8.9 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Ne igrajo se zgolj denarjem, ampak tudi z ekološko varnostjo: Država želi onemogočiti delovanje podjetja Piloti Koper, hkrati pa nagrajuje njegovo požrtvovalno delo, ki je preprečilo ekološko katastrofo!

Ministrstvo za infrastrukturo pospešeno pripravlja podržavljenje pomorske pilotaže, ki je danes opredeljena kot tržna, komercialna dejavnost. V ta namen so se v zadnjem času intenzivirale aktivnosti, po katerih bi s spremembo zakonodaje pomorsko pilotažo začelo izvajati državno podjetje v interesni sferi ministrice Alenke Bratušek, podjetje Piloti Koper d.o.o., ki že 23 let izvaja to dejavnost, pa bi bilo izrinjeno iz trga oziroma uničeno.

In medtem ko Alenka Bratušek s svojimi kadri načrtuje prevzem pomorske pilotaže, se je minister za okolje in prostor Simon Zajc odločil, da podeli pilotu podjetja Piloti Koper Andreju Gorupu priznanje za izjemno požrtvovalnost za varovanje okolja. Andrej Gorup se je namreč aprila lani v Koprskem zalivu vkrcal na krov švedskega tankerja, ki je prevažal več tisoč ton dizelskega goriva, zmanjšal hitrost in ga obrnil ter s tem preprečil pomorsko nesrečo in ekološko katastrofo.

Pomorski pilot, ki je preprečil ekološko katastrofo, ko so državni akterji povsem odpovedali

V pomorstvu je splošno priznano, da je manevriranje ladje v pristanišču najnevarnejši del potovanja ladje. Piloti se večkrat dnevno soočajo z varnostno tveganimi situacijami. Prav visoko profesionalno ukrepanje pilota Andreja Gorupa je v danem primeru zaradi nestrokovnega dela ostalih deležnikov preprečilo, da bi se situacija spremenila v krizno. Kot je nemreč razvidno iz Poročila preiskovalca pomorskih nesreč, je tanker priplul v akvatorij pristanišča s preveliko hitrostjo. K povečanju hitrosti ga je spodbujal nadzornik pristaniške kapitanije (URSP), ki je vse spremljal oziroma bi moral spremljati preko ekrana sistema AIS ter ladji pravočasno odrediti  zmanjšanje hitrosti. Vlačilci niso bili pravočasno pripravljeni asistirati ladji. V nasprotju s takšnim neprofesionalnim ravnanjem pa je dežurni pilot družbe Piloti Koper kapetan Andrej Gorup to situacijo spremljal in ocenil, da je nevarna, zato je nemudoma ukrepal. Kljub visoki hitrosti tankerja in s tem nevarnosti zase, se je povzpel na krov tankerja ter učinkovito zmanjšal hitrost ter tanker še pravočasno obrnil.  Kot pojasnjujejo v podjetju Piloti Koper, je kap. Andrej Gorup odreagiral in pilotiral ladjo izredno profesionalno. Dejstvo, da je bila njegova vloga odločilnega pomena, izhaja že iz Poročila preiskovalca pomorskih nesreč, ki ugotavlja, da se je samo takojšnji reakciji pilota zahvaliti, da ni prišlo do nasukanja ladje ter ogromne ekološke katastrofe, saj je bila ladja z vgrezom 10,9 metrov oddaljena le slabih 100 metrov od globin 10 m, kjer bi na polno nasedla.

Piloti Koper:  Naši kriteriji usposobljenosti pilotov so višji od zahtev, ki jih predpisuje država

Kot pojasnjujejo v podjetju Piloti Koper, prihaja pri pilotiranju ladij do različnih tveganih situacij, pri čemer tudi dogodek aprila 2019 ni bil osamljen varnostno tvegan primer manevra ladje. Podjetje veliko investira v usposabljanje pilotov in bistveno presega pogoje, ki jih za to usposabljanje predpisuje Pravilnik o pomorski pilotaži. Kot ugotavljajo strokovnjaki, so glede na ureditev v drugih razvitih pomorskih državah pogoji, ki jih navedeni pravilnik določa za pristop k pilotskem izpitu, bistveno prenizki. Zlasti to velja od spremembe pravilnika v letu 2013, ko so bile predpisane praktične izkušnje zmanjšane na prisotnost na ladji pri 60-ih opravljenih manevrih ladij. Zaradi zavedanja pomena znanja in profesionalnosti svojih pilotov družba Piloti Koper d.o.o. na lastne stroške zaposli in usposablja vsakega svojega pilota približno eno leto oziroma dokler po presoji že izkušenih pilotov s pilotsko izkaznico, ki so mu določeni za mentorje, ni ustrezno usposobljen. V tem času posameznik pod mentorstvom pilota kot kandidat opravi oziroma prisostvuje  700 do 1000 manevrom ladij. S tem podjetje Piloti Koper zagotavlja izpolnjevanje pogojev, ki jih za usposabljanje pilotov določa Resolucija Mednarodne pomorske organizacije (IMO) A.960.

