21.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 20 maja, 2024

Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za oskrbo slovenske Istre

Piše: C. R.

Vlada Republike Slovenije je potrdila Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da interventne prevoze zagotavljajo Slovenska vojska z razpoložljivimi sredstvi za prevoz vode, gasilske enote z avto cisternami in zasebna podjetja.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da zagotovi potrebna materialna sredstva za črpanje vode  in izvaja  koordinacijo aktivnosti. Finančna sredstva za izvedbo aktivnosti v ocenjeni vrednosti 2.856.800,00 EUR bo zagotovilo

Ministrstvo za obrambo na proračunskih postavkah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Slovenske vojske. Sprejeti sklep velja do 30. 8. 2022 z možnostjo podaljšanja.

Zaradi  motene oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v dogovoru z javnimi podjetji za oskrbo s pitno vodo izdelala Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre.

Rižanski vodovod potrebuje za trenutno oskrbo prebivalcev ter zmanjšano zagotavljanje pitne vode za gospodarske subjekte dnevno 5.000 m³ vode (208 m³ na uro). V izogib stanju, da bi bile razpoložljive količine vode, kot posledica nadaljevanja suše, nižje kot je končna poraba vode tekom dneva, se izvede naslednja rešitev:

  • odvzem surove vode se izvede iz reke Unica, nedaleč od naselja Planina; v ta namen Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovi ustrezne črpalke in kontejner na črpališču. Ker je zajem surove vode iz reke Unica predviden dolvodno od zajetja Malni, ne bo vplival na oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka;
  • prevoze surove vode v prvi fazi prioritetno zagotavljata Slovenska vojska in gasilske organizacije, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nadaljevanju pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko sklene pogodbo z zasebnimi prevozniki vode, če razpoložljive zmogljivosti Slovenske vojske in gasilskih organizacij ne bi zadoščale, oziroma bi bila sklenitev pogodbe z zasebnim izvajalcem racionalnejša;
  • surova voda se dostavi v vodarno Cepki v bližini Črnega kala;
  • koordinator vseh aktivnosti je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
  • stroški izvedbe aktivnosti bremenijo Ministrstvo za obrambo.

Rešitve v načrtu ne zajemajo zagotavljanja vode za potrebe kmetijstva.

Vir: Ministrstvo za obrambo

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine