10.2 C
Ljubljana
petek, 1 marca, 2024

(PISMO BRALCA) Vračanje vrednot NOB v šolski kurikulum

Piše: Franc Pintar

Prvi točki Programskega izhodišča 2023-2024 ZZB za vrednote NOB (ZZB) sta šolsko polje in sprejem Zakona o prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov in simbolov kolaboracije. Kot “najsvetlejši del zgodovine slovenskega naroda s prenašanjem na mlajše rodove” označeno obdobje v čestitki novi predsednici države, sta točki determinirani v novoletni poslanici predsednika ZZB, da so “v dogovoru z Zavodom za šolstvo RS (Zavod) pripravili zahteve (???) za vračanje vsebin in vrednot NOB ter njenega pomena za slovenski narod v povezavi z osamosvajanjem v šolski kurikulum”. Ključno vlogo bo imela Komisija za zgodovino pri ZZB (???), ki se bo z argumenti odzivala na morebitna ponarejanja zgodovinskih dejstev.

Politične vrednote demokratične Slovenije temeljijo na sklepih Temeljne ustavne listine, Ustave in Ustavnega sodišča, da so bile v SFRJ / SLO, kjer je NOB / revolucija omogočila 45-letno zgraditev komunistične družbe, sistemsko kršene človekove pravice. To mora upoštevati tudi Zavod kot državna institucija in uskladiti z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011, kjer v tč. 3.3 c piše: “Vzgoja izhaja iz svobode, enakosti in dostojanstva posameznika, iz spoštovanja pravic drugih in spoštovanja načel pravne države”. Ta tč. torej zahteva tudi (manjkajočo) prepoved komunističnih simbolov.

V SFRJ / SLO je bila zgodovina eno od pomembnih orodij legitimizacije politične oblasti. Osrednje legitimizacijske točke so bile antifašizem, narodnoosvobodilni boj (NOB) in ljudska revolucija, znotraj katerih je morala komunistična partija imeti popoln primat… (Mateja Rešek, 2/2020). Bomo, če malo karikiram agendo ZZB, namesto pionirskega pozdrava še iz 80 ih let ‘Za domovino s Titom naprej!’ zamenjali z ‘Za domovino z vrednotami NOB naprej!”

Se iz zgodovine nismo (še) nič naučili?

Zdrsi, bolje izbrisi, iz skupnega zgodovinskega spomina pa se (ponovno) spet dogajajo v “najsvetlejšem delu zgodovine z vsebino in vrednotami NOB” s KP / ZK in politkomisarji, z ideološko SKOJevsko indoktrinacijo (še ne 20 – letni komandanti, Pavle Zidar, kurirčki …), s tajnimi depešami in likvidacijami civilnega prebivalstva predvsem v 1941 /42, s požigi knjig in gradov, po koncu vojne pa z otroki s Petrička, izseljevanjem celih vasi ob mejah z Avstrijo, koncentracijskimi in delovnimi taborišči, verbalnim deliktom …

Bo zdrs doživel tudi podatek, da ima prvi dokument ZZB o osamosvajanju datum 12. 12. 1990, ko se je zaradi obstanka na političnem odru začela tranzicija tudi ostalih družbemo političnih organizacij.

Pomembna mejnika “najsvetlejšega dela zgodovine” sta dokumenta, ki jih ZZB, somišljeniki in ideološki sopotniki zgodovinske stroke ne navajajo:

Začetni mejnik: Oktobra 1940 v Zagrebu Kardelj napove, da bodo šli komunisti v oborožen upor samo, če bodo imeli možnost za revolucijo in če bo to v interesu Rusije. (prim. Prevarani sokoli, 2017)

Končni mejnik kot rezultat NOB / revolucije pa najdemo leta 1946 v Kocbekovem očitku OF o nerazjasnjeni usodi žrtev čiščenja terena po osvoboditvi, uvedbi tajne policije in izvajanje oblasti ozkega kroga ljudi, ki ga ljudstvo ne more kontrolirati. (prim. Bohinjski teden, 2021)

Predsednica državnega zbora pa je predstavitev te agende ZZB zaključila s “skupnim prizadevanjem, da najtežja obdobja naše preteklosti ne zdrsnejo iz skupnega zgodovinskega spomina”. Če jo prav razumem, pričakuje, da se zdrsi skupnega zgodovinskega spomina ne bodo ponovili v šolskem kurikulu. Če pa se bodo, je to zdrs države v reinkarnacijo sistema z ideološko prilagojenim šolskim aparatom, ki smo ga nekateri že doživeli. Transformirana ZK bo tako preko NOB ponovno dobila avantgardno vlogo, ki je že nakazana z zgoraj omenjeno ZAHTEVO. Zato mora oz. je že osamosvojitev postala drugorazredna tema.

Politične vrednote, ki jih varuje Ustava, so na preizkušnji. (prim. S Cmrtečnjak, 2014). In tudi zgodovinska komisija pri ZZB. Parlament pa je že od leta 2009!.

Franc Pintar, Bled

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine