4.6 C
Ljubljana
torek, 29 novembra, 2022

Slovenska energetika pred številnimi izzivi

S konzorcijem do preboja pri zeleni preobrazbi s pomočjo pametnih omrežij

Slovenija je septembra letos dobila dopolnjeni osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, v katerem je do leta 2030 predvideno 15-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 2015. V obdobju do 2030 naj bi izboljšali tudi energetsko učinkovitost, in sicer za vsaj 32,5 odstotka v primerjavi z letom 2007, ter dosegli vsaj 27-odsotni delež obnovljivih virov energije. Predvideni ukrepi že imajo in bodo imeli tudi v prihodnje velik vpliv na energetiko, ki je do sedaj veljala za eno bolj tradicionalnih panog z malo spremembami, v prihodnje pa je prav na področju preskrbe z energijo pričakovati ogromno sprememb.

Ker tako kompleksne spremembe, kot nastajajo v elektroenergetskem sektorju, zadevajo več akterjev na tem področju, sta družbi ELES, slovenski sistemski operater prenosnega omrežja, in GEN-I, naš največji dobavitelj električne energije, prepoznali nujnost povezovanja za uspešno integracijo zelenih in pametnih tehnologij ter septembra letos podpisali konzorcijsko pogodbo za pospešitev zelene transformacije slovenske energetike s pomočjo pametnih omrežij. Namen obeh ustanoviteljev je bil spodbuditi sodelovanje pri razvojnih projektih in privabiti več deležnikov slovenske energetike, ki lahko prispevajo manjkajoče znanje in ideje za uresničevanje skupnega cilja – zelene preobrazbe in prehoda v brezogljično družbo.

Idejo povezovanja za dosego naprednejših rešitev so hitro prepoznali in podprli še trije slovenski elektrodistributerji: Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d. in Elektro Ljubljana, d. d., ki so s podpisom pristopne izjave oktobra postali pridruženi partnerji konzorcija.

Elektroenergetske družbe v Sloveniji so do sedaj pametna omrežja razvijale in testirale le v omejenem obsegu v okviru pilotnih projektov, financiranih iz različnih regulatornih spodbud, evropskih sredstev ali dvostranskih partnerstev. Toda za pospeševanje zelene transformacije slovenske energetike in ohranjanje zanesljivosti obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema v prihodnosti takšen pristop k širjenju pametnih omrežij ne bo dovolj. Potrebne bodo spremembe obstoječega obravnavanja investicij v pametna omrežja, odnosov med dobavitelji in odjemalci, delovanja trgov in regulative. Te spremembe bodo zahtevale veliko predanost in preseganje tradicionalnih odnosov med elektroenergetskimi družbami in odjemalci.

Ob podpisu sporazuma sta predstavnika družb ustanoviteljic poudarila, da je za učinkovit odgovor na podnebne izzive nujno povezovanje vseh podobno mislečih deležnikov. Vsi partnerji pa so se zavezali, da bodo z izvajanjem raziskovalnih in razvojnih projektov, s pripravo študij in izračunov za izvedbo skupnih projektov in z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti laže dosegali cilje in prihodnjim generacijam zagotovili kakovostnejše razmere za bivanje. 

 

PROMOCIJSKI ČLANEK

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine