10.9 C
Ljubljana
nedelja, 19 maja, 2024

Od SDS-ovih 25 poslancev je kar 14 bilo ponovno izvoljenih

Med 25 novoizvoljenimi poslanci SDS jih je kar 14 v poslanskih klopeh sedelo že v iztekajočem se mandatu. Dva se v DZ vračata po štiriletnem premoru, preostali pa so novinci. Objavljamo kratke biografije poslancev SDS, izvoljenih na državnozborskih volitvah. Poslanci so navedeni po abecednem vrstnem redu.

Anja Bah Žibert
Rojena je bila 27. junija 1973 v Kopru, je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. V SDS je od leta 1994, v stranki je opravljala različne funkcije na lokalni in državni ravni, med drugim je bila predsednica strankinega podmladka. V mandatu med letoma 2006 in 2010 je bila mestna svetnica v Ljubljani, leta 2014 je bila prvič izvoljena v DZ.

Zvone Černač
Rojen je bil 23. septembra 1962, je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2004 je bil tri mandate poslanec, v času druge vlade Janeza Janše pa je bil minister za infrastrukturo in prostor. Več let je bil nepoklicni podžupan Občine Postojna.

Boris Doblekar
Rojen je bil 4. julija 1970 v Ljubljani, po izobrazbi je tehnik vleke – specialist strojevodja. Sedem let je opravljal poklic strojevodje, na Slovenskih železnicah je opravljal tudi različna tehnično-strokovna dela. V tem mandatu je podžupan Občine Litija in občinski svetnik.

Franc Breznik
Rojen je bil 23. julija 1970, diplomiral je iz elektronike in ekonomije. Bil je zaposlen v Steklarni Rogaška. Aktivno je sodeloval v vojni za Slovenijo, bil je tudi pripadnik prve častne čete SV. Širši javnosti je postal znan po svojem raziskovanju letalske nesreče na Korziki leta 1981. Leta 2011 je bil prvič izvoljen za poslanca.

Nada Brinovšek
Rojena je bila 24. aprila 1961 v Celju, leta 2008 je pridobila naziv specialistka javne uprave. Leta 1982 se je zaposlila na občini v Mozirju, 1989. pa jo je poklicna pot vodila v gospodarstvo. Leta 1999 se je ponovno zaposlila na Občini Mozirje kot direktorica občinske uprave. Bila je članica različnih svetov javnih zavodov, poslanka je postala leta 2014.

Karmen Furman
Rodila se je 17. aprila 1980 v Mariboru, leta 2016 je magistrirala na mariborski pravni fakulteti. Od leta 2011 je direktorica občinske uprave v Občini Poljčane. Izdala je tudi strokovno knjigo s področja delovnopravne zakonodaje javnih uslužbencev.

Jelka Godec
Rojena je bila 21. novembra 1969. Leta 1995 je diplomirala na pedagoški fakulteti, devet let je bila zaposlena na srednji šoli kot učiteljica fizike, matematike in informatike. Diplomirala je še na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Pred izvolitvijo za poslanko leta 2014 je vodila Ljudsko univerzo Šentjur. V iztekajočem se mandatu je vodila preiskovalno komisijo o zlorabah na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

Branko Grims
Rojen je bil 26. avgusta 1962 v Kranju, je magister politoloških znanosti. Bil je član prve demokratično izvoljene Skupščine RS, med letoma 1997 in 2002 pa član državnega sveta. Med letoma 2002 in 2004 je bil strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, leta 2004 pa je bil prvič izvoljen v državni zbor. V iztekajočem se mandatu je bil predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Eva Irgl
Rojena je bila 9. decembra 1976 v Šempetru pri Novi Gorici, je gimnazijska maturantka. Bila je voditeljica ene od oddaj razvedrilnega programa na Televiziji Slovenija, leta 2004 pa je bila prvič izvoljena za poslanko. Od takrat dalje je bila izvoljena na vseh volitvah, v iztekajočem se mandatu je bila predsednica komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Janez Janša (predsednik stranke)
Rojen je bil 17. septembra 1958 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani obramboslovec. V 80. letih je bil član ZSMS. Maja 1988 ga je aretirala Služba državne varnosti, čemur je sledil t. i. proces proti četverici. Januarja 1989 je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske demokratične zveze (SDZ), najprej je bil izvoljen za njenega podpredsednika, nato pa za predsednika sveta stranke. Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, odtlej pa je na vsakih volitvah dobil poslanski mandat. Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi. Na tem mestu je ostal do marca 1994, ko je bil razrešen zaradi afere Depala vas. Stranki SDS se je pridružil leta 1992, maja 1993 je bil izvoljen za njenega predsednika in jo vodi še danes. Med letoma 2004 in 2008 ter 2011 in 2012 je bil predsednik vlade, v prvi polovici leta 2008 pa tudi predsedujoči Svetu Evropske unije. Leta 2014 je po obsodbi v zadevi Patria nekaj mesecev preživel v zaporu, dokler ni ustavno sodišče razveljavilo sodbe.

Alenka Jeraj
Rojena je bila 23. februarja 1973. Je gimnazijska maturantka, trenutno je zaposlena kot namestnica generalnega sekretarja SDS. Med letoma 2004 in 2014 je bila poslanka, med drugim pa je bila tudi predsednica strankinega podmladka, podpredsednica SDS, predsednica Ženskega odbora SDS in tudi generalna sekretarka stranke. Več let je že občinska svetnica v Občini Ig.

Dejan Kaloh
Rodil se je 1. februarja 1975 v Mariboru, leta 2014 je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju. V času druge vlade Janeza Janše je bil svetovalec v kabinetu ministra za notranje zadeve, leta 2015 se je zaposlil v DZ kot strokovni sodelavec v poslanski skupini. Kot publicist je napisal več knjig.

Franci Kepa
Rojen je bil 26. aprila 1964 v Novem mestu, po izobrazbi je inženir gradbeništva. Kot samostojni podjetnik se ukvarja s projektiranjem in načrtovanjem v gradbeništvu. Je občinski svetnik v Občini Trebnje in predsednik občinskega odbora SDS.

Danijel Krivec
Rodil se je 16. maja 1965 na Srpenici, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po študiju se je zaposlil na Elektro Primorska, v začetku kot projektant in pozneje kot investitor. Bil je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in poveljnik Civilne zaščite v Občini Bovec. Med letoma 2002 do 2011 je bil župan Občine Bovec, od leta 2004 je poslanec.

Jožef Lenart
Rojen je bil 20. februarja 1969, po izobrazbi je diplomirani organizator. Opravljal je dela kadrovika, vodje kadrovske službe ter druga vodstvena dela. Trenutno je zaposlen kot karierni svetovalec v Kariernem središču Urada za delo Ptuj.

Suzana Lep Šimenko
Rodila se je 30. oktobra 1979 v Mariboru. Leta 2002 je zaključila univerzitetni študijski program na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na smeri splošni management. V letu 2012 se je kot svetovalka za področje gospodarstva zaposlila v kabinetu predsednika vlade, v letih 2012 in 2013 je bila tudi članica sveta Ajpesa. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2014.

Tomaž Lisec
Rodil se je 19. februarja 1978 v Celju, leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede UL. V DZ je bil izvoljen leta 2011, pred tem je bil zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine SDS v DZ. V iztekajočem se mandatu je vodil odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Anže Logar
Rodil se je 15. maja 1976 v Ljubljani, leta 2016 je doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije. Leta 2003 se je zaposlil v Evropskem parlamentu kot svetovalec v poslanski skupini EPP. V obeh vladah Janeza Janše je bil direktor vladnega urada za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014, v minulem mandatu je vodil preiskovalno komisijo o zlorabah v slovenskem bančnem sistemu.

Žan Mahnič
Rodil se je 12. januarja 1990 v Kranju. Po uspešno opravljeni maturi na škofjeloški gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. Bil je podpredsednik podmladka SDS. V minulem mandatu je bil najmlajši poslanec, vodil je odbor za obrambo.

Bojan Podkrajšek
Rojen je bil 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je Srednjo kovinarsko šolo v Zrečah, 22 let je bil zaposlen v podjetju Unior v Zrečah, leta 2009 se je zaposlil v Stanovanjskem podjetju Konjice kot vodja vzdrževanja. Leta 1991 je aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo. V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014.

Marko Pogačnik
Rojen je bil 30. januarja 1972 v Trbovljah. Magistriral je na fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Leta 2000 se je zaposlil v podjetju Jelovica kot direktor maloprodaje. V času med letoma 2005 in 2009 je bil direktor Slovenske odškodninske družbe. Leta 2011 je bil prvič izvoljen v državni zbor. V letu 2012 je bil kratek čas tudi državni sekretar na ministrstvu za finance.

Marijan Pojbič
Rodil se je 6. februarja 1961 v Mariboru. Leta 1980 je končal vojaško gimnazijo v Ljubljani. Sprva je delal v gostinstvu kot natakar, nato v tovarni papirja Paloma kot strojevodja, pozneje pa na Občini Šentilj kot referent v komunali. Preden je leta 2011 nastopil poslansko funkcijo, je bil samostojni podjetnik in komercialist.

Franc Rosec
Rodil se je 28. oktobra 1967 v Celju, magistriral je s področja energetike. Po končanem študiju se je zaposlil v Termoelektrarni Šoštanj, kjer je zaposlen še danes, delal pa je na različnih delovnih mestih. Je član občinskega odbora Občine Šoštanj in predsednik občinskega odbora SDS.

Andrej Šircelj
Rodil se je 28. februarja 1959 v Ljubljani, leta 2003 je dokončal magistrski študij na pravni fakulteti v Mariboru. Zaposlen je bil na ministrstvu za finance kot svetovalec vlade za področje davkov, pozneje pa je deloval kot direktor področja za davčno in finančno svetovanje v revizijski hiši. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2011, v minulem mandatu je bil predsednik komisije za nadzor javnih financ.

Jože Tanko
Rojen je bil 16. aprila 1956 v Novem mestu. Diplomiral je na biotehniški fakulteti, po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Inles, kjer je opravljal vrsto del. Leta 1995 je bil izvoljen za župana Občine Ribnica, mandat je ponovil še leta 1998. Za poslanca je bila prvič izvoljen leta 2000, od leta 2005 je tudi vodja poslanske skupine SDS.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine