24.2 C
Ljubljana
sreda, 4 avgusta, 2021

[ODBOR ZA KULTURO] Bo Janković res postavil na cesto Zgodovinski arhiv Ljubljana?

Ministrstvo za kulturo in Vlada RS naj preprečita odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Mestno občino Ljubljana.

Člani in članice odbora za kulturo bodo danes na predlog poslanske skupine SDS opravili nujno sejo, na kateri bodo obravnavali problematiko, s katero se sooča Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Namreč, zgodovinski arhiv Ljubljana mora do junija 2020 zapustiti svoje poslovne prostore v ljubljanski mestni hiši (Mestni trg 27) in v sosednji stavbi (Ciril-Metodov trg 21). Omenjeni prostori so v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL), ki je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana odpovedala najemno pogodbo za uporabo teh prostorov, čeprav je bila ta pogodba sklenjena za nedoločen čas. Kot opozarjajo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, omenjena institucija nima drugih primernih prostorov, v katere bi se lahko preselil z vsem arhivskim gradivom ter zaposlenimi. Zaradi odpovedi najemne pogodbe se je Zgodovinski arhiv Ljubljana tudi znašel v položaju, ki resno ogroža arhivsko javno službo ter arhivsko kulturno dediščino. Trenutna situacija omenjeno institucijo sili v hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar pa lahko pomeni tudi selitev v povsem neprimerne prostore.

Pri tem v poslanski skupini SDS opozarjamo, da je Zgodovinski arhiv Ljubljana javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Je največji slovenski regionalni arhiv, ki deluje na območju 20 upravnih enot. Nepričakovana odpoved najemne pogodbe s strani MOL po navedbah Zgodovinskega arhiva Ljubljana ni problematična le zato, ker postavlja pod vprašaj varno hrambo arhivskega gradiva, ki je z zakonom varovano kot kulturni spomenik, temveč tudi zato, ker se je arhiv znašel v situaciji, da mora hkrati s tem, ko dejansko nima kam iti, pod prisilo izprazniti svoje prostore, iskanje začasnih in zasilnih rešitev pa bi lahko prinesla selitev v neprimerne prostore.

V Zgodovinskem arhivu Ljubljana opozarjajo še, da bi tovrstna selitev ogrozila arhivsko gradivo in ga izpostavila uničenju in izgubi, velik del gradiva bi bil med selitvijo popolnoma nedostopen tako za upravne stranke kot za raziskovalne stranke, poslabšala bi pogoje dela zaposlenih v arhivu in prinesla finančne posledice.

Zavedanje o pomenu kulturne dediščine je temelj razvoja družbe ter njene raznolikosti. Javni zavodi, kot je tudi Zgodovinski arhiv Ljubljana, imajo širši družbeni pomen, ki ga je potrebno varovati in ohranjati. Kljub temu da je arhiv tesno povezan z zgodovino Ljubljane in hrani temelj zgodovinske identitete Ljubljane pa razgovori med MOL, državo in arhivom niso bili uspešni.

V poslanski pisarni SDS zaradi vsega navedenega predlagajo razpravo, po koncu pa sprejem naslednjih dveh sklepov:

1. Odbor za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo in Vlado Republike Slovenije, da z Mestno občino Ljubljana doseže dogovor in prepreči odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Mestno občino Ljubljana.

2. Odbor za kulturo priporoča Ministrstvu za kulturo in Vladi Republike Slovenije, da pripravi analizo finančnih in drugih posledic, ki bi jih prinesla prisilna izselitev Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Nujna seja se bo pričela po zaključeni predhodni seji, predvidoma ob 19. uri. Vabljeni k spremljanju Nova24TV 2!

Zadnje novice

Sorodne vsebine