7 C
Ljubljana
četrtek, 6 maja, 2021

Nov škandal? Agencija za raziskovalno dejavnost davkoplačevalske milijone na razpisu na podlagi napačnih podatkov dodelila kar lastnemu bivšemu šefu Radu Bohincu, sicer vidnemu članu SD

Na razpisu pri razdelitvi 16 milijonov je ARRS izbral kar svojega bivšega šefa Rada Bohinca, nasprotnika osamostvojitve in podpisnika peticije 75 “akademikov” proti Janševi vladi, ki je poglavje v bibliografijo vpisal kot knjigo in to celo štirikrat, knjige pa nima nobena knjižnica.

 

Prejšnji teden je Agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), trenutno jo vodi v.d. direktorja Blaž Zmazek, objavila rezultate razpisa za znanstvene projekte za leto 2020. Med raziskovalce je razdelila 16 milijonov evrov.

Pri družboslovju je ARRS izbrala Rada Bohinca, ki je med leti 2015 in 2019 bil predsednik Upravnega odbora te iste agencije. Tisti, ki so dobili delo ali bili povišani pod njegovim vodstvom, so nekaj mesecev po njegovem odhodu prav njemu na razpisu dodelili 300.000 proračunskih evrov.

Ocenjevalci, ki so prijavo 71-letnega Bohinca ocenjevali, se skrivajo in tudi ARRS ne razkrije njihovih imen. Tako ni mogoče preveriti, ali so dobili ocenjevalci delo v času Bohinčevega mandata in ali se z njim osebno poznajo.

Bohinc se je na razpis prijavil z bibliografijo, polno lažnih podatkov. Iste enote so vpisane in točkovane večkrat. Med znanstvene monografije so vpisane enote, ki niso znanstvene monografije. Med enote zadnjih pet let vpisane enote, ki so le ponovno natisnjena starejša besedila.

Poglavje enciklopedije z leta 2008, ki izhaja v obliki fascikla nespetih listov in elektronsko ter se vsakoletno malenkostno prenavlja, je v bibliografiji vodje vpisano kot “Znanstvena monografija” in to kar štirikrat: leta 2008, 2014, 2017 in še enkrat 2017.
 
Več si lahko preberete TUKAJ.

Zahteva za popravek

Na podlagi 26. člen Zakona o medijih (Pravica do popravka objavljenega obvestila), zahtevam, da v roku 3 dni objavite popravek vašega objavljenega obvestila: Tema za Tarčo: Tako so si tovariši proračunska sredstva razdelili med svoje (SD) – in to na podlagi napačnih podatkov v bibliografiji, z dne 5. 9. 2020, s katerim so bile prizadete moje pravice ininteresi. 

Kljub temu, da niti projekta, niti sklepa o izboru, kot navajate, niste videli, naslavljate, da podrobnosti kažejo na prevaro, ki je kaznivo dejanje. Diskreditirate me kot nasprotnika osamosvojitve; žaljive obdolžitve upravičujete s tem, da gre za podpisnika peticije 75 “akademikov”. V vašem pisanju so elementi kaznivih dejanj Razžalitve (158/2. čl. KZ),  saj se iz načina izražanja in iz drugih okoliščin vidi, da ste to storili z namenom zaničevanja in/ali Očitanja kaznivega dejanja z namenom zaničevanja po 162. člen KZ. Zaradi žalitve časti in  širjenju neresničnih trditev mi nastaja nepremoženjska škoda ( 177. člen OZ). Pričakujem vaše opravičilo; če popravka v navedenem roku ne boste objavili na način, kot to določa zakon, bom sprožil pravne postopke.

Besedilo popravka

Nobenih napačnih podatkov v bibliografiji 

Vse trditve v vaši navedeni  objavi so neresnične, nekatere tudi žaljive. 

