10.8 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Minister Vrtovec poskrbel za še en projekt cestnih povezav: gradili bodo cesto med Gorenjsko in Primorsko

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter župana Občine Cerkno Gašper Uršič in Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež so podpisali protokol o nadaljnjem uresničevanju cestne infrastrukture na delu 4. razvojne osi med Cerknim in Hotavljami. S tem je po 15 letih narejen pomemben korak k uresničitvi nove cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko.

 

 

S protokolom, ki ima značaj pisma o nameri in so ga danes podpisali na ministrstvu za infrastrukturo, so opredeljeni nadaljnji koraki za pripravo državnega prostorskega načrta oz. aktivnosti za posodobitev obstoječe cestne povezave na 4. a razvojni osi med Cerknim in Hotavljami. Podpisani protokol obvezuje vse tri strani, da projekt pripeljejo do gradbenega dovoljenja in v doglednem času tudi do izgradnje.

Kot je ob podpisu poudaril Vrtovec, je ena od njegovih prioritet in prednostnih prizadevanj ministrstva povezati Slovenijo z dobro primarno infrastrukturo, saj so kakovostne in varne cestne povezave ključne za gospodarski razvoj in poseljenost tega dela severne Primorske in Gorenjske ter njune povezanosti z državnim središčem.

Minister je pohvalil dobro sodelovanje obeh občin in županov z ministrstvom pri aktivnem iskanju rešitve ter njuno poenotenje ob novi južni varianti, hkrati pa je tudi napovedal nekatere posege na 4. a osi v prihodnjem letu, ko naj bi izvedli posodobitev obstoječe cestne povezave, ki je prvi del trase nove ceste 4. a osi. Minister se je zavezal, da bo vodil dialog z ministrom za okolje in prostor za čimprejšnjo umestitev v prostor tistega dela ceste, ki bo novogradnja, kar pa je dolgotrajen postopek.

Nova povezava med Primorsko in Gorenjsko bo pomembno prispevala k izboljšanju varnosti ter dostopnosti in razvojnih možnosti širše regije, zlasti severne Primorske. Tudi cerkljanski župan je prepričan, da je današnji podpis zgodovinskega pomena za občini, ki sta se pred letom dni skupaj in v sodelovanju z ministrstvom aktivno vključili v iskanje za obe občini sprejemljive rešitve. Izrazil je zadovoljstvo, da so v danes podpisanem dokumentu vse tri strani sprejele vsaka svoj del odgovornosti za uspešno dokončanje projekta.

Da je podpis protokola med občinama in ministrstvom zelo pomemben in zavezujoč dokument za vse tri strani, je prepričan tudi Čadež, saj se s tem po 15 letih nadaljuje zgodba, ki jo je začrtala tedanja Žirovska izjava. Po več letih izdelovanja študij variant, med katerimi so bile nekatere tudi neizvedljive, je bil ključen trenutek pred letom dni, ko sta se župana poenotila, da je nova južna trasa najbolj uresničljiva, da jo je najlažje umestiti v prostor in da prinaša najvišjo dodano vrednost lokalnima skupnostma.

Glede trase med Cerknim in Gorenjo vasjo so na ministrstvu oz. direkciji za infrastrukturo pripravili več možnih rešitev. Ker so rezultati inženirsko-geološkega kartiranja variant na območju Kladja pokazali, da vse dotlej izrisane južne variante potekajo po geološko zelo nestabilnem območju in bi njihova umestitev terjala bistveno obsežnejše in dražje ukrepe, kot so bili predvideni v idejni zasnovi, so preverili tri dodatne južne variante. Jeseni 2019 so izvedli tudi preveritev okoljske, prostorske in ekonomske izvedljivosti novih južnih variant na trasi četrte razvojne osi med Cerknim in Hotavljami.

Potem ko so županoma Uršiču in Čadežu na direkciji v začetku lanskega leta predstavili vse tri nove južne variante poteka trase nove ceste, sta se strinjala, da je najustreznejša južna varianta, ki poteka po obstoječi cesti Hotavlje-Sovodenj in v Podlanišču predvideva skoraj dva kilometra dolg predor pod Kladjem z izhodom na vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha. Trasa se nato spusti v dolino Cerknice in se nato dober kilometer od Želina priključi na glavno cesto.

Zadnje novice

Sorodne vsebine