6.4 C
Ljubljana
četrtek, 23 septembra, 2021

Mag. Branko Grims: Ahmad Šami dela na črno, država pa slovenskega državljana kaznuje zaradi pomoči sosedu

Ali Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da sta bili v primerih 1000 evrov globe FURS za brezplačno pomoč sorodniku in nekaznovanega dela na črno Ahmada Šamija izpolnjeni ustavni načeli pravne države in enakosti pred zakonom?

 

Poslanec mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z drakonskimi globami in neenakostjo pred zakonom.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Slovenska javnost je z ogorčenjem sprejela novico o drakonski globi 1000 evrov, izrečeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) državljanu Republike Slovenije, ki je brezplačno pomagal prijatelju – daljnemu sorodniku  pri obnovi strehe. Da je tak zakon povsem neživljenjski in v temeljnem nasprotju s slovensko tradicijo brezplačne medsebojne pomoči sorodnikov, sosedov ter prijateljev, smo mnogi opozarjali že v času njegovega sprejetja leta 2014 ter zato zakonu tudi javno nasprotovali; žal pa je takratna (leva) koalicija ostala gluha za opozorila.

Drakonska globa 1000 evrov za brezplačno pomoč toliko bolj bode v oči, saj slovenska javnost že več kot leto dni spremlja delo na črno ilegalnega migranta, ki ima pravnomočno odločbo o izgonu iz Slovenije – Ahmada Šamija. Ta svoje brivsko in frizersko delo celo javno oglašuje in ga opravlja kar na ulici oziroma v neustreznih prostorih, ki očitno ne zadoščajo sanitarnim in ne drugim predpisom, ki jih mora izpolnjevati slovenski državljan za opravljanje brivskih ali frizerskih storitev. 

Vlada Republike Slovenije z ravnanjem v primeru Ahmada Šamija jasno kaže, da daje prednost tujcem pred lastnimi državljani. Še več: očitno daje vlada z uvajanjem dvojnih meril pred zakonom prednost tujcem pred lastnimi državljani celo takrat, ko tujci očitno kršijo pravni red! Tako ravnanje Vlade Republike Slovenije je v očitnem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, saj je uvajanje dvojnih meril pred zakonom v korist tujcev v očitnem nasprotju že z določilom 2. člena Ustave Republike Slovenije, da je Slovenija pravna država, pa tudi 14. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa načelo enakosti pred zakonom, in po katerem smo vsi pred zakonom enaki. 

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da sta bili v primerih 1000 evrov globe FURS za brezplačno pomoč sorodniku in nekaznovanega dela na črno Ahmada Šamija izpolnjeni ustavni načeli pravne države in enakosti pred zakonom? Ali bo za očitno protiustavno uveljavljanje dvojnih meril v škodo slovenskim državljanom in v korist tujcev kdo odgovarjal, kako in kdaj?

2. Ali bo Vlada Republike Slovenije sprejela ukrepe, da bo zagotovila  podjetništvu naklonjeno okolje za slovenske državljane, vključno s preprečevanjem delo na črno tujcev, katere in kdaj?

3. Ali bo Vlada Republike Slovenije predlagala razveljavitev vsaj najbolj spornih določil zakona o preprečevanju dela na črno, ki z neživljenjskimi drakonskimi globami sankcionira sosedsko pomoč in pomoč sorodnikov ter prijateljev?

Zadnje novice

Ste jo videli?

Sorodne vsebine