10 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

SDS: Zakaj je priznani kardiolog dr. Marko Noč ostal brez sredstev za financiranje raziskav?

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je na predsednika Komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje na kateri bi obravnavali vzroke za ukinitev raziskovalnega programa »Nujna stanja v interni medicini« s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.  Kardiolog in specialist interne medicine v ljubljanskem kliničnem centru prof. dr. Marko Noč, dr. med., dobitnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke v intenzivni interni medicini in predstojnik oddelka za intenzivno medicino ljubljanskega UKC, je po 14 letih ostal brez javnega denarja za svoj raziskovalni program, so opozorili v SDS.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je namreč v postopku evalvacije s strani dveh tujih recenzentov, ki sta njegov program ocenila pol točke pod oceno, zavrnila podaljšanje raziskovalnega programa. Šolski minister dr. Jernej Pikalo je sledil mnenju znanstvenega sveta in decembra 2018 s sklepom potrdil ukinitev programa. V odločbi so zapisali, da raziskovalni program, ki ga dr. Noč vodi že vrsto let, ne dosega znanstvene odličnosti raziskovalcev (od petih je namreč dobil le tri točke) in relevantnosti dosežkov, ki je potrebna, da bi programu podaljšali financiranje za nadaljnjih pet let (od petih je dobil le dve točki). Je pa ta ocena v nasprotju z oceno ARRS v zvezi s tem zavrnjenim programom, v kateri piše, da je program v letu 2017 ocenjen s pozitivno oceno, program pa opravičuje tudi vložena sredstva. Sicer je bilo od 70 –ih programov odobrenih 69.

»V poslanski skupini SDS se sprašujemo, kako je mogoče, da je prejemnik Zoisove nagrade, najvišjega državnega priznanja za vrhunske dosežke v znanosti, po 14-ih letih nenehnega raziskovalnega dela, ki so na področju srčne kirurgije, UKC ohranjali v samem svetovnem vrhu, ostal brez javnih sredstev? Sprašujemo se tudi, kako sta lahko vrsta odmevnih raziskav in uvajanje novih intenzivnih terapevtskih pristopov dobra za postavljanje mednarodnih in svetovnih smernic, za nadaljevanje raziskav pa v slovenskem merilu ne dosegata kriterijev?«

Ob tem opozarjajo tudi na nekatere vsebinsko prazne določbe  pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, pa tudi na možnost, da lahko zaradi določil pravilnika  o neizboru pride do kršitve ustavne pravice do učinkovitega pravnega sredstva, ki določa, da je vsakemu zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega učinkovitega pravnega sredstva. »Menimo, da bi ministrstva, pristojna za raziskovalno dejavnost, od ARRS morala zahtevati prilagoditev pravilnikov v smeri, ki raziskovalcem dajejo več, ne pa manj pristojnosti, kot je to v navadi pri evropskih raziskovalnih projektih.«

Zato so poslanci SDS Komisiji za nadzor javnih financ predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:
1. Komisija za nadzor javnih financ od vodstva UKC Ljubljana pričakuje vsebinsko pisno obrazložitev, zakaj ni podprla nadaljnjih raziskav pod vodstvom priznanega kardiologa dr. Noča in ni želela sprožiti upravnega spora za zagotovitev ustreznih sredstev. O tem naj v roku 15 dni pisno obvesti Komisijo.
2. Komisija za nadzor javnih financ naproša vodstvo UKC, da v roku 15 dni pisno obvesti Komisijo, na kakšen način in v kolikšni višini bo zagotovila sredstva za nadaljevanje raziskav dr. Noča, ki so po mnenju ARRS “upravičila vložena sredstva” in jim je ARRS v zadnjem razpisu odrekla financiranje.
3. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da naj se na podlagi v javnosti izpostavljene odtegnitve sredstev za raziskovalno dejavnost v primeru Zoisovega nagrajenca dr. Noča, opravi poglobljen postopkovni in vsebinski pregled transparentnosti in smotrnosti podeljevanja javnega denarja  ter se opredeli do morebitnih sumov konfliktov interesov, ki lahko nastanejo v postopku podeljevanja sredstev preko ARRS.
4. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Računskemu sodišču, da bodisi razširi obstoječo ‘Revizijo o učinkovitosti izbire raziskovalnih programov in projektov v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2018 s podaljšanjem obdobja revidiranja do 31. 12. 2018 s poudarkom na izpostavljenem primeru, bodisi izvede posebno revizijo na izpostavljeno tematiko z vidika smiselnosti, smotrnosti, transparentnosti in morebitnega konflikta interesov.
5. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter ARRS, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, da pripravijo spremembe Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti v točkah, ki so izpostavljene v tem gradivu za nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, ter o tem pisno obvestijo Komisijo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine