7.2 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Mag. Branko Grims: Bodo prebivalci Cerkelj zaradi birokratizacije prikrajšani za boljšo oskrbo s čisto pitno vodo?

So zaradi pravnega zapleta in »nepristojnosti« posameznih državnih organov glede projekta vodovodnega sistema v Cerkljah na Gorenjskem ogrožena tudi evropska sredstva?

Mag. Branko Grims je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca in ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo Angeliko Mlinar, ki opravljata tekoče posle, naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s projektom Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Name so se obrnili predstavniki Občine Cerklje na Gorenjskem, ki opozarjajo na to, da je zaradi pravnih zapletov, ki posegajo v temelje slovenske zakonodaje, ogroženo črpanje evropskih sredstev. Navajajo, da je zaplet glede zahtevane izvedbe presoje vplivov na okolje po že pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju velika ovira za bolj uspešno črpanje sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada, zato bo obravnava in uspešna razrešitev te problematike pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1« pomenila usmeritev za delovanje ministrstev tudi pri drugih projektih in Republiki Sloveniji prinesla več dodatnih evropskih sredstev za razvoj. 

Občina Cerklje na Gorenjskem je nosilna občina za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1«, poleg nje so v projekt vključene še občine Komenda, MO Kranj, Šenčur in Vodice. Gre za skupni medregionalni projekt petih občin, katerega namen je zagotavljanje oskrbe s pitno vodo cca 30.000 prebivalcem. Projekt je potrjen v okviru obeh regij in uvrščen v Dogovor za razvoj osrednjeslovenske razvojne regije in v Dogovor za razvoj gorenjske razvojne regije. Izgradnja novega vodovodnega sistema je nujno potrebna, saj je sedanji sistem star 70 let in že povsem dotrajan. Zaradi visoke predračunske vrednosti projekta brez pridobitve EU sredstev ni možno izvesti.

Gre za projekt, katerega začetki priprave segajo v leto 2007. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo za njegovo izvedbo že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje z dne, 20. 9. 2011 in sprememba z dne, 25. 9. 2018. Pridobljena so bila tudi ustrezna soglasja.

Zato so na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja že zgradili cca 5 km vodovodnega omrežja.

Prvi sestanek glede sofinanciranja projekta s sredstvi Kohezijskega sklada EU je na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za kohezijo, med predstavniki ministrstva in občine, potekal dne, 11. 4. 2019. Na sestanku je bilo s strani predstavnikov ministrstva poudarjeno, da je potrebno na Agencijo RS za okolje vložiti Zahtevo za začetek predhodnega postopka glede potrebnosti presoje vplivov na okolje.  

Glede na to, da občina že ima pravnomočno gradbeno dovoljenje  (osnovno in sprememba), na podlagi katerega je že zgrajen del vodovoda v dolžini 5 km (od skupno 30 km), sklep ARSO iz leta 2016 (da presoja vplivov na okolje za navedeni projekt ni potrebna), vsa zgoraj navedena soglasja, je zgolj zaradi pridobitve EU sredstev po navodilih Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za kohezijo, vložila 14. 5. 2019 na ARSO Zahtevo za začetek predhodnega postopka glede potrebnosti presoje vplivov na okolje. Po navodilih Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za kohezijo je ponovno odločanje ARSO potrebno zaradi spremembe gradbenega dovoljenja, kljub temu da je sprememba gradbenega dovoljenja iz leta 2018 že pravnomočna, in da pomeni optimizacijo projekta ter v bistvu zmanjšanje vplivov na okolje (manjši objekti za shranjevanje vode, manjši premer cevi, trasa vodovoda se je spremenila le v majhnem delu).  

Vloga za pridobitev EU sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1. sklop«  je bila  oddana na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, dne, 6. 8. 2019. V petek, 6. 12. 2019, je bil v zvezi s projektom sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za kohezijo med predstavniki občine in predstavniki ministrstva. S strani predstavnikov Sektorja za kohezijo je bila Vloga za pridobitev EU sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1. sklop«, predstavljena kot zelo dobro pripravljena. Predstavniki Sektorja za kohezijo so poudarili, da manjka le še dokument glede presoje vplivov na okolje in čakajo odločitev ARSO. ARSO je v postopku odločanja 19. 12. 2019 izdal sklep št. 35405-242/2019-22, s katerim je odločil, da je presoja vplivov na okolje potrebna.

Predstavniki občine Cerklje na Gorenjskem dodajajo, da je navedeni sklep ARSO – 2019 nepravilen in nezakonit, prav tako je po njihovem mnenju nezakonita tudi zahteva Ministrstva za okolje in prostor, da je za projekte, za katere je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje potrebno pridobiti mnenje ARSO glede izvedbe presoje vplivov na okolje – to je izpostavilo kot pogoj za popolnost vloge za pridobitev evropskih sredstev. Za tako zahtevo pa dodajajo, da ni pravne podlage v veljavni slovenski zakonodaji.

Vse občine, ki so vključene v projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1« so se znašle v situaciji, ko zaradi pravnega zapleta in »nepristojnosti« posameznih državnih organov ne moremo dopolniti vloge, zaradi česar so ogrožena tudi evropska sredstva. Zato je nujno potrebno čim prejšnje ukrepanje. 

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:
1. Kakšni so razlogi, da je v omenjenem primeru, ko je bilo že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, pridobljena vsa ustrezna soglasja, naknadno potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, zaradi česar se postopek izvedbe projekta podaljšuje, kar tudi ogroža evropska sredstva?
2. Kaj boste storili, da se bo projekt lahko brez odlašanja nadaljeval, da bodo občanke in občani, ki so vezani na omenjeni projekt vodovodnega sistema, imeli bistveno boljšo oskrbo s pitno vodo in da se tako prepreči velika finančna škoda za prizadete občine, še posebej v luči ustavne pravice do čiste pitne vode?

Priloga 1.

Priloga 2.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine