30.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 21 junija, 2021

Robert Strah: Škofja Loka je mesto tisočerih priložnosti

Mag. Robert Strah je bil prvič izvoljen v Občinski svet Občine Škofja Loka leta 2006. V mandatih 2010-2014 in 2014-2018 je kot nepoklicni podžupan Občine Škofja Loka soustvarjal razvoj občine, še posebej na področju infrastrukture, prometa, energetike in prostora, kjer je občina prejela priznanja in spodbude tudi s strani zunanjih opazovalcev. Za županski stolček se bo pomeril tudi v drugem krogu 2. decembra.

Nagovor mag. Roberta Straha

Škofja Loka je tisočletno mesto. Obenem je tudi mesto tisočerih priložnosti. Slednje lahko izkoristimo le z dobrim sodelovanjem, enakopravno obravnavo vseh prebivalcev in s preudarnim vodenjem. Naš skupni cilj mora biti Škofja Loka po meri občanov, ki bodo radi živeli v spodbudnem okolju. Za to je potrebno izkoristiti razvojne potenciale in dvigniti kvaliteto bivanja. Uspešno in sodobno lokalno gospodarstvo, utemeljeno na znanju ter tradiciji, generira nova delovna mesta, ohranja stabilnost, socialno varnost in kakovost bivanja občanov. Vlaganje v prometni sistem in dodatne prometne povezave so nujni za varnost in mobilnost vseh, večjo konkurenčnost gospodarstva in privabljanje investitorjev. Škofja Loka ponuja s svojim geostrateškim položajem, z izjemno kulturno dediščino, bližino narave in ohranjenostjo okolja ter razvito športno infrastrukturo izjemne priložnosti, da postane prepoznavna turistična destinacija. Srednjeveško mestno jedro je svetilnik zunanje prepoznavnosti lokalne skupnosti, kjer se z dodatnimi vsebinami in s prenovami dviguje privlačnost mestnega središča tako za obiskovalce kot tudi investitorje v neizkoriščene objekte. Podeželje pa se mora razvijati v smeri dodatne turistične ponudbe in ohranjanja čistega okolja. Ločanke in Ločani, zaslužite si sodobno mesto in razvito podeželje. Zdaj je čas za modro odločitev.

Osrednji programski cilji

SPODBUDNA STANOVANJSKA POLITIKA: Povečali bomo število stanovanjskih kapacitet!
VLAGANJE V PROMETNI SISTEM IN NOVE PROMETNE POVEZAVE: Izboljšali bomo dostopnost, varnost in pretočnost prometa!
RAZVOJ PODEŽELJA IN OKOLJA: Izboljšali bomo infrastrukturo in podobo podeželja ter poskrbeli za varnost občanov!
UREJENA DRUŽBENA INFRASTRUKTURA IN SKRB ZA STAREJŠE: Z aktivnostmi za izgradnjo vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice in medgeneracijskega centra bomo poskrbeli za ravnotežje med generacijami!
PESTER UTRIP MESTA IN OHRANJANJE BOGATE KULTURNE DEDIŠČINE: Škofja Loka kot prepoznavna turistična destinacija z izjemno kulturno dediščino!
GOSPODARSTVU NAKLONJENA OBČINA: Zagotavljanje spodbudnega poslovnega okolja za rast podjetij!

Vir: robertstrah.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine