7 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Mnogi Korošci ne vedo, kakšno vodo pijejo

Pravico do zdrave pitne vode smo zapisali v ustavo, vendar se postavlja vprašanje, kako se ta pravica izvaja. Po Sloveniji zelo različno, saj še vedno mnogi Slovenci nimajo dostopa do zdrave pitne vode ali pa enostavno ne vedo, kakšno vodo pijejo.  V Sloveniji je izdanih več kot 20 tisoč vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo in pri večini od teh, ki niso vključeni v javno službo oskrbe s pitno vodo, se ne izvaja monitoring pitne vode. Zanje velja velika verjetnost, da voda, ki jo uporabljajo za pitje, ni zanesljive kakovosti.

 

Čeprav Koroška slovi po dobrih virih pitne vode, pa je ta regija na področju nadzorovane pitne vode glede mikrobiološke kakovosti na zadnjem mestu med slovenskimi regijami, kar kažejo podatki, ki jih je z analizo zbral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Največ prebivalcev brez monitoringa oziroma spremljanja kakovosti pitne vode v letu 2017 je bilo v statističnih regijah Koroška, Savinjska in Posavska. Na Koroškem namreč  delež lastne oskrbe s pitno vodo znaša okoli 25 odstotkov in Koroška je edina od slovenskih statističnih regij, ki glede tega zaostaja celo za slovenskim povprečjem. Na grafu pa lahko vidimo, da imajo najnižji oziroma kar ničelni delež pitne vode, za katero se opravljajo mikrobiološke analize, v občini Ribnica na Pohorju, najvišjega pa v Mežici. To je tudi razumljivo, ker je občina Ribnica razpršeno podeželsko območje, Mežica pa precej strnjena občina, kjer je lažje organizirati javno oskrbo s pitno vodo, poleg tega imajo v Mežici tudi kvaliteten vodni vir Šumc.

Več na https://e-koroska.si/mnogi-korosci-ne-vedo-kaksno-vodo-pijejo/

Zadnje novice

Sorodne vsebine