29.6 C
Ljubljana
torek, 22 junija, 2021

Kako je sploh prišlo do ideje uvoza več tisoč filipinskih “inženirjev”? Na račun čistke slovenskih gradbenih inženirjev v času Cerarjeve vlade!

V zadnjih dneh je bilo veliko govora o tem, kako bo Slovenija na račun pomanjkanja delovne sile bogatejša za do 5 tisoč filipinskih delavcev, ki se bodo zaposlovali v zdravstvu, avto prevozništvu, strežbi in gradbeništvu. Pri tem pa v mainstream medijih molčijo, da je do manjka lastnih visokokvalificiranih inženirjev z nazivom pooblaščenega inženirja prišlo na račun gradbene zakonodaje, ki je bila sprejeta v času vlade Mira Cerarja. Ni potrebno posebej poudarjati, da je država s tem sama poskrbela za škodovanje in razvrednotenje gradbene stroke in razvrednotenje znanja gradbenih inženirjev. 

 

Največji “greh”, ki je sploh možen je, da je ta zakonodaja “izbrisala” tiste pooblaščene inženirje, ki so po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 opravili strokovni izpit iz odgovornega vodenja del (55. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID).Ti gradbeni inženirji na trgu dela tako ne obstajajo več, saj nimajo imena! Torej tisti strokovni kader, ki izvaja nadzor nad gradnjami, ki poleg tega še skrbi, da se razne projektantske napake pravočasno odkrijejo in popravijo. Zaradi tega lahko marsikateri projektant mirno spi, kar pa ni kritika za projektante, ampak je le dejstvo, da gre za timsko delo različnih strokovnjakov gradbene stroke z namenom zagotoviti stabilen, varen in uporaben objekt.

Vodje projektov, gradbenih inženirjev, ki to delo izvajajo že vrsto leto, se s tolmačenjem oseb, ki za ta tolmačenja sploh niso pristojna, izrinja iz trga dela. In v kaj so ti prisiljeni? Projekte jim, seveda za ustrezno plačilo, podpisujejo in žigosajo arhitekti! S tem smo dosegli, da reference pridobijo podpisani in požigosani arhitekti! In, kje je tukaj namen zakonodaje, da bi se “nelegalnemu” žigosanju in podpisovanju izognili? Inženirska zbornica Slovenije (IZS) uvaja nadzor nad delom inženirjev pod pretvezo, da se takšna žigosanja ne bi več izvajala, s tem, da se položaja vodij projektov gradbenih inženirjev in posledic vsi zavedajo. Težko je najti izraz za takšen pristop pod pretvezo dviga gradbene stroke.

Po novem imajo pravico do vodenja del “pooblaščeni inženirji” brez kakršnihkoli dokazil in referenc o njihovi usposobljenosti za to delo. Tisti, ki so imeli po ZGO-1 pravico do tega inženirskega dela, so to dokazali z večletnimi delovnimi izkušnjami ter preverjenim in tako opravljenim strokovnim izpitom. Tako imenovani “nonome” gradbeni inženirji. Podjetja z “izbrisanimi” inženirji bodo morala za polni delovni čas zaposliti pooblaščene inženirje (PI) ali pooblaščene arhitekte (PA). PI za vodenje del in nadzore, PA za nadzore, čeprav ti morebiti znanja in izkušenj s tega področja dela sploh nimajo. In kaj bo dejansko: PI in PA bosta na plačilni listi ter podpisana in žigosana, dejansko delo pa bo opravljal “izbrisan” inženir. Kdo tukaj prepozna na papir zapisane floskule: “varovanje javnega interesa”, “dvig gradbene stroke”, “razvoj stroke”, predvsem pa ukinitev prekarnega dela?!

Več si lahko preberete TUKAJ.

Zadnje novice

Sorodne vsebine