12.2 C
Ljubljana
petek, 16 aprila, 2021

Pregled ukrepov po slovenskih občinah za blažitev posledic koronavirusa; občine ukrepajo različno; omejitev gibanja in pomoč ljudem

Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi. STA bo dnevno objavljala posodobljen seznam z ukrepi občin.

 

LJUBLJANA

Najemniki prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, bodo oproščeni plačila najemnine za obdobje od 15. do najmanj 31. marca 2020.

Vsa parkirišča v lasti Mestne občine Ljubljana so brezplačna. To velja za vsa parkirišča (z zapornicami) in parkirna mesta, za katera parkirnino se plačuje na parkomatih, razen za garažne hiše. Brezplačna so tudi parkirišča Slovenskih železnic na Masarykovi, Vilharjevi in Tivolski cesti.

MARIBOR

Mestna občina Maribor bo Finančni upravi RS podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) posredovala šele 30. junija. Podjetja, ki so do zdaj plačevala akontacijo NUZS, plačevanje akontacije prilagodijo svoji zmožnosti oziroma je ne plačujejo, saj to ni več zakonska obveza.

Najemnikom lokalov v občinski lasti ne bodo obračunali najemnine za marec. Hkrati bodo gostince oprostili plačila uporabe gostinskih vrtov.

Začasno je ukinjeno plačevanje parkiranja na občinskih parkiriščih, tako v beli coni kot na parkiriščih za zapornico. Ob tem so posebej za zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Zdravstvenem domu Mariboru zagotovili večje število parkirnih mest (v bližini kliničnega centra in zdravstvenega doma v Sodni ulici).

KRANJ

Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj so do nadaljnjega brezplačna. Zapornice so dvignjene in programi v parkomatih prilagojeni.

CELJE

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širijo in prilagajajo razmeram (zbrani so na https://moc.celje.si/.). Poleg tega bodo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjajo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

Do nadaljnjega so javna parkirišča Mestne občine Celje za občane brezplačna.

KOPER

Do nadaljnjega so prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, med njimi roki za vložitev pritožb in dopolnitev vlog zaradi odprave pomanjkljivosti in prilagajanja dokazov. Roki bodo ponovno začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema, za katere prekinitev rokov ne velja, so nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih je od odločitve odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona. Do preklica ukrepov so prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so nujni postopki, o katerih bodo stranke pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. Oddaja dokumentacije tudi v času izrednih razmer poteka nemoteno po navadni ali elektronski pošti, osebna vročitev ni možna. Materialne pravice, ki se bodo iztekle v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na [email protected].

V Rižanskem vodovodu Koper bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

V podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Do 30. aprila bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v teh dneh, bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki.

Mestna občina Koper bo določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 24. aprila 2020. Prestavljena je tudi javna dražba nepremičnin.

NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki skladno z ukrepi vlade v tem času ne smejo poslovati. V času epidemije bodo omogočali tudi odlog izstavitve odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še naprej pa bodo brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

VELENJE

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte [email protected]. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

Do preklica je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih v modrih conah in v garažnih hišah, razen v garažni hiši Gorica, kjer velja obstoječa ureditev parkiranja.

NOVA GORICA

Do preklica so vsa parkirišča v lasti Mestne občine Nova Gorica brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino se plačuje na parkomatih.

ANKARAN

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila NUSZ Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

Parkiranje na javnih parkiriščih je do nadaljnjega brezplačno.

BOHINJ

Parkirne kartice, veljavne do 31. marca, se avtomatično podaljšajo do 5. maja. V tem času pozivajo vse, ki imajo to možnost, da podaljšanje parkirnih kartic opravijo preko spleta na povezavi https://obcina.bohinj.si/podatkiobrazca/3261 (občani) oziroma https://obcina.bohinj.si/podatkiobrazca/3262 (lastniki počitniških hiš).

IG

Dežurna telefonska številka za nujne primere, namenjena občanov v stiski, ki samooskrbe s pomočjo sorodnikov, sosedov ali znancev ne morejo zagotavljati je 051 456 464 in deluje vsak dan od 9. do 15. ure.

Dostop do izletniških točk (Iški vintgar, Krim, dolina Drage, Kurešček, Mokrc, deli Ljubljanskega barja) je omenjen, tam so zaprta tudi vsa parkirišča.

IVANČNA GORICA

Na območju občine Ivančna Gorica se prepoveduje ves promet po lokalnih cestah do javnih površin in javnih krajev – turističnih točk in do lokacij množičnega zbiranja:
– dostop do Polževega po lokalni cesti Muljava-Zavrtače
– dostop do Polževega po lokalni cesti Peščenik-Zavrtače-Malo Hudo
– dostop do Obolnega in Pristave nad Stično po lokalni cesti Ivančna Gorica-Stična-Obolno-Gozd Reka
– dostop do Leskovške planote po lokalni cesti Višnja Gora-Žabjek
– dostop do slapov Kosce po javni poti Kosca-Groznik
– dostop do izvira reke Krke in Krške jame po lokalni cesti Krka-Gradiček
– dostop do izletniške točke Lavričeva koča po javni poti Šentvid pri Stični-Petrušnja vas-Strmec
– dostop do Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica

Promet po navedenih lokalnih cestah in javnih poteh je dovoljen le za prebivalce s stalnim ali začasnim prebivališčem v naseljih, do katerih vodijo ceste, za intervencijska vozila ter za opravljanje gospodarske in kmetijske dejavnosti. Nadzor bodo, poleg policije in redarstva, izvajali pooblaščeni pripadniki Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica.

IZOLA

Do nadaljnjega je brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, na parkirišču pri Ladjedelnici, na parkirišču na Tomažičevi ulici in na občinskih parkiriščih v okolici zdravstvenega doma.

JESENICE

Najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem prevzete poslovne prostore, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja omenjeni odlok, so od 16. marca 2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore, ki so v lasti občine.

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

KAMNIK

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerih namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva se lahko donira na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Več informacij si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

Šutna je odprta za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do mestne lekarne na Šutni. Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

MEDVODE

Do preklica veljajo popolne zapore nekaterih lokalnih cest in javnih poti. Omejitev velja na najbolj priljubljenih turističnih točkah v občini, v Zbiljah, Smledniku in na območju Polhograjskih dolomitov. Prehod je dovoljen le za lokalni promet.

PIRAN

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
– izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
– aktualnim razpisom in pozivom, ki se iztečejo do 3. aprila, se rok za prijavo podaljša do 24. aprila;
– uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
– občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov [email protected]. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Brezplačna so vsa javna parkirišča na območju občine in v garažni hiši Arze. V piranskem mestnem jedru je brezplačno dvourno parkiranje za prostovoljce, obiskovalce in oskrbovalce starejših občanov. Zaposlenim v jedru je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v sami garažni hiši s posebno dovolilnico. Za pridobitev dovolilnice sprejemajo vloge vsak delovnik med 8. in 15. uro na elektronski naslov [email protected] ali preko telefonske številke 05 61 750 49.

POSTOJNA

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

TRBOVLJE

Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine in za katere velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, bodo zaradi izrednih razmer odpisali plačilo najemnine za obdobje od 16. marca do 30. aprila.

Roki za plačilo NUSZ se prestavijo na 30. junij.

Občina je do 15. aprila podaljšala roke odprtih javnih pozivov, razpisov in namer.

ŽIROVNICA

Občani, ki so se odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko je bila zgrajena kanalizacija v posamični vasi, po pošti ne bodo dobili položnic. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene, se avtomatično podaljšajo do nadaljnjega.

Zadnje novice

Sorodne vsebine