4 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Prihodnji teden v parlamentu: V četrtek interpelacija Počivalška, dva odbora o dogajanju v domovih za starejše

Največ pozornosti v parlamentu bo prihodnji teden verjetno požela interpelacija gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, o kateri bo DZ odločal v četrtek. Minister, ki mu opozicija očita nepravilnosti pri nakupu zaščitne opreme v epidemiji, partnerji napovedujejo podporo. Obeta se tudi pestra razprava o dogajanju v domovih za starejše.

Na interpelaciji pričakovati žgočo razpravo o nabavi zaščitne opreme v epidemiji

Izredna seja, na kateri bodo poslanci razpravljali in odločali o razrešitvi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalška, se bo začela v četrtek ob 9. uri, pričakovati pa je celodnevno razpravo. Interpelacijo o delu in odgovornosti ministra so opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB vložile 4. maja.

Očitajo mu (ne)ukrepanje pri nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja epidemije novega koronavirusa. Ob tem mu očitajo zavestno prikrivanje dejstev, povezanih s postopki naročil in nakupov opreme, ter zavajanje javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za dobavo opreme.

Počivalšek je očitke že zavrnil. V odgovoru na interpelacijo je nanizal dejstva, ki po njegovem mnenju dokazujejo, da so bile odločitve pri nabavah zaščitne opreme glede na dane krizne okoliščine optimalne. Se je pa med drugim vprašal, ali je interpelacija v teh težkih gospodarskih razmerah vse, kar je opozicija sposobna prispevati.

Glede na napovedi bodo koalicijske stranke Počivalšku, sicer predsednika SMC, po pričakovanjih ubranile položaj.

Na skupni seji odborov o očitkih glede dogajanja v domovih za starejše v času epidemije

Na skupni seji odbora za zdravstvo in odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa bodo v torek na zahtevo Levice iskali odgovore v zvezi z dogajanjem v domovih za starejše v času epidemije covida-19. V zadnjih dneh je namreč razburjenje v javnosti in politiki sprožilo poročanje Televizije Slovenija o obrazcih, s katerimi naj bi v domovih za starejše pripravljali podlage za odločanje, kateri oskrbovanci bi bili v primeru koronavirusne okužbe deležni bolnišničnega zdravljenja. Opozicija terja odgovornost, v LMŠ so k odstopu pozvali tako ministra za zdravje Tomaža Gantarja kot ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Oba sta obstoj kakršnihkoli navodil za obrazce oziroma sezname starostnikov, ki ne bi bili deležni bolnišničnega zdravljenja, zanikala. Gantar je za oddajo Tarča o pripravljenih obrazcih in navodilih za načrt zdravljenja dejal, da so to strokovna navodila, in ne navodila politike.

Je pa ministrstvo za zdravje Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije v petek poslalo zahtevo za takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v domovih za starejše. Kot so navedli, naj preverijo ustreznost zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave v 11 domovih za starejše, in sicer naj predvsem izvedejo nadzor nad obravnavo bolnikov v času epidemije covida-19.

Ustavna komisija o vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo

Ustavna komisija bo nadaljevala obravnavo predloga za začetek postopka za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Strokovna komisija, ki jo je ustavna komisija imenovala novembra lani, meni, da je predlog za začetek postopka za dopolnitev ustave z osnutkom ustavnega zakona vsestransko utemeljen ter predlaga, naj ustavna komisija predlaga DZ začetek ustavnorevizijskega postopka.

Strokovna komisija, v kateri sodelujejo Marjetka Kulovec, Simona Gerenčer Pegan, Ciril Ribičič in Cveto Uršič, je mnenje sprejela soglasno na dopisni seji 30. marca.

Kot je navedeno v mnenju, je Gerenčer Peganova pripravila argumentacijo za vključitev jezika gluhoslepih v besedilo dopolnitve ustave, Mitja Žagar z Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani pa je pripravil utemeljitev glede vključitve italijanskega in madžarskega znakovnega jezika v dopolnitev ustave. Oba predloga je strokovna skupina soglasno sprejela in ju vključila v besedilo dopolnitve ustave. Glede nomotehničnih vprašanj so sodelovali tudi z zakonodajno-pravno službo DZ in upoštevali njihove sugestije za izboljšave besedila.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 09. 6.

14.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali aktivnosti urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pri soočanju slovenske narodne skupnosti zunaj meja RS s pandemijo covida-19 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F17B91A4FAEE2ACFC1258574004ADABE

14.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb in dopolnitev poslovnika DZ v zvezi z ureditvijo procesne imunitete poslancev ter pobudo poslanske skupine SNS za spremembo poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D37D70C9FF75601BC12585740040282A

17.00 skupna seja odbora DZ za zdravstvo ter odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljali o obravnavi starostnikov v domovih starejših občanov v času epidemije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=819772D7BCB7B155C12585770033A0E8 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FB4C7C200D7EA3F9C12585770032EFED

SREDA, 10. 6.

9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za obrambo in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali namero o nadaljevanju sodelovanja RS v razširjeni in preoblikovani vojaški misiji EU, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=AE1BC776D48EC996C1258574003933E4 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0AA700CF02E1DB44C125857400388AF6

11.00 zaprta seja pododbora DZ za spremljanje romske tematike, na kateri bodo obravnavali poročilo Romska problematika in odnosi med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7CC23421AC90B598C125857D004474CD

11.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=84FF6E3C36140A0CC1258574002F5151

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika DS ter predsednike, podpredsednike in člane komisij DS ob izteku prve polovice šestega mandata DS http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/30-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali nekdanja tožilca Elizabeto Györkös in Borisa Marčiča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D846249AC4B7DBA0C125849E004BDC7E; 15 minut po koncu zaprta seja, na kateri se bodo dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=06F089C209C992C7C125857E0025C051

14.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo Slovenske tiskovne agencije za poslovno leto 2019 ter poročilo o delovanju nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7C8FCF21CC6D848AC12585740032185F

ČETRTEK, 11. 6.

8.00 nadaljevanje redne seje ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za dopolnitev ustave s členom, ki bo urejal pravico slovenskega znakovnega jezika https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=778CB216774BC202C125841200341A15

9.00 izredna seja DZ, na kateri bodo razpravljali o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=5DB0B99F688E381DC125857E002A93D0

PETEK, 12. 6.

8.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=468344F9DFFE2570C125857E00353441

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali priporočilo sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenje sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020 ter predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb glede prilagoditev zaradi pandemije covid-19; vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič bo predstavil predloge posebnih priporočil za Slovenijo za leto 2020 v okviru evropskega semestra https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FE54E92B38571CFBC1258577003F805B

10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim določili čas obravnave točk dnevnega reda seje DZ, ki se bo začela 15. junija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E8CBDD4020898074C125857E0044E88E

Zadnje novice

Sorodne vsebine