18.2 C
Ljubljana
četrtek, 30 maja, 2024

Politika ni upoštevala nasvetov stroke, državljani o spremembah zelo slabo informirani

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) v svoji izjavi opozarja, da novela ZUPJS-H, ki umika masovni avtomatični izračun za letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija in subvencija malice in kosila, in ki bi sicer pričela veljati septembra 2019, ne bo pripomogla k razbremenitvi zaposlenih. Floskula “več na teren, bližje k ljudem” je tako že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe, še opozarjajo.

Strokovni delavci na centrih za socialno delo so že dalj časa opozarjali, da socialne zakonodaje (ZUPJS in ZSVarPre) zaradi preveč zakompliciranih postopkov ne bo mogoče realizirati v obliko “avtomatiziranega informativnega izračuna”, ki ga je ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedovalo z reorganizacijo centrov za socialno delo. Že 4 dni po vzpostavitvi nove organizacijske strukture CSD-jev so bili zaposleni obveščeni, da “… so na MDDSZ po obsežni fazi testiranj prišli do zaključka, da obstaja veliko tveganje in da trenutni sistem ne bi zmogel izdati tako masovnega izpisa avtomatiziranih informativnih izračunov pri letnih pravicah. Ob preučevanju so ugotovili, da so tveganja previsoka in se zato masovni informativni izračun za zdaj prekliče in se na informativni izračun preide postopoma. Tudi v delu mesečnih pravic se informativni izračun za zdaj prekliče, saj ni zaznane posebne potrebe po tem. Poleg tega je zelo težko prenesti veljavno zakonodajo v sistem, saj imajo pravila veliko izjem in se je tega potrebno lotiti s skrbnostjo”.

Politika ni upoštevala nasvetov stroke
Sočasno se z novelo umika in ohranja informativni izračun. Ohrani se izdaja informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena avtomatizacija postopkov. “Kako pa bodo to vedeli uporabniki, če se bo že morala stroka znajti sama?” se sprašujejo v DSDDS. Informacija, da se ohranja načrtovana razbremenitev uporabnikov, ki jim od 1. decembra 2018 dalje ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje pravice za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendijo, subvencijo malice in kosila, ni jasna in upamo, da jo bodo na MDDSZ znali pravočasno pojasniti uporabnikom na razumljiv način. Glede na pogoste spremembe so ljudje zmedeni in ne vedo, kaj velja zanje in se v še večjem številu obračajo na zaposlene v CSD-jih. Edina informacija, ki so jo strokovni delavci in sodelavci na nekaterih CSD-jih prejeli v zvezi s tem, je, da bodo v decembru 2018 prejeli Excel sezname za letne pravice in o podaljšanju pravic odločili po uradni dolžnosti.

Ponovno poudarjajo tudi, da sta na vse to stroka in tudi DSDDS opozarjala MDDSZ že ves čas pripravljanja reorganizacije centrov. Politika nobenih predlogov in opozoril ni upoštevala in reorganizacijo, z močno podporo PR-službe, brezkompromisno peljala naprej. MDDSZ preko svojih spletnih strani nepoljudno in nejasno sporoča državljanom o stalnih spremembah potrebe po oddajanju oziroma neoddajanju vlog za pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija), ki večini predstavljajo pomemben del dohodka socialne varnosti, brez katerega ne morejo živeti. Prav tako so objave MDDSZ-ja nerazumljive strokovnim (so)delavcem, ki naj bi novelo izvajali, in s tem že tako preobremenjene zaposlene na centrih za socialno delo potiska čez rob možnega.

Razbremenitve socialnih delavk in delavcev si pod Šarčevo vlado očitno ne moramo obetati!
Ravno nasprotno se nad njimi izvajajo še hujši pritiski. S strani MDDSZ in drugih odgovornih po trditvah DSDDS ne prejemajo ustrezne pomoči, temveč pavšalne odgovore, da ne znajo organizirati dela. Socialni delavci so s tem še pod hujšimi pritiski med stroko, terenom in izvajanjem administrativnih zahtev. Koliko časa bodo še vzdržali, ob nalaganju novih nalog po že sprejeti zakonodaji (zakon o osebni asistenci, zakon o socialnem vključevanju invalidov, zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, družinski zakonik), je le še vprašanje časa.

Floskula “več na teren, bližje k ljudem” je že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe. Reorganizacija je zajela le organizacijski vidik, ki je prinesel samo dodatne težave in obveznosti stroki in drugim zaposlenim. Na težave pri vpeljevanju novega dokumentarnega sistema opozarjajo strokovni delavci že na izobraževanjih, ki trenutno tečejo, saj sistem ni prilagojen za specifike dela na centrih za socialno delo, hkrati pa se poraja dvom o uporabnosti, glede na to, da so v nekaterih javnih ustanovah (upravne enote) vpeljevanje tega sistema že opustili.

Ponovno opozarjajo še, da za nemoteno vpeljevanje sprememb ni zagotovljeno dovolj kadra, stiske zaposlenih pa se že dalj časa odražajo v poslabšanih delovnih odnosih, konfliktih na delovnem mestu, izgorelosti delavcev, dolgotrajnih bolniških odsotnostih ter odpovedih delovnega razmerja s strani delavcev. Zaradi vseh teh razlogov so vsi preostali delavci še dodatno obremenjeni. Opozarjajo, da socialni delavci imajo znanje, vendar ob trenutnih izrednih razmerah ne morejo več zagotavljati standardov za strokovno socialno delo. Rešitev vidijo v takojšnji kadrovski okrepitvi, ki jim bo dala prepotreben čas – čas za uresničevanje njihovega poslanstva, za dosledno zagotavljanje človekovih pravic in omogočanje dostojnega življenja posameznika in družine.

J. Ž./Nova24TV

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine