20.4 C
Ljubljana
sreda, 24 julija, 2024

Slovenija krepi turistični sektor in intenzivira promocijo Slovenije kot varne, trajnostne in nemnožične destinacije

Piše: C. R.

Slovenski turizem je lani beležil boljše rezultate turističnega obiska v primerjavi z letom 2020. Vlada je turističnemu sektorju za ublažitev posledic pandemije namenila več kot eno milijardo evrov pomoči, kar je omogočilo preživetje turističnega sektorja, ohranitev delovnih mest in ublažilo likvidnostne probleme podjetij. V letošnjem letu bo gospodarsko ministrstvo osredotočilo aktivnosti na spodbudo investicijskega cikla v turizmu s 140 milijoni evrov, sprejem nove strategije razvoja turizma ter na prilagoditev turistične promocije Slovenije na bližnje trge. Slovenska turistična organizacija (STO) v letu 2022 nadaljuje okrepljene in nadgrajene promocijske aktivnosti s ciljem večanja prepoznavnosti, ugleda in želenega pozicioniranja Slovenije kot trajnosti zavezane destinacije in butičnega turizma. Med ključnimi projekti STO je vzpodbujanje digitalne preobrazbe slovenskega turizma. Osrednja komunikacijska tematika slovenskega turizma v obdobju 2022-2023 so aktivna doživetja v neokrnjeni naravi in športni turizem.

Danes so na novinarski konferenci Ministrstva za gospodarski razvoj (MGRT) in STO minister Zdravko Počivalšek in Ksenija Flegar, generalna direktorica Direktorata za turizem na MGRT ter Ilona Stermecki, v.d. direktorice STO, predstavila ključne razvojne in promocijske projekte v letu 2022.

Za turizem v letu 2022 več kot 140 milijonov evrov sredstev

V letu 2021 je slovenski turizem zabeležil ponovno boljše rezultate turističnega obiska glede na predhodno leto 2020. Zabeležili smo 4 milijone turističnih prihodov, kar je 31 % več glede na 2020, ter več kot 11 milijonov prenočitev, kar je 22 % več. Priliv iz naslova izvoza potovanj je znašal 1,5 milijarde evrov, kar je 26 % več kot 2020. Tuji gostje so ustvarili 50 % več prihodov kot 2020 in za 43 % več prenočitev. K boljšim rezultatom slovenskega turizma so veliko prispevali slovenski  oz. domači turisti, saj so ustvarili dobrih 57 % vseh turističnih prenočitev. Ti so ustvarili dobrih 10 % več prenočitev kot 2020 in kar več kot 46 % več prenočitev kot v 2019.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tem poudaril, da je kriza pandemije močno zarezala v turistični sektor, k čemur se je pridružila še vojna v Ukrajini. »Država oz. v njenem imenu gospodarsko ministrstvo je vedno bila in bo pomemben partner slovenskega turizma. Slišali smo turistične delavce in v največji možni meri pomagali sektorju. Kljub zahtevnim okoliščinam smo s številnimi ukrepi omogočili preživetje in aktivno delovanje slovenskega turističnega sektorja.«

Minister je ob tem izpostavil, da je država v okviru 10 protikoronskih paketov in s posebnim interventnim zakonom za pomoč gostinstvu in turizmu sektorju pomagala z več kot 1 milijardo evrov sredstev. »S pravočasnimi in konkretnimi ukrepi smo povečali povpraševanje domačih turistov, pomagali podjetjem, da so ohranili zaposlene in delovna mesta ter pomagali prebroditi likvidnostne težave turističnega gospodarstva.«

Turistični boni so pomembno povečali nočitve domačih gostov in delovanje turističnega sektorja. Do sedaj je bilo v obeh letih skupaj 3,71 milijona unovčitev bonov 2020 in 2021 v skupni vrednosti skoraj 393 mio EUR. Vlada je podaljšala veljavnost bonov vse do konca junija letos.