Priznanje strokovnosti in hkrati načrt za onemogočanja poslovanja 

Kljub visoki usposobljenosti in reševanju številnih potencialno nevarnih in kriznih situacij podjetje Piloti Koper do sedaj še ni prejelo nobenega priznanja. Ravno nasprotno. Država, konkretno Ministrstvo za infrastrukturo, si pod ministrovanjem Alenka Bratušek intenzivno prizadeva, da bi podjetju onemogočilo opravljanje te dejavnosti. Ministrstvo za infrastrukturo namreč pripravlja podržavljanje pomorske pilotaže, ki naj bi bila prenešena na novo državno podjetje. Kot smo že poročali, zadevo proučujeta Komisija za preprečevanje korupcije, zaradi suma kaznjivih dejanj pa je bila tudi podana prijava na Nacionalni preiskovalni urad. KPK v zvezi s tem proučuje sum koruptivnosti, nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitev s področja lobiranja zoper ministrstvo za infrastrukturo oziroma državno sekretarko Nino Mauhler, kateri je ministrica Alenka Bratušek zaupala operativno vlogo pri podržavljanju pomorske pilotaže. Ob takšnih ravnanjih pa je prišlo tudi do zlorabe osebnih podatkov zaposlenih za potrebe novega državnega podjetja. Tako naj bi ministrstvo nezakonito zbiralo osebne podatke o pomorskih pilotih, zaposlenih v podjetju Piloti Koper d.o.o. ter zahtevalo njihove pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste,  izjavo, da bodo v primeru ustanovitve državnega podjetja pripravljeni skleniti pogodbo o zaposlitvi pri novem delodajalcu… Kljub temu, da smo na ministrstvo že pred časom naslovili vprašanje, kakšna je zakonska podlaga za pridobivanje osebnih podatkov zaposlenih v zasebnem podjetju s strani ministrstva za finance, nam do danes na to še niso odgovorili.  

Sicer želi Ministstvo za infrastrukturo svoje početje utemeljiti z izrednimi razmerami, ki naj bi ogrožale pristaniško dejavnost. Na našo prošnjo, naj navedejo tovrstne dogodke, ki so v preteklosti pomenili “resno ogrožanje pilotaže” in zaradi katerih je prišlo do zastoja v koprskem pristanišču, niso odgovorili. V podjetju Piloti Koper so v nasprotju s tem zatrdili, da v 23 letih, odkar izvajajo svojo dejavnost, ni bilo niti enega primera, ko bi zaradi neizvajanja storitve bilo ovirano ali celo ogroženo delo v koprskem pristanišču. 

Če bodo kadri Alenke Bratušek prevzeli pomorsko pilotažo, se raje ne zadržujte v bližini Kopra

Danes torej država nagrajuje pomorskega pilota zasebnega podjetja, za katerega intenzivno pripravlja uničenje, in to kljub temu, da je pomorska pilotaža komercialna gospodarska dejavnost, ki deluje profesionalno in v skladu z najvišjimi mendarodnimi standardi. To dokazuje tudi primer učinkovitega, visoko strokovnega delovanja pomorskega pilota, ki ga ministrstvo za okolje in prostor nagrajuje z visokim priznanjem. Podjetje, ki je rešilo že veliko zapletenih pomorskih situacij, ki bi se lahko končale v obliki ekološke katastrofe, in dokazalo s svojim konkretnim delom visoko kakovost svojih storitev, bo, če se ne zaustavi lomastenje Alenke Bratušek po pomorski infrastrukturi, onemogočeno in izrinjeno s trga. Namesto tega bomo dobili še eno neučinkovito državno tvorbo, ki jo bodo vodili politično nastavljeni plačanci dvomljive strokovnosti, kot je to v tej državi že utečena praksa. S tem, da se ti politični nastavljenci ne bodo igrali le z državnim denarjem, ampak v tem konretnem primeru tudi z varnostjo ljudi in ekološkimi razmerami. Kakšne kadre kadruje Alenka Bratušek, ni potrebno posebej razlagati, saj se lahko vsak bralec prepriča sam že s pogledom na ljudi, ki se gibajo okrog nje. Kako bodo kadri Alenke Bratušek “ta veliki krogec spravili v ta mali krogec”, ko bo šlo za reševanje varnostno tveganih pomorskih situacij, si raje ne želimo niti predstavljati.  

Janja Strah

Zadnje novice

Sorodne vsebine