Ni res, da je bilo meni dodeljeno 300 tisoč evrov po odobrenem projektu (Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 Prijavna vloga: ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019/441 Stran 8 od 32): Dodeljeno je bilo 50 000 evrov letno in sicer trem raziskovalnim organizacijam za skupno 9 raziskovalcev, za 3 leta (dokaz: vpogled v sklep o izbiri in prijavo projekta). 

Ni res, da sem se razpis prijavil z bibliografijo, polno lažnih podatkov. Bibliografija v sistemu COBISS je uradna evidenca znanstvenih in strokovnih del in v njej ni lažnih podatkov, ki jo vzpostavljajo in vrednotijo pooblaščeni  bibliotekarji, ki vestno in odgovorno opravljajo svoje delo in (raziskovalec na vnose in vrednotenje nima vpliva) in OSIC (Osrednji specializirani informacijski centri), katerega naloga je spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI. 

Monografije, ki so objavljene v vašem mediju, niso tiste, ki so navedene v  prijavi projekta (dokaz: vpogled v prijavo projekta) in torej niso bile uporabljene pri presoji. Netočne in nestrokovne so navedbe o točkovanju mojih monografij (razlago o tem lahko pridobite pri pooblaščenih bibliotekarjih in OSIC), hkrati pa so povsem nerelevantne, saj točkovanje ne vpliva na izbor projektov (dokaz: predpisi ARRS, ocene recenzentov, v katerih ni točkovanja).

Neresnično, povsem nestrokovno in žaljivo je, da so monografije le poglavja v enciklopediji; gre za več izdaj samostojnih knjžnih del, ki jih izdaja ena najuglednejših svetovnih založb Kluwer (dokaz: pregled navedenih monografij).  Neresnično in žaljivo je, da domnevne knjige sploh ni mogoče prebrati in, da so spletne povezave, ki naj bi vodile do elektronskih knjig, nedelujoče. Monografije je možno videti in kupiti pri Kluwerju, Amazonu in na številnih drugih povezavah. Z monografijami v obliki tiskanih knjig seveda razpolagam in jih lahko dostavim, kot dokaz.

Neresnična, neresna in žaljiva trditev je, da so mi tisti, ki so dobili delo ali bili povišani pod mojim vodstvom dodelili projekt: Nihče ni dobil dela ali bil povišan pod mojim vodstvom, to tudi ni bila pristojnost Upravnega odbora (dokaz vpogled v evidence delovnih razmerij in sklepe UO). Sredstva je dodelil Znanstveni svet agencije (dokaz: sklep Znanstveneega sveta), imenovan več kot leto po mojem odhodu, na podlagi odličnih (najvišjih možnih) ocen mojih znanstvenih referenc vseh treh mednarodnih recenzentov (dokaz: vpogled v odlične ocene recenzentov) 

Neresnično je, da mi je bil projekt dodeljen nekaj mesecev po mojem odhodu: od mojega  odhoda je minilo več kot leto in nekaj mesecev (dokaz vpogled v sklepe organov ARRS)

prav njemu

Neresnično je tudi, da sem na FDV, dolgo dekanoval (dekan sem bil točno 2 letni mandat, od 2015-2017) in tudi to, da sploh ne nameravam raziskovati; namesto sklicevanja na govorice bi vam z veseljem osebno povedal, da bom raziskoval, tako kot je načrtovano v projektu, ki je bil izbran. Neresnična je tudi trditev, da sem upokojen. 

Končno ni res, da se ocenjevalci (recenzenti) mednarodni eksperti, skrivajo. ARRS ne razkrije njihovih imen, ker tako določajo predpisi. Tudi sam jih ne morem poznati; nikakor pa osebno ne nasprotujem, da se imena objavijo, če bo ARRS spremenila predpise in bom v morebitnih sodnih postopkih to tudi terjal. Nepošteni in strokovno neodgovorni so očitki na račun bibliotekarjev, ki svoje delo opravljajo vestno in pošteno. 

S spoštovanjem

Dr. Rado Bohinc

Ljubljana, 6.9.2020

Zadnje novice

Sorodne vsebine