5.5 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Ministrstvo šole že obvestilo, da bo pouk od vključno 6. razreda v ponedeljek stekel na daljavo

Po sredinem sklepu vlade, da bo pouk za učence od vključno 6. razreda naprej in dijake od ponedeljka potekal na daljavo, je ministrstvo za izobraževanje o tem z okrožnico že obvestilo šole. Za zdaj je predvideno, da naj bi pouk na daljavo potekal prihodnji teden, na višjih strokovnih šolah pa do konca oktobra. Šlo naj bi torej za začasen ukrep.

 

Kot so v okrožnici osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in glasbenim šolam zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, bo pouk na daljavo za učence od vključno 6. razreda potekal od ponedeljka do prihodnjega petka, nato pa sledijo enotedenske jesenske počitnice.

Tudi v glasbenih šolah bo pouk prihodnji teden potekal na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa bodo vse programe izvajali v šoli oziroma zavodu. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu.

Srednje šole je ministrstvo obvestilo, da bo pouk na daljavo za njih prav tako stekel v ponedeljek in bo na tak način začasno potekal ves prihodnji teden, medtem ko bo za višje strokovne šole na daljavo potekal do konca oktobra.

Za zaprte šolske športne objekte je ministrstvo srednjim šolam, dijaškim domovom in višjim strokovnim šolam prepovedalo izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s šolskim športnim objektom. Dovoljeno je le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike v starostnih kategorijah mlajši člani in člani, je zapisano.

Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga po navodilih ministrstva še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. “Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum,” je zapisano.

Dijaški domovi po navodilih ministrstva normalno nadaljujejo s svojim delom, pri čemer pa jih pozivajo, naj k odhodu domov spodbudijo kar največje število dijakov in na ta način zagotovijo varnejše okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Dijaki in študenti tujci pa morajo imeti enake možnosti ostati v domu, je zapisano.

Vsem šolam ministrstvo nalaga naj prehod na izvajanje pouka na daljavo izvedejo v skladu s priporočili, ki so jih vse šole prejele avgusta, in v skladu s pripravljenim načrtom na šoli. Poteka naj preko vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala, šole pa naj učencem, ki nimajo opreme, za vključitev v pouk na daljavo izposodijo opremo, ki je ne bodo nujno potrebovale. “Verjamemo, da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati trenutno epidemiološko situacijo,” je zapisalo ministrstvo.

Na nekaterih srednjih šolah je pouk na daljavo sicer delno potekal že zdaj. V Šolskem centru Celje so na primer zaradi posameznih karanten dijakov in učiteljev, ki so bili v stiku z okuženimi, že vpeljali hibridno poučevanje, pri čemer je del učiteljev in dijakov prisotnih v razredu, preostali pa delajo preko videokonferenc od doma.

Zadnje novice

Sorodne vsebine