Zaradi pandemije in vojne v Ukrajini so se spremenile tudi navade turistov. Ti v manjši meri izbirajo privlačne turistične destinacije masovnega turizma. Namesto tega se raje odločajo za t.i. »zeleno« turistično ponudbo in aktivnosti v naravi, ter prebivanje na turističnih kmetijah, glampingih, kampih ter apartmajih. Povečalo se je počitnikovanje doma in na bližnjih trgih, ki so dosegljivi z avtom.

Minister Počivalšek je ob tem napovedal tri ključne prioritete na področju turizma v letošnjem letu. »Turizmu bomo letos namenili več kot 140 milijonov EUR sredstev, saj želimo spodbuditi investicijski cikel v smeri dviga kakovosti javne turistične infrastrukture, namestitvenih zmogljivosti in turistične ponudbe v smeri zelenega visoko kakovostnega turizma. Naš cilj je povečati dodano vrednost na zaposlene v turizmu.« Ob tem je napovedal tudi težko pričakovan ukrep enkratne pomoči turizmu za najbolj prizadeta turistična in gostinska podjetja v času pandemije v višini 10 milijonov evrov, ki bo objavljen predvidoma v 14ih dneh.

»Druga pomembna prioriteta je zagotovitev stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, pri čemer bo poseben poudarek dan sprejemu nove Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028. V strategiji ohranjamo ključno usmeritev slovenskega turizma, in sicer v zeleni butični ponudbi, ki ima manjši ogljični odtis in večjo dodano vrednost za vse deležnike.« Dokument je pripravljen in bo predvidoma do konca aprila sprejet na vladi in podrobneje predstavljen širši javnosti.

»Tretja prioriteta pa je prilagoditev aktivnosti države na področju turistične promocije Slovenije novim razmeram pandemije in vojne v Ukrajini, in sicer se osredotočamo na bližnje trge kot so Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, Slovaška, Češka in Poljska,« je zaključil minister.

Minister je na koncu izpostavil tudi uspešno predstavitev Slovenije na svetovni razstavi EXPO Dubaj, ki je »največja organizirana poslovna predstavitev Slovenije v tujini v 30-letni zgodovini.«

Intenzivirane in spremenjenim razmeram prilagojene aktivnosti STO v letu 2022

STO je v programu dela 2022-2023 opredelila intenzivirane in nadgrajene promocijske in razvojne aktivnosti, ki jih bo izvajala v tesnem sodelovanju s slovenskimi turističnimi ponudniki, destinacijami, produktnimi združenji in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorja STO je na novinarski konferenci izpostavila ključne aktivnosti in tematike STO v letu 2022: »Na Slovenski turistični organizaciji smo aktivnosti za leto 2022 pripravili v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in prilagojeno razmeram okrevanja turizma, omejitvam potovanj ter upoštevaje negotove mednarodne razmere. Promocijske aktivnosti prvenstveno usmerjamo na bližnje evropske trge, kjer nagovarjamo segment gostov višjega plačnega razreda. Intenzivirali smo tržne in promocijske aktivnosti s posebnim poudarkom na aktivnih doživetjih in športnem turizmu. Velik pomen bo tudi letos imel domači trg, kjer nadaljujemo s kampanjo Moja Slovenija, v okviru katere prvič poteka kampanja za promocijo poklicev v turizmu. Nadgrajujemo sodelovanje z vrhunskimi športniki, ambasadorji slovenskega turizma in partnerstva z globalnimi vplivnimi mediji in znamkami, kot sta National Geographic in Lonely Planet. Krepimo izpostavitev znamke I feel Slovenia na dogodkih doma in v tujini, še posebej pa v okviru mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji. Posebno pozornost smo posvetili digitalni preobrazbi slovenskega turizma, pripravljena je Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma za obdobje 2022-2026. Nadaljujemo in nadgrajujemo zeleno zgodbo slovenskega turizma z edinstvenimi in inovativnimi doživetji ter aktivnostmi nadgradnje Zelene sheme slovenskega turizma kot je vzpodbujanje izločitve plastike za enkratno uporabo iz gostinske in turistične ponudbe.«

Poudarila je še, da bo STO tudi letos podprla promocijske aktivnosti slovenskega turističnega gospodarstva. Tako bo v kratkem objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine