedujejo brez veljavne orožne listine, smejo tako v treh mesecih po uveljavitvi novele zakona pri pristojni upravni enoti podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine.

Upravna enota bo ustrezno orožno listino izdala, če:

  • orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in
  • imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona: da je dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, da je zanesljiv, da predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno orožje, bodo lahko posedovali več kosov varnostnega orožja, kot to velja za športno in lovsko orožje.

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko po uveljavitvi zakona zbirajo tudi orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A. Zbirajo lahko izjemoma tudi hladno orožje in drugo kratkocevno ali dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje iz kategorije A, ne glede na to, ali se še izdeluje ali ga uporabljajo obrambne sile ali policija, če je uvrščeno na seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati. Prav tako bodo lahko javno razstavljale orožje v ustreznih prostorih in na način, da ga ni mogoče odtujiti.

Novela natančno določa, kakšno orožje in strelivo zanj se lahko posoja ter časovno omejitev posojanja orožja na največ 30 dni.

Sprememba zakona omogoča dajanje v uporabo varnostnega orožja pod neposrednim nadzorom lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine