7.5 C
Ljubljana
nedelja, 24 oktobra, 2021

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

V sredo, 12. decembra 2018, je v sejni sobi občine potekala 1. redna konstitutivna seja občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v mandatnem obdobju 2018 – 2022. Sejo je sklical aktualni župan Dušan Strnad, vodila pa jo je najstarejša članica občinskega sveta, gospa Milena Vrenčur.

 

Seja se je začela z državno himno, ki jo je odpel kvartet solopevcev iz Glasbene šole Grosuplje – podružnica Ivančna Gorica, pod mentorstvom prof. Polone Kopač Trontelj. Simbolično je bila odprta še razstava glinenih izdelkov božično–novoletne tematike izpod rok učencev Osnovne šole Stična, pod mentorstvom prof. Anke Švigelj Koželj.

Na prvi seji so pravzaprav formalno potrdili tisto, kar so občani in občanke odločili oziroma izvolili na letošnjih lokalnih volitvah, ki so potekale 18. novembra 2018. Poročilo Občinske volilne komisije (OVK) o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti je bilo predstavljeno s strani predsednice OVK Elizabete Žgajnar. Po poročilu so po pričakovanjih brez zapletov potrdili mandate skupno 21 občinskim svetnikom in nov štiriletni mandat županu Dušanu Strnadu.

Imenovano je bilo tudi že prvo delovno telo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Po tajnem glasovanju so bili v komisijo izvoljeni naslednji člani občinskega sveta: Tomaž Smole,  Janez Mežan, Irena Brodnjak, Martina Hrovat, France Omahen, Andreja Robek Perpar in Milena Vrenčur. Za predsednika pa je bil, tako kot v prejšnjem mandatu, imenovan občinski svetnik Janez Mežan. Do naslednje seje, ki bo potekala v januarju 2019, mora komisija pripraviti predloge za imenovanje preostalih delovnih teles občinskega sveta.

Po slovesni obljubi je zbrane svetnike in svetnice v optimističnem duhu nagovoril tudi župan Dušan Strnad. Najprej je čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi ter dodal, da je kombinacija novoizvoljenih svetnikov in svetnikov, ki so že v preteklih mandatih zasedali v občinskem svetu, dobra. S tem se bodo združile izkušnje z novimi idejami, kar bo pripomoglo k še bolj uspešnemu delu občinskega sveta in posledično tudi Občine Ivančna Gorica.

Spodaj objavljamo seznam 21 novih občinskih svetnikov:

Adamlje Elizabeta

Anžlovar Jože

Brodnjak Irena

Butkovič Magdalena

Hrovat Martina

Jevnikar Milan

Kohek Robert

Koščak Marija

Koželj Franc

Kralj Tjaša

Lekan Anja

Lekan Irma

Mežan Janez

Omahen France

Praznik Silvo

Robek Perpar Andreja

Smole Tomaž

Šinkovec Alojzij

Vrenčur Milena

Zadel Kristina

Zupančič Cvetko

(Več si preberite v priloženem sporočilu za javnost in na spletni strani občine. Zapisal in fotografiral Gašper Stopar.)

Zadnje novice

Sorodne vsebine