11.8 C
Ljubljana
petek, 14 maja, 2021

Kakšna sta časovnica in finančni načrt projekta drugi tir?

Kljub vladni potrditvi investicijskega programa ostaja finančna konstrukcija projekta drugi tir nejasna in nedorečena. Na predlog poslanske skupine SDS bodo člani in članice komisije za nadzor javnih financ na jutrišnji nujni seji razpravljali o gradnji enotirne proge Divača–Koper v luči gospodarnega načrtovanja investicij na področju prometne infrastrukture, njihove gospodarne izvedbe ter racionalne in gospodarne rabe javnih sredstev.

Vprašanje zmogljivosti železniške proge Divača–Koper in posledično njeno povečanje je v Sloveniji prisotno že vse od leta 1996, ko je ministrstvo za promet naročilo izdelavo študije upravičenosti »Povečanje kapacitet enotirne proge Divača–Koper«. V času do danes so se spreminjale trase, po katerih bi tekla proga, spreminjale so se odločitve glede tega, ali naj se gradi en ali dva tira, predvsem pa so se spreminjale ocene vrednosti investicije tega projekta. V juliju 2010 je bila izdelana predinvesticijska zasnova, v kateri je bila vrednost investicije ocenjena na okoli 809 milijonov evrov. Na podlagi projektantskih predračunov pa je bila v letu 2013 vrednost investicije ocenjena na 1.300 milijonov evrov ob upoštevanju ravni cen za april 2010, kar je po tekočih cenah znašalo 1.400 milijonov evrov.

Oktobra 2013 je Samo Omerzel, minister za infrastrukturo v vladi Alenke Bratušek, izrazil prepričanje, da ta investicija ne bo stala več kot 700 milijonov evrov, in da je možno ta projekt poceniti predvsem s preprostejšimi tehnološkimi rešitvami in optimizacijo samega projekta. Izjavil je: »Cena 1,4 milijarde evrov je nesprejemljiva, prepričan sem namreč, da lahko ta del železniške infrastrukture zgradimo za pol cene.«

V prejšnji vladi, vladi Mira Cerarja, je bilo dogajanja okoli drugega tira zelo veliko. Sprejet je bil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, v katerem je navedeno, da bo finančna vzdržnost projektne družbe 2TDK zagotovljena, če bo državni proračun v obdobju obratovanja projekta drugega tira po njegovi izgradnji leta 2025 namenil letni znesek oziroma plačilo za dosegljivost v višini med 30 in 40 milijonov evrov, odvisno od dobe trajanja koncesijskega razmerja, pri čemer zakon določa 45–letno obdobje trajanja koncesijske pogodbe. To pomeni, da je vrednost projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper po omenjenem zakonu med 1.350 milijonov evrov in 1.800 milijonov evrov.

Sledile so številne neposrečene, predvsem pa precej različne ocene o tem, koliko nas bo projekt stal. Dr. Miro Cerar je v Državnem zboru RS na poslansko vprašanje odgovoril, da bo strošek na kilometer okoli 27 milijonov evrov, kar za celotno traso, ki je dolga 27,1 kilometra, znese okoli 730 milijonov evrov. Državni sekretar Metod Dragonja in nekdanji svetovalec direktorja državne družbe 2TDK, ki je zadolžena za izvedbo gradnje drugega tira Koper–Divača, je investicijo skupaj s stroški financiranja in vzdrževanja ocenil na 1.746 milijonov evrov. Nekdanji minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na svoji predstavitvi za ministra v Državnem zboru RS izjavil, da drugega tira ne potrebujemo še 20 let, kasneje pa izjavil, da je investicijska vrednost drugega tira 985 milijonov evrov.

S projektom sedaj nadaljuje tudi vlada Marjana Šarca, ki je konec januarja letos potrdila investicijski program za gradnjo projekta, v katerem so osnovni investicijski stroški v stalnih cenah ocenjeni na 968 milijonov evrov, s specifičnimi rezervami za nepredvidena dela pa na 1.011 milijonov evrov. Z dodatnimi rezervami za nepredvidene izdatke (91 milijonov evrov), operativnimi stroški družbe 2TDK (12 milijonov evrov) in stroški obresti (32 milijonov evrov) znaša znesek investicije v tekočih cenah brez DDV 1.194 milijonov evrov.

Kljub vladni potrditvi investicijskega programa ostaja finančna konstrukcija investicije nejasna in nedorečena. Situacijo glede finančne konstrukcije oziroma dejstva, da finančna konstrukcija oziroma viri še niso dorečeni, je še najbolje opisala sama ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ko je po seji vlade, na kateri je bil potrjen investicijski program, med drugim dejala: »To, kar smo danes naredili, je finančna konstrukcija, ki v tem trenutku stoji«.

Fiskalni svet je opozoril, da možni javnofinančni učinki projekta drugega tira na srednji rok niso povsem jasni, kajti finančna konstrukcija, predvsem pa viri še niso opredeljeni oziroma partnerstva še niso zagotovljena, to pa pomeni, da s tem prevzame država nase znatna tveganja in pa potencialna bremena za javne finance na srednji rok. Tudi računsko sodišče skrbi nedorečenost vseh virov, razen seveda v viru neposrednega financiranja državnega proračuna, ki ga zagotavljajo slovenski davkoplačevalci.

Projekt gradnje drugega tira Divača–Koper, kot ga je zastavila vlada Mira Cerarja in ga sedaj nadaljuje vlada Marjana Šarca, je problematičen tudi zaradi odločitve, da se gradi en tir, obstoječi tir pa ostane še naprej v uporabi.

Predlagatelji nujne seje ugotavljamo, da predstavljeni podatki in dejstva o projektu nove enotirne proge puščajo resen dvom o tem, da so bila pri navedeni investiciji spoštovana načela gospodarnosti, tehtanja med različnimi rešitvami in posledično izbira najbolj ugodnega projekta ter načelo gospodarnega in optimalnega ravnanja z javnimi sredstvi.

V poslanski skupini SDS predlagamo, da se po opravljeni razpravi sprejmejo naslednji sklepi:

1. Komisija za nadzor javnih financ pričakuje od ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, da Državnemu zboru RS v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje natančno časovnico in finančno strukturo projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper, s podrobno obrazložitvijo vseh postavk ter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge.
2. Komisija za nadzor javnih financ pričakuje, da bo ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, najkasneje v šestih mesecih od sprejema tega sklepa zagotovilo strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta.
3. Komisija za nadzor javnih financ zaproša fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper, kot je določen v investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji 24. 1. 2019.
Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa seje na TV Slovenija 3, ki se bo pričel ob 9. uri!

Zadnje novice

Sorodne vsebine