11.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Krepitev javnega stanovanjskega fonda

Na področju graditve javnega stanovanjskega fonda se premika. 7. septembra 2020 je direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec podpisal gradbeno pogodbo za graditev druge faze stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

Direktor Stanovanjskega sklada RS je ob podpisu napovedal: »Zgrajeni bodo štirje večstanovanjski objekti s 188 stanovanji, od tega 158 najemnih in 30 oskrbovanih, prostori stanovanjske skupnosti in najemni lokal v pritličju.«

V soseski bo 188 stanovanj

Ob podpisu je Remec poudaril, da je vsak podpis tako velike pogodbe pomemben za našo družbo in tudi vse državljane, ki naj bi si zaradi dostopnih najemnin stanovanja lahko tudi privoščili. Pogodbena vrednost gradbenih del za 188 stanovanj brez davka zanaša skoraj 19,7 milijonov evrov. Sosesko bo gradilo gradbeno podjetje Pomgrad skupaj s partnerji GITRI, GH Holding in VG5. Celotna soseska Pod Pekrsko gorco, kjer bo skupaj s prvo fazo na voljo 400 najemnih stanovanj, od katerih jih bo 60 oskrbovanih, bo zgrajena predvidoma do konca leta 2021.

S tem bo imel sklad v različnih fazah graditve in razpisov že več kot 2000 stanovanj. V Javnem skladu RS napovedujejo, da bodo imeli v prihodnjem letu glede na zdajšnje stanje različnih projektov po Sloveniji, dokončanih in pripravljenih na najem in vselitev po prednostnih kategorijah javnega razpisa, 1089 stanovanj. »Zaradi mile zime, doslednega upoštevanja ukrepov in nepretrganega dela v času epidemije novega koronavirusa sklad tudi letos uspešno gradi in črpa posojilo v skladu s poslovnim in finančnim načrtom sklada za leti 2019 in 2020. Roki po posojilni in gradbenih pogodbah niso ogroženi,« so zapisali na skladu.

Trije obsežnejši projekti

V projekt graditve stanovanj se je s posojilom vključila Razvojna banka Sveta Evrope (CEB). Aprila 2019 je sklad s CEB sklenil posojilna pogodbo v višini 50 milijonov evrov in pridobil manjkajoče finančne vire za graditev novih stanovanj na območjih, kjer je potreb največ. Financiranje je zajelo tri obsežnejše sklope. Prvi je graditev 109 najemnih stanovanjskih enot v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do trideset let, v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani; rok za končanje gradnje skupaj s pridobljenim uporabnim dovoljenjem je februar 2021. Drug projekt je graditev najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki in deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. »Prednost za najem stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in starejše osebe,« pravijo na skladu. 498 stanovanjskih enot, ki bi morale biti skupaj s pridobljenim uporabnim dovoljenjem končane septembra in oktobra leta 2021, bo v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani in bodo dopolnile novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu, 212 stanovanj pa bo v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. »Vlaganje sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, poslovno politiko sklada za obdobje do 2020 ter s poslovnim in finančnim načrtom sklada za leti 2019 in 2020. Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt s CEB pripomogel k povečanju javnega stanovanjskega fonda v višini do štiri odstotke zdajšnjega obsega vseh stanovanj za javni najem v Sloveniji. Z ugodnim posojilom CEB pa je sklad zagotovil finančne pogoje za doseganje ciljev resolucije,« so zapisali v Stanovanjskem skladu RS.

Po vsej Sloveniji

Stanovanjski sklad RS je zavezan uresničevati cilje nacionalne stanovanjske politike na področjih lažje dostopnosti do stanovanj, ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ter večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva. Vizija Stanovanjskega sklada RS je, da bi do leta 2023 skupno zagotovili 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektni vrednosti okoli 286 milijonov evrov. »Naš namen je,« pojasnijo, »da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da s svojo navzočnostjo vzpodbudimo poleg 118 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju v naših programih.« V preteklih mesecih so na različnih koncih Slovenije okrepili fond stanovanj. V Murski Soboti je sklad v novozgrajenem objektu pred kratkim kupil 27 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, ki skupaj obsegajo nekaj manj kot 2200 kvadratnih metrov in za katera je odšel 3,85 milijona evrov. Konec julija je direktor Remec sklenil tudi prodajno pogodbo za nakup 76 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v Kočevju, ki bodo končana junija 2021, najemnikom sklada pa naj bi bila na voljo v drugi polovici prihodnjega leta. Kot je pri podpisu pogodbe razložil župan občine Kočevje Vladimir Prebilič, je investicija za občino posebej pomembna, ker se občina gospodarsko krepi, stanovanj pa primanjkuje. Zaradi službe si marsikdo v Kočevju išče stanovanje, kar je dober kazalnik razvoja. Stanovanjski sklad RS bo v letošnjem letu prek javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj kupil še 65 stanovanj, in sicer 20 v Slovenj Gradcu, 19 v Mežici, po 10 v Radencih in Gornji Radgoni ter 6 v Brežicah.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine