15.7 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Simon Kroflič: “Prihodnost občine vidim v izboljšanju ravni življenja vseh občank in občanov!”

Simon Kroflič kandidira za župana občine Štore. V domačem okolju je zelo aktiven na več področjih. Pri njegovi kandidaturi ga podpira Slovenska demokratska stranka, kot pravi, pa ima tudi vso podporo družine in prijateljev.

 

Njegov moto v kandidaturi je: »Zate, za vas, za vse nas.« Cilj kot župana pa je: »Biti župan vseh občanov za občane.« Življenjski cilj 39-letnega Simona Krofliča je: »Življenje ne le preživeti, ampak s poštenim delom pustiti sledi.«

Na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra, boste kandidirali za župana občine Štore. Kaj je bila tista ključna točka, pika na i, da ste se odločili za kandidaturo?
Prav je, da se občanom na volitvah ponudi možnost izbire, komu naj namenijo svoj glas. Imam nekaj drugačnih pogledov od sedanjega vodenja občine in nisem obremenjen z preteklostjo. Zavedam se, dejstva, da le tako lahko aktivno in odgovorno vplivam na razvoj občine v prihodnje.

Na listi je pet županskih kandidatov, med njimi tudi zdajšnji župan, z 39 leti pa ste najmlajši med njimi. Kako poteka ta predvolilni čas?
Aktivnosti imam kar nekaj, zato je predvolilni urnik nekoliko bolj natrpan kot običajno. Z volilnim štabom redno usklajujemo aktualne dogodke. Soustvarili smo razvojno naravnan program, iz katerega bomo oziroma bom izhajal. Glede na to, da smo prvi napovedali kandidaturo, menim, da smo s tem opogumili tudi druge. Sedaj imamo kar pet kandidatov; res sem najmlajši, vendar se s tem ne obremenjujem. Na naši listi za občinski svet sta združeni mladost in modrost starejših kolegov.

Kako ocenjujete dosedanje vodenje občine? Občina je z 28 kvadratnimi kilometri površine majhna, ima vsega nekaj več kot 4.100 prebivalcev, pa vendar, ali je njen razvoj enakomeren ali pa so morda kraji, ki so privilegirani?
Vodstvo občine se je v preteklosti spopadalo s številnimi težavami. Zdajšnja situacija je nekoliko boljša. Vedno pa obstaja izziv, kako ustreči vsem. Navkljub majhnosti so pred nami novi projekti pa tisti, ki jih je treba končati in uravnoteženo porazdeliti po vseh zaselkih.

V prostem času ste aktiven član v svoji lokalni skupnosti. Kje vse sodelujete?
Sem član Prostovoljnega gasilskega društva Prožinska vas, Športno-kulturnega društva Straža ter Društva vinogradnikov in kletarjev »Polič« Štore. Z družino smo člani Društva »Vesele nogice« v Laškem.

Aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva Prožinska vas, kjer tudi prebivate, ste že 26 let. Kaj vam daje gasilstvo, kakšni občutki so biti gasilec?
Zgodovina nastanka sedanjih prostovoljnih gasilskih društev po vsej državi je enaka. Nastala so na pobudo vaščanov, ki so nemočno opazovali, kako njihovo ali sosedovo imetje uničujejo ognjeni zublji, pomoči pa ni bilo pravi čas. Danes gasilska društva v krajih, kot je naše, aktivno delujejo tudi na področju preventivnega ozaveščanja. Skrbijo za podmladek in aktivno članstvo. Udeležujejo se gasilsko-športnih tekmovanj v vseh kategorijah. Krajanom ob različnih praznovanjih ponujajo kulturne dogodke. Vedno in predvsem pa so pripravljeni pomagati človeku v težavah in reševanju njegovega imetja. Ne predstavljam si kraja brez gasilskega društva, saj bi lahko rekli, da je tu središče vsega dogajanja v kraju. Občutki biti prostovoljni gasilec so nepopisni, ko iz ust obupanih ljudi dobiš prijazno besedo »hvala«.

Ali občina gasilstvu namenja dovolj pozornosti, predvsem seveda denarja?
Občina zagotavlja namenska sredstva za delovanje vseh gasilskih društev. Ključ delitve sredstev se navezuje na kategorijo društva. Pri tem pa so premalo upoštevane aktivnosti društva. Žal ugotavljam, da država premalo naredi na tem področju. Še zmeraj je odprto vprašanje statusa prostovoljnega gasilca, kot je to urejeno v nekaterih drugih državah. Prostovoljci tam uživajo določene bonitete, medtem ko pri tega ni. Nedvomno si bom kot župan prizadeval, da dobimo odgovore na ta vprašanja tudi na višjih ravneh.

Aktivni ste tudi v Društvu Vesele nogice. Kaj to društvo prinaša, s čim se ukvarja in kaj vas je navdihnilo, da ste se včlanili že ob ustanovitvi?
V društvo je včlanjena vsa družina že od ustanovitve. Z ženo imava otroka s posebnimi potrebami, to društvo pa je namenjeno prav takim otrokom in njihovim staršem. Pomembno je, da imamo institucije in društva, kot je naše, da si starši takih otrok lahko izmenjujemo mnenja, se bodrimo in medsebojno pomagamo na vseh področjih. Sam sem vesel nasmeha, zadovoljnega izraza osebe ki si ji naklonil morda le besedo ali dve spodbude. Društvo po svojih zmožnostih in razpoložljivih sredstvih pomaga družinam, ki se znajdejo v težkih, včasih celo navidezno brezizhodnih situacijah. Organizira različne dogodke in tako poskrbi, da naši otroci niso odrinjeni na rob družbe in njihova drugačnost ni zapostavljena. Prav tako je naloga teh društev izpostavljanje problematike na tem področju, tudi na ravno državnih institucij, saj kot posamezniki na to nimamo vpliva.

Če boste izvoljeni za župana, čemu boste namenili največ pozornosti?
Prihodnost naše občine vidim v izboljšanju ravni življenja vseh občank in občanov. Energijo bom usmerjal predvsem v vzpostavitev iskrenih medsebojnih odnosov. Podpiral bom delovanje društev, ki pomembno vplivajo na družbeno okolje v občini in širše. Velik potencial vidim v mladih, ki z drugačnim pristopom soustvarjajo sedanjost in prihodnost. Želim si predvsem konstruktivnega dialoga in povezovanja z vsemi za dobro vseh občank in občanov občine Štore.

Katere so tri glavne stvari, ki jih je treba v občini najprej spremeniti?
Spremembe so dobrodošle, a kljub temu menim, da je treba najprej analizirati stanje v občini. Ostajajo odprti in nerealizirani projekti; ti so vsekakor prioriteta. Na tem mestu bi izpostavil tri izzive.
Najprej je to sanacija telovadnice pri OŠ Štore. Treba je zgraditi novo večnamensko športno dvorano, ki ne bo namenjena le športnim dejavnostim, ampak bo lahko služila širšemu namenu: v dopoldanskem času bo namenjena športni vzgoji v OŠ, v popoldanskem času pa jo bo lahko uporabljala druga zainteresirana javnost. Tovrstna investicija je za občinski proračun velik zalogaj. Nujno bo potrebno sofinanciranje s pomočjo evropskih sredstev.
Nujna je tudi sanacija določenih cestnih odsekov. Vzporedno je treba urediti pločnike in ulično razsvetljavo. Prioriteta je ureditev cestnega odseka Štore–Svetina, in sicer v kraju Toplice, kjer je vozišče močno poškodovano in ozko.
Na območju občine veliko gospodinjstev dobiva vodo iz vaških vodovodov; nekateri že ustrezajo visokim standardom kakovosti pitne vode, za druge je treba še poskrbeti. Projekte kanalizacijskega omrežja je treba uskladiti do te mere, da lahko občane seznanimo z možnostmi priključitve.

Zadnje novice

Sorodne vsebine