18.6 C
Ljubljana
nedelja, 20 junija, 2021

Jožko Andlovic: Občina Vipava potrebuje nov zagon

Jožko Andlovic je doma z Gradišča pri Vipavi. V tekočem mandatu opravlja delo podžupana za družbene dejavnosti Občine Vipava, saj rad aktivno deluje pri razvoju svoje domače občine.

Pravi, da Vipava potrebuje sveže ideje in nov zagon. Ker je mlad, predan, poln energije in je z dosedanjim delom pridobil veliko izkušenj, je prepričan, da lahko te spremembe tudi uresniči in popelje Občino Vipava korak naprej.

Kandidirali boste za župana Občine Vipava. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Res je, želim si postati župan Občine Vipava in z veseljem bom deloval v dobro naših krajev in ljudi. Ker sem že osem let aktiven kot svetnik v občinskem svetu Občine Vipava in v zadnjem mandatu tudi podžupan, je to zame smiselna odločitev. Hočem nadgraditi moje dosedanje delo, dobro poznam stanje v občini, na tem področju imam dovolj znanja in izkušenj. Te kraje imam rad, tukaj živim že od rojstva, tukaj sem si ustvaril družino in vem, da je pri nas lepo, da smo na dobri poti. Se pa zavedam, da Občina Vipava potrebuje nov zagon.

K odločitvi so pripomogli tudi prijatelji in člani Slovenske demokratske stranke, ki so me nagovarjali h kandidaturi in me izbrali za svojega kandidata. Zagotovo pa je odločilno vlogo prispevala moja družina, ki me pri tem podpira.

Imate mlado družino? Kako usklajujete svoje delo in družinsko življenje?

Priznam, da je kar naporno, vendar mi z dobro organizacijo časa in predvsem z razumevanjem moje Martine to dobro uspeva. Poleg redne zaposlitve in vseh obveznosti, ki jih imam kot podžupan, namreč zaključujem tudi študij na visokošolskem programu Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi. Imam tudi dva majhna sinova, stara 2 in 6 let, in priznam, da so moji dnevi zelo pestri. Zagotovo mi ni dolgčas (smeh), vendar se z dobro voljo in pozitivno energijo da veliko narediti. Sem optimist in v življenju rad poudarjam dobre plati.

Imate kaj prostega časa? Kakšni so vaši hobiji?

Prostega časa nimam ravno veliko, se pa trudim, da ga kar najbolje izkoristim. Rad imam pohodništvo, predvsem v poletnih mesecih. Če ne utegnem drugače, grem pa vsaj malo na sprehod z otroci, da si malo zbistrim misli in napolnim baterije. Rad igram šah, to mi je v veselje. Kot sin vinarja sem ljubitelj in poznavalec vina in član Evropskega združenja vitezov vina. Ker sem vzgojen v tradicionalni kmečki družini, ki neguje dolgoletno tradicijo vinarstva in ceni avtohtone vinske sorte, seveda cenim tradicijo, poznam trdo delo kmetov in vem, da se nič ne naredi samo od sebe. Očetu pomagam pri izpeljavi tradicionalnih osmic, ki jih še vedno prirejamo na kmetiji mojih staršev. V povezavi z mojim poklicem inštruktorja in mentorja številnim novim kuharjem pa sem seveda velik ljubitelj kulinarike in rad kaj dobrega skuham za sprostitev in tako razveselim družino in prijatelje.

Že več let aktivno sodelujete v lokalni politiki, kot svetnik, kot podžupan in tudi kot predsednik Občinskega odbora SDS Vipava. Politično delovanje vas zanima že od mladih nog, zakaj?

Da, res sem že leta 2010 postal predsednik Občinskega odbora SDS in temu vsa ta leta namenim kar precej časa, ker menim, da je potrebno po svojih močeh delovati in se truditi spremeniti stvari na bolje. Nisem človek, ki bi samo kritiziral, ampak želim stvari izboljšati in sem se za to pripravljen tudi potruditi. Pasivnost in čakanje na druge mi niso blizu, zato pravzaprav težko razumem tiste, ki ne naredijo tega, kar je v njihovi moči. Mislim, da so prav mlada leta tista, ki omogočajo neobremenjeno in kritično razmišljanje, zato je prav, da tudi mladi povedo svoje mnenje in sodelujejo pri razvoju domačega okolja. Pa ne samo mladi, za vse generacije velja, da je prav, da sodelujejo pri upravljanju in odločanju, ker so potrebe in želje različne in je prav, da so slišane in upoštevane.

Zanima me vaš pogled na stanje v Občini Vipava. Kaj je dobrega, kaj je slabega? Kaj bi spremenili?

Občina Vipava je prelepa, s čudovito naravo in bogato kulturno dediščino. Dežela vode, vina, burje, bogate zgodovine, delavnih in prijaznih ljudi. Imamo vse pogoje, da si ustvarimo lepo življenje. Dolžnost občinske uprave je občanom pomagati, da te pogoje izkoristijo. Poskrbeti moramo za razvoj Vipave in posameznih vasi. Dobrega je veliko, na to smo lahko ponosni, obstaja pa še veliko neizkoriščenih možnosti, ki predstavljajo velik potencial za izboljšave in nadaljnji razvoj. Idej je ogromno, o potrebnih izboljšavah se veliko pogovarjamo v različnih krogih. Sam imam svoj pogled in veliko predlogov za rešitve. Menim pa, da je potrebno prisluhniti različnim mnenjem in v večji meri upoštevati krajevne skupnosti, ki vsaka posebej najbolje poznajo svoje potrebe in priložnosti. Veliko izzivov se da rešiti le z dobro voljo in ustrezno angažiranostjo ob minimalnih sredstvih, za druge pa so potrebne večje investicije. Zagotovo pa je potrebno določiti prioritete, si postaviti ambiciozne a dosegljive cilje ter izbrati ustrezne rešitve in k njihovi realizaciji pristopiti načrtno in pogumno. Prav gotovo je potrebno ohraniti vse, kar je dobrega. Hkrati pa je potrebno vnesti tudi spremembe, prisluhniti svežim idejam in omogočiti nov zagon. Časi se spreminjajo in tudi Občina Vipava mora iti v korak s časom.

Ste podžupan Občine Vipava. Katere dobre projekte, izpeljane v zadnjem času, bi izpostavili?

Pokrivam področje družbenih dejavnosti in skušam na tem področju koordinirati številne aktivnosti in projekte. V občini Vipava delujejo številna društva, ki skrbijo za bogato kulturno, športno, izobraževalno, humanitarno in tudi siceršnje dogajanje, ter s prostovoljnim delom bogatijo življenje v naši občini. V zadnjem času se sicer Občina Vipava zelo odpira navzven, dobro sodelujemo s sosednjimi občinami. Prav tako pa smo okrepili sodelovanje s tujino. Sodelujemo v projektu nove evropske kulturne poti Leonardo Da Vinci in tega sem res vesel, ker povezava Vipave s svetovno znanim genijem ponuja odlično priložnost za promocijo Vipave in posledično tudi naših domačih zgodb. Vesel sem prenove dvorca Lanthieri, ki je kulturni spomenik državnega pomena in predstavlja lepo pridobitev v centru Vipave, je pa res, da ga je potrebno bolj približati potrebam lokalne skupnosti. Sodeloval sem pri razvoju turistične blagovne znamke Vipavska dolina, ki povezuje občine v naši dolini. Skupaj z Občino Postojna smo obudili petstoletno prijateljstvo med Baumkirchnerjem in Erazmom Predjamskim in skupaj načrtujemo nove projekte. V zadnjem času sem se torej veliko ukvarjal s turizmom, ki ima v naši občini zaradi naravnih in kulturnih danosti prav gotovo velik potencial.

Omenili ste turizem. Kakšna se vam zdi prihodnost turizma v Vipavi?

