2.5 C
Ljubljana
nedelja, 28 novembra, 2021

Poslanec SDS Žan Mahnič na predstavitvi mnenj o nacionalni varnosti: SOVA zagotovo ne sme dobiti dodatnih pooblastil! Kozmelju ne gre zaupati!

V korist državljank in državljanov je, da SOVA (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) ne dobi dodatnih pooblastil, da bi lahko uporabljala prikrite preiskovalne ukrepe proti njim, poudarjajo v SDS.

V petek je v Državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj o predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu resolucije kot podlago za njeno obravnavo na matičnem delovnem telesu, to je odboru za obrambo.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti je temeljni razvojni usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. Z njo se opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalno varnostni cilji Republike Slovenije, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja države, analizira se varnostno okolje, določa se izhodišča politike odzivanja Republike Slovenije na posamezne varnostne grožnje in tveganja, prav tako se določa najširše sistemsko organizacijske rešitve celovitega delovanja države pri zagotavljanju nacionalne varnosti.

Na včerajšnji javni predstavitvi mnenj o resoluciji o strategiji nacionalne varnosti, ki jo je pripravil odbor DZ za obrambo, je bilo sicer med drugim slišati kritike, da je osnutek premalo konkreten, dokument pa bo odbor za obrambo obravnaval predvidoma 11. septembra. V razpravi so sodelovali tudi poslanci SDS Jože Lenart, Franci Kepa in Žan Mahnič

Poslanec Jože Lenart je v razpravi poudaril, da so se z globalizacijo, večjo mobilnostjo in drugimi vplivi visokih sodobnih tehnologij zelo spremenili pogoji za zagotavljanje varnosti, grožnje pa so se proti tistim, ki so bile včasih, zelo spremenile. »Sodobna varnostna tveganja – terorizem, kibernetske grožnje, hibridne grožnje, epidemije, nalezljive bolezni ter druge so domala zasenčile tradicionalne vojaške grožnje, torej grožnje meddržavnih sporov in vojaške spopade, zato je nova resolucija povsem na mestu,« je poudaril Lenart. Ob tem je dodal, da bi morali za Slovensko vojsko, ki je kadrovsko in finančno ter tudi materialno podhranjena, ustrezno poskrbeti. »Imamo veliko nepopolnjenost z vojaki in enkrat večji odliv kot priliv vojakov,« je povedal poslanec SDS in dodal, da bi bilo treba ta pereč kadrovski problem čim prej rešiti. » Zato tudi pozdravljam namene štipendiranja dijakov za spodbujanje k delu v vojski, pa tudi nove oblike spodbujanja vojakov, boljše nagrajevanje in napredovanje,« je še dejal poslanec SDS Lenart.

V razpravi je Jože Lenart opozoril tudi na ilegalne migracije. »Ob grožnji povečanja ilegalnih migracij, je naša država pri odzivih prepočasna. Z ilegalnimi migracijami prihaja k nam tudi določeno število obolelih za boleznimi, ki so na našem območju že bile izkoreninjene,« je izpostavil Lenart in dodal, da je tudi Slovenija, tako kot celotna Evropa, soočena s problemom integracije azilantov. »V resoluciji pa pogrešam več besed o tematiki nespoštovanja državnih meja s strani naših sosedov in več odločnosti pri končni ustavitvi ilegalnih vstopov v Slovenijo,« je zaključil Lenart.

Poslanec Franci Kepa pa je v razpravi Vlado RS vprašal, ali mogoče razmišlja o obveznem služenju vojaškega roka, ki bi vključevalo osnovno vojaško usposabljanje in ali se razmišlja o povečanju štipendij tudi za kakšne druge službe v okviru vojske (ne le za vojake) in če je to pravi način spodbujanja zaposlovanja v vojski.

Direktor Sove Rajko Kozmelj je v razpravi precej arogantno okrcal javnost in razpravljalce zaradi, po njegovih besedah, nekaterih napačnih razumevanj okrepljenih pooblastil Sove. Poudaril je, da ima Sova danes pooblastila, da lahko deluje proti slovenskim državljanom, kadar za to obstajajo dovolj utemeljeni razlogi, torej “če delujejo s tujimi državljani oziroma obstaja neka povezava s tujino, ki je relevantna za kriminalno dejanje”.

Poslanec SDS Žan Mahnič pa je po opravljeni javni predstavitvi mnenj v izjavi za medije dejal, da je direktor Sove danes dal še dodatne razloge, da Sova ne sme dobiti dodatnih pooblastil.

»Se pa v razpravi danes nisem oglasil, ker sem prišel poslušati, kajti računal sem, da bom slišal tiste, ki se dnevno ukvarjajo z varnostno-obrambnimi temami, imajo doktorate s teh področij in predavajo na fakultetah. Pričakoval sem, da se bo na podlagi teh razprav utrnila še kakšna dobra ideja, da k resoluciji pripravimo ustrezna dopolnila,« je komentiral poslanec Mahnič. »Nekatere stvari, ki smo jih danes slišali, so bile dobre, in tudi v poslanski skupini se bomo o njih še pogovorili,« je še povedal poslanec SDS in dodal, da pa bomo v SDS zagotovo predlagali, da se bo iz resolucije črtal odstavek, naj se SOVI dajo dodatna pooblastila.

»Že sam nastop direktorja Kozmelja daje vedeti, da mu enostavno ne gre zaupati. Poglejte v kakšnem stanju je slovensko sodstvo in če direktor govori, da naj bi predsednik Vrhovnega sodišča bil neka odločevalska funkcija glede samega nadzora, potem je v korist državljank in državljanov, da SOVA ne dobi pooblastil, da bo lahko uporabljala prikrite preiskovalne ukrepe proti njim,« je povedal poslanec Mahnič. Prepričan je tudi, da ima SOVA že sedaj vsa potrebna pooblastila, da nadzoruje oziroma uporablja prikrite preiskovalne ukrepe zoper nekoga, ki je na primer osumljen ravnanj po 108. členu kazenskega zakonika, to je ravnanj terorizma.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine