11.6 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Prihodnji teden v parlamentu: Pred poslance prihaja močno napihnjeni rebalans proračuna

Pred poslance prihaja predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga bodo ves teden pretresala zainteresirana delovna telesa. Evropska komisija že zahteva pojasnila glede rebalansa proračuna, ki ga je predlaga vlada pod vodstvom Marjan Šarca, saj dolgoročno gledno ni finančno vzdržen.

 

Obeta se tudi pestra razprava o razmerah v slovenskih zaporih na odboru za pravosodje, odbor za delo pa bo sejo namenil razpravi o zaostankih pri reševanju vlog za socialne prejemke.

Pred poslanci »potratni« rebalans proračuna

Pred poslance prihaja predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga je vlada sprejela minuli teden. V prihodnjem tednu se bodo do njega opredelila zainteresirana delovna telesa: v torek odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter odbor za infrastrukturo, okolje in prostor; v sredo komisija za nadzor javnih financ ter odbora za zdravstvo in za kulturo; v četrtek pa odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Z rebalansom se sicer zvišujejo tako prihodki kot odhodki. V državno blagajno se bo po načrtih letos steklo 10,35 milijarde evrov, torej 599 milijonov evrov več, kot je vlada za letos načrtovala konec leta 2017, ko je DZ potrdil letošnji proračun. Odhodki pa bodo namesto 9,7 milijarde evrov znašali 10,16 milijarde evrov, torej 463 milijonov evrov več. Posledično se sredstva zvišujejo skoraj vsem proračunskim uporabnikom.

Rebalans proračuna je sicer potreben, ker je državni proračun zaradi v lanskem letu sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg proračunskih izdatkov, z začetkom leta 2019 postal neuravnotežen. Med drugim so se izboljšale plače javnih uslužbencev, zvišala se je povprečnina, ki so je občine od države deležne za financiranje svojih osnovnih nalog, več denarja bo tudi za pokojnine in družinske prejemke. Po drugi strani lahko vlada zaradi ugodnejših gospodarskih gibanj pričakuje večje prilive. A, vprašanje je, kako bo tako veliko trošenje države, dolgoročno vzdržno. Evropska komisija je zato že zahtevala pojasnila glede rebalansa proračuna, ki ga predlaga vlada pod vodstvom Marjan Šarca.

Odbor za pravosodje o stanju v zaporih

Odbor za pravosodje bo v sredo na zahtevo poslancev NSi razpravljal o stanju v slovenskih zaporih. V zadnjih tednih sta namreč odmevala predvsem pobeg pripornikov iz koprskega zapora in incident v zaporu na Dobu, ko je obsojenec z nožem napadel pravosodnega policista. Tudi sicer je že dlje časa slišati opozorila vodilnih in zaposlenih o stanju v zaporih, med drugim o kadrovski stiski.

Ob iskanju krivcev za nedavne dogodke je v javnosti vse bolj odmeval spor med vodilnimi v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in sindikatu državnih organov, v katerem deluje del pravosodnih policistov. Spor je eskaliral v minulih dneh, ko je sindikat k odstopu pozval direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja, ta pa po drugi strani opozarja na odsotnost socialnega dialoga s sindikatom. Ministrica za pravosodje Andreja Katič medtem poskuša umiriti strasti in posesti vse vpletene za skupno mizo.

Ministrica si veliko obeta tudi od razprave na seji odbora, na katero so vabljeni vsi vpleteni. Predsednik odbora Jernej Vrtovec (NSi) sicer odboru v sprejem predlaga sklep, s katerim bi pravosodnemu ministrstvu naložili, naj celostno preuči stanje v zaporih ter o svojih ugotovitvah poroča odboru, po potrebi pa pripravi tudi ustrezne normativne spremembe.

Škandalozni zaostanki pri reševanju vlog na CSD

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo na zahtevo poslancev SDS v četrtek razpravljal o zaostankih pri reševanju vlog za socialne prejemke. Na centrih za socialno delo so se namreč začele kopičiti nerešene vloge predvsem zaradi uveljavitve nove organizacijske strukture centrov za socialno delo 1. oktobra lani. Po mnenju poslancev SDS so zaostanki posledica velike napake nekdanje ministrice za delo Anje Kopač Mrak, od sedanje ministrice Ksenije Klampfer pa pričakujejo pojasnilo, kako bo ravnala, da do takih zapletov ne bo več prihajalo.

Klampferjeva je sicer oktobra lani odredila dodaten termin za izplačilo štipendij, v decembru pa sta bili tudi dve izplačili denarnih socialnih pomoči. Največ zaostankov je bilo na ljubljanskem centru za socialno delo, a je ministrica s sklepom prenesla pristojnost za obravnavo vlog na druge centre, tako da naj zaostankov sedaj ne bi bilo več.

Tudi premier Marjan Šarec se strinja, da je do težav prišlo zaradi napačno izbranega dneva reorganizacije centrov in nedelovanja nadgradnje informacijskega sistema. Napovedal pa je, da bodo 1. marca letos uvedli nov sistem Krpan, ki bo zaposlenim olajšal delo z dokumentacijo, odobrena pa je že bila tudi kadrovska okrepitev.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 4. 2.

14.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo predstavili informacijo o poteku postopka v zvezi z uporabo pogodbe o delovanju EU zaradi zavračanja implementacije arbitražne razsodbe s strani Hrvaške https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=47EF6E389B7DD291C125839100429578

TOREK, 5. 2.

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0A54F0800AAD4CCEC12583910033D09A

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=863D087BA59B56D0C1258392004996F0

SREDA, 6. 2.

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=67ED429F86AD6D7CC125839100232766

9.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=69983C8395112280C125839000435A87

14.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E3F3D06C80E72320C125839100520C15

14.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali stanje na področju izvrševanja ukrepa pripora in kazni zapora v slovenskih zaporih ter predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6B186A2A4605EA32C125838A004F27CC

ČETRTEK, 7. 2.

8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 12. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B530EDE321D3D103C12583900031C878

9.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri se bodo seznanili z akcijskim načrtom za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019-2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F2843ECDFC2F506AC125838D002F6004

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5BA02A18F422E67BC1258391002AED9D

deset minut po koncu seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS spregovorili o zaostankih pri reševanju vlog za socialne prejemke, udeležila se je bo tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=ACA816EDCBD23AD7C1258390003E533D

12.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali rebalans proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8C584DC4272B9976C1258392003414B1

Zadnje novice

Sorodne vsebine