Turizem je zagotovo panoga, ki ima svetlo prihodnost in pomeni veliko priložnost za številne ponudnike turističnih izdelkov in storitev. Naš cilj je postaviti Vipavo na zemljevid Evrope, zato je potrebno skrbno negovati možnosti, ki jih prinašajo mednarodne povezave in bogata zgodovinska dediščina Vipave in vasi (Herbenstein, Baumkirchner, Lanthieriji, Teodozij, Leonardo Da Vinci), dobre domače zgodbe, npr. Zdravljica in Dan prej v vojni za Slovenijo, in zelo dobro razvita vinska zgodba, ki jo je mogoče še nadgraditi tudi z dokončanjem in odprtjem vinarskega muzeja za obiskovalce, seveda v dobrem sodelovanju z vinarji. Prav tako so naši kraji poznani po kulinaričnih dobrotah in vrhunskih kuharskih mojstrih. Vipava ima dobro športno infrastrukturo in odlične naravne danosti, ki omogočajo razvoj športnega turizma, ter velik potencial na področju dediščinskega turizma. Občina lahko tu odigra pomembno vlogo povezovalca in pospeševalca tega sodelovanja ter pomaga pri skupni promociji.

Potrebno je imeti pogum tudi za malo bolj drzne projekte, kot je npr. plaža v Vipavi, ureditev izvirov reke Vipave in njihova povezava s tematsko potjo ter ureditev centra Vipave in sicer Glavnega trga ter Lanthierijevega parka.

Enkratna priložnost je tudi povezava turistične ponudbe okoliških vasi z Vipavo, ki kot izhodiščna točka za obisk Vipavske doline omogoča usmerjanje obiskovalcem tudi po vaseh, seveda tja, kjer je ustrezna ponudba zanje in interes vaščanov. Pomembno je, da v turistično dejavnost vključimo celotno ozemlje občine in vse občane, ki imajo interes pri tem neposredno ali posredno sodelovati.

Kaj pa ostale gospodarske panoge?

Obrtništvo in podjetništvo predstavljata pomemben segment gospodarske dejavnosti v naši občini in potrebno je zagotoviti boljše pogoje za delovanje podjetij. Predvsem jim je potrebno olajšati birokratske postopke, ki so v pristojnosti občine. Poskrbeti je potrebno, da se napolni že izgrajena industrijska cona in prinese nove zaposlitve. Podobno velja tudi na področju kmetijstva. Občina mora postati učinkovit servis za podporo občanom in gospodarskim subjektom.

In kako nameravate to doseči?

Nekatere spremembe so nujno potrebne. Tu bi izpostavil reorganizacijo dela občinske oprave, ki mora postati učinkovita, prijazna in dostopna. Potrebno je dokončati začete projekte in čim prej začrtati nove prioritete. Potrebno je zagotoviti transparentnost delovanja, optimizirati finančno poslovanje, zagotoviti nove vire financiranja s pomočjo projektnih prijav, modernizirati poslovanje in komuniciranje, predvsem pa imeti pred sabo dejstvo, da je poslanstvo občine nuditi podporo in pomoč občanom. Dela bo veliko, je pa stvari potrebno premakniti, da gre razvoj v pravo smer.

Zakaj mislite, da bi bili dober župan?

Zato ker znam prisluhniti ljudem, sem odprt in družaben, ter verjamem v pogovore in sodelovanje. Ker sem relativno mlad, sem poln energije in dobrih idej in lahko vnesem dovolj svežine. Hkrati pa sem s svojim dosedanjim delovanjem na tem področju pridobil dovolj izkušenj, da se zavedam odgovornosti in zahtevnosti funkcije župana. Po naravi sem pozitiven, zato gledam na županovanje kot na nov izziv, da bomo skupaj poiskali najboljše rešitve. Sam pa sem pripravljen prevzeti odgovornost, da bo vse potekalo tako, kot je najbolje za Občino Vipava in njen razvoj.

Vir: Latnik

Zadnje novice

Sorodne vsebine