13.1 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Poroštvena shema v učinkovito delovanje jeseni

SID banka bo pri poroštveni shemi zagotovila učinkovito izvedbo uredbe in zakona, da bodo komercialne banke lahko nudile ta posojila in prejele državno poroštvo. Pričakuje, da bo shema začela učinkovito delovati jeseni, je prvi mož SID banke Sibil Svilan povedal na sredini e-seji skupščine GZS.

 

Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je Svilan na seji ocenil, da je Slovenija v to krizo vstopila razmeroma manj zadolžena in bolj likvidna kot v prejšnjo. Izjemno visoka je presežna likvidnost bank, podjetja so v prvem četrtletju znatno zmanjšala investicije. Povečuje se financiranje velikih podjetij, zmanjšuje financiranje malih in srednjih podjetij.

Po oceni SID banke likvidnost pretežno ni izziv za slovenska podjetja, saj je le pet do šest odstotkov podjetij zaprosilo za odlog kreditnih obveznosti. Bo pa v prihodnje SID banka podvojila svoj plasman, turizmu in gostinstvu bo namenila več posojilnih sredstev, je napovedal Svilan in ocenil, da bi morala država v večji meri nuditi možnost povratnih finančnih sredstev.

Svilan je opozoril, da dogovor o svežih evropskih sredstvih še ni sprejet, da pa bodo ta sredstva bolj ali manj povratna, slovenski projekti bodo tekmovali z drugimi. SID banka spodbuja izhodne investicije, ki jih je prav tako mogoče zavarovati pred določenimi tveganji, do jeseni pa pričakuje, da bodo omogočili pozavarovanje terjatev na domačem trgu, je še povedal.

Državna jamstva za posojila malim in srednjim podjetjem do 80 odstotkov glavnice, velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice veljajo od konca aprila. Država bo jamčila za posojila v vrednosti največ 10 odstotkov lanskih letnih prihodkov, in sicer podjetjem, ki niso v težavah. Posojila bodo morala biti namenjena izključno financiranju osnovne dejavnosti, njihova ročnost pa ne daljša od petih let. Država bo krila določen delež glavnic kreditnih pogodb, katerih skupni znesek ne presega dve milijardi evrov.

Poslovne banke s SID banko usklajujejo nekatere podrobnosti, med njimi so tehnična izvedba ter pravilnost razumevanja zahtev zakona glede izpolnjevanja pogojev in zahtevane dokumentacije. SID banka se pripravlja na vodenje in objavljanje evidenc proste poroštvene kvote in zato razvija ustrezno informacijsko podporo v obliki spletne storitve, pripravlja pa se tudi na pregledovanje bančne dokumentacije po izplačilu poroštva banki.

Zadnje novice

Sorodne vsebine