11 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Slovenija bo v četrtek izplačala prva finančna nadomestila našim državljenom, ki so zaradi arbitraže ostali na Hrvaškem

Slovenija bo v četrtek izplačala prve finančne pomoči družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo. S finančno pomočjo si bodo lahko v naslednjih treh letih kupile novo nepremičnino v Sloveniji. Skupno je bilo do konca marca vloženih 24 vlog, pravnomočno odločene pa so že tri.

Do konca marca prejeli 24 vlog za nakup novih nepremičnin, ki se nanašajo na 24 družin. Skupno gre za 71 posameznikov. Polovica vlog je bilo vloženih pri upravni enoti Piran, po šest pa pri upravnih enotah Metlika in Ljutomer. Za 16 vlog je že bila sprejeta odločba in tri so že pravnomočne. Prvi dve finančni pomoči za nakup nepremičnine v Sloveniji bosta izplačani v četrtek, 19. aprila, tretja pa v petek, 20. aprila.

Sedem vlog je še v fazi preverjanja lokacije nepremičnine na ministrstvu za zunanje zadeve ali pa pri pristojni upravni enoti v ugotovitvenem postopku ugotavljanja naslova dejanskega prebivališča, so pojasnili na Ukomu.Gre za izvajanje t. i. interventnega zakona, ki ga je vlada oblikovala v okviru implementacije arbitražne razsodbe in ki ga je državni zbor potrdil konec novembra lani.

Namen interventnega zakona je ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške. Namen je tako olajšati življenje ob meji živečih ljudi, ki jih je razsodba prizadela tako, da zaradi nje ne bi imeli več pravic, ki so jih pred tem uživali. Predstavniki vlade so to prebivalcem zagotovili tudi na terenu.

Zakon velja za slovenske državljane ali pravne osebe, ki so na dan pred razglasitvijo razsodbe imeli stalno prebivališče ali sedež podjetja ali so bili lastniki nepremičnin na slovenskem ozemlju, ki na podlagi arbitražne razsodbe ne ležijo več na slovenskem ozemlju. Velja za ozemlje, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Slovenije.

V okviru tega zakona je predvidena tudi finančna pomoč posameznikom, ki se bodo želeli preseliti v Slovenijo. Sredstva za finančno pomoč je zagotovilo ministrstvo za finance s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije. Skupno naj bi bilo v ta namen rezerviranih 1,2 milijona evrov, vendar so bile te ocene narejene na podlagi namer, ki so bile izražene do sprejema zakona. Takih družin je bilo tedaj 12, zdaj pa jih je enkrat več.

Časa za vložitev prošnje je sicer eno leto od uveljavitve zakona, ti, ki bodo izkoristili to pravico, pa bodo morali namero z nakupom nepremičnine uresničiti v treh letih. Zatem bodo morali tam bivati vsaj deset let. Bodo pa svoje sedanje nepremičnine, ki bodo ostale na Hrvaškem, lastniki obdržali. Zato bodo nadomestila države nekoliko nižja, kot so sprva načrtovali, saj naj bi pri tem z lastno participacijo sodelovali tudi sami.

Višina nadomestila je določena glede na število članov gospodinjstva, površinske normative za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem glede na število članov gospodinjstva in povprečne tržne cene nepremičnine za določeno velikost.

Kot je določeno v zakonu, je posameznik tako upravičen do 45.300 evrov, dvočlansko gospodinjstvo do 67.950 evrov, tričlansko do 83.050, štiričlansko do 98.150, petčlansko do 113.250, šestčlansko pa 128.350 evrov. Za vsako nadaljnjo osebo je predvidenih še 15.100 evrov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine