23.9 C
Ljubljana
torek, 16 julija, 2024

(INTERVJU) Barbara Klajderič: »Znam prisluhniti ljudem in imam voljo, da udejanjim želje in potrebe soljudi«

Piše: Mitja Grmovšek

Tokrat smo v družbo povabili mlado in nadobudno pravnico Barbaro Klajderič, ki  svojo pozitivno energijo izraža tudi v družbi. Družina in domovina sta zanjo na prvih mestih. Prihaja iz Zgornje Polskave. Je tudi evidentirana kandidatka za poslanko na državnozborskih volitvah prihodnje leto.

Biografija

Barbara Klajderič prihaja iz Zgornje Polskave. Je poročena in mati dveh otrok, starih 5 in 7 let. Je magistrica prava in zaposlena v večji gospodarski družbi. Pogum, pravičnost, srčnost so njen moto, ki se ga vedno drži.

DEMOKRACIJA: Za začetek najinega pogovora bi vas najprej vprašal, kdo je Barbara Klajderič.

Klajderičeva: Sem pozitivna oseba, pravnica, ki pri svojem delu stremi k doseganju dobrih rezultatov, mati, ki ponosno spremlja rast in razvoj svojih otrok, in ženska, ki s svojo srčnostjo stremi k iskanju rešitev za probleme. Imam zelo bogate in raznolike delovne izkušnje tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Zaposlena sem v večji gospodarski družbi. Kljub dejstvu, da opravljam strokovno in časovno zahteven poklic, si vedno vzamem čas za prostočasne aktivnosti, predvsem športne. Veliko časa preživim na nogometnih zelenicah, kjer sinova spodbujam na tekmah, s športom se ljubiteljsko ukvarjam tudi sama.

DEMOKRACIJA: Od kod vaše zanimanje za politiko?

Klajderičeva: Zase lahko rečem, da sem »rasla s politiko«. In ravno ta »domačnost« v politiki me je privedla do tega, da aktivno delujem v političnem dogajanju. Menim, da se lahko s trdim delom, z vztrajnostjo in s kančkom poguma ob podpori politike doseže marsikaj. Znam prisluhniti ljudem in imam voljo, da udejanjim želje in potrebe soljudi. Pa naj gre za naše najmlajše ali pa tiste z več življenjskimi izkušnjami, v jeseni življenja.

DEMOKRACIJA: Ste evidentirana kandidatka za poslanko v državnem zboru. Kaj je po vašem mnenju treba spremeniti v politiki?

Klajderičeva: Sem evidentirana kandidatka za poslanko v državnem zboru, na kar sem izjemno ponosna. Menim, da bi bilo treba spremeniti miselnost pretirane zavzetosti v smislu »dajmo si nagajati«. Ta čas imamo vlado, ki dela odlično. Ne le na papirju, odličnost tega dela se odraža na več področjih. V času epidemije je bilo sprejetih veliko protikoronskih ukrepov, v katerih je bila zajeta pomoč za vse državljane in državljanke Republike Slovenije. Dane so bile finančne spodbude za gospodarstvo, ohranila so se delovna mesta. Občinam so se zvišale povprečnine, imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti pa tudi eno najvišjih gospodarskih rasti. Gradi se infrastruktura, prejeli smo turistične bone in še bi lahko naštevala. Logika marsikaterega političnega akterja pa je, da je treba rušiti dobro delo vlade. To logiko je treba spremeniti, sodelovati in iskati najbolj optimalne rešitve.

DEMOKRACIJA: Za kaj se boste zavzemali v svoji volilni kampanji?

Klajderičeva: V svoji volilni kampanji se bom v okviru odličnega programa Slovenske demokratske stranke v prvi vrsti zavzemala, da se bodo dosedanji dosežki naše vlade realizirali še naprej, saj bomo le tako uspešno nadaljevali delo in izpeljali projekte do konca. Potrebna so vlaganja v šolstvo, tako v infrastrukturo kot v izobraževalni sistem. Treba je graditi športne objekte, širiti in graditi vrtce, ki so večkrat prostorsko omejeni in otroci zato ne dobijo mesta v vrtcu v kraju, kjer živijo. Mladim staršem je treba zagotovi delo in stanovanje v neposredni bližini vrtcev in šol, saj bodo tako laže uskladili delo z zasebnim življenjem. Družina pa, kot vemo, je ena najpomembnejših vrednot. Menim, da bi se veliko mladih laže odločilo za otroke, če bi vedeli, da njihov podmladek čaka stabilna prihodnost, da bodo sami finančno stabilni.

Zavzemala se bom za razvijanje lokalnega podjetništva. V prvi vrsti se bo treba osredotočiti na ukrepe za blaženje posledic epidemije. Potrebna je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni in nacionalni ravni; težiti k ustvarjanju zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov državljanov, povečati možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujati njihovo rast in ustvarjati novas delovna mesta,  pospešiti  izkoriščanje podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostaviti učinkovito podporno okolje za potencialne podjetnike in podjetnice. Zavzemala se bom za razvoj podjetništva predvsem v smislu omogočanja ugodnih in neposrednih kreditov podjetjem za   subvencije obrestnih mer, stroške kreditiranja, za  subvencije fizičnim osebam, za ustanovitev in zagon podjetij, za  subvencije za razvojne projekte podjetij.

Prav tako se bom zavzemala za razvoj podeželja in turizma. Pomembno vlogo ima vsekakor kmetijstvo, vedno večji pomen se daje samooskrbi. Kmetom je treba zagotoviti finančna sredstva v obliki subvencij, poskrbeti je treba, da bodo ti in drugi upravičenci do plačil za razvoj podeželja pod ugodnimi pogoji, kot so zelo nizke obrestne mere ali ugoden razpored plačil, dobili posojila ali jamstva za kritje operativnih stroškov. Treba je delovati v smeri, da se upravičencem dodelijo nepovratna finančna sredstva.

DEMOKRACIJA: Politika Slovenske demokratske stranke temelji na pomoči starejšim z graditvijo novih domov za starejše in tudi na politiki za mlade z graditvijo novih stanovanj in domov. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Klajderičeva: Politika Slovenske demokratske stranke vedno poskrbi za vse generacije. Ena najpomembnejših prioritet vlade pod vodstvom Janeza Janše je vsekakor skrb za najranljivejše, kar se odraža v investicijah v domove za starejše bodisi v obliki graditve novih domov, bodisi v obliki širitve že obstoječih objektov, kar pomeni dvig kvalitete bivanja v domovih v smislu rešitve prostorske stiske.

Vsekakor je treba izpostaviti dosežke v mandatu aktualne vlade, kot so zagotovljena proračunska sredstva za investicije v domove za starejše v letih 2021 in 2022 v skupni višini 30 milijonov evrov, 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših in dodatna sredstva višini 59 milijonov evrov za 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Politika Slovenske demokratske stranke temelji na pomoči mladim z graditvijo novih stanovanj. Mladi se dandanes težko odločajo za nakup nepremičnine, saj večinoma niso  kreditno sposobni ali pa ocenijo, da je zanje laže, če živijo pri starših. Velikokrat se zgodi, da mladi želijo najeti stanovanje, a na trgu teh stanovanj ni oziroma ne zadoščajo njihovim potrebam ali željam.

V veliko primerih si mladi finančno ne morejo zagotoviti najemnega stanovanja predvsem zaradi previsokih cen najema. Veliko mladih se zato sooča z dilemo, zakaj najeti stanovanje, če potem ne morejo odkupiti stanovanja na način, da bi se jim že plačana najemnina vštela v ceno nepremičnine.

Vlada Janeza Janše je omogočila konkretne rešitve za omenjeno problematiko. Stanovanjski sklad bo na podlagi projektov, ki so že v teku, dal na trg skoraj štiri tisoč najemnih stanovanj. Vlada je dvignila povprečnine občinam, tako da lahko tudi občinski in mestni stanovanjski skladi iz teh sredstev zagotovijo več kot 1.500 stanovanj,  iz projektov, ki so že v teku, iz sredstev, ki so načrtovana in v veliki meri zagotovljena, bo v prihodnjih letih zgrajenih več kot 5.000 stanovanj. Stanovanja se gradijo razpršeno po državi, ne samo v Ljubljani, sledi se politiki enakomernega razvoja in ne centralizaciji. Mladim bodo tako stanovanja dostopna ne samo v Ljubljani, ampak v kraju njihovega prebivališča, šole, delovnega mesta ali pa preprosto v kraju, kjer si želijo živeti.

DEMOKRACIJA: Kakšno je vaše mnenje o lokalnem podjetništvu, kako bi se tega uspešno lotili?

Klajderičeva: Vsekakor je treba zagotoviti, da se bodo posamezniki laže odločali za podjetniško pot, in spodbujati tiste, ki so na dobri poti. Kljub dejstvu, da država ponuja veliko instrumentov za pomoč podjetništvu, pa jih velika večina te pomoči ne izkoristi, saj jim instrumenti pomoči niso znani ali pa jim preprosto ne zaupajo. Razvoj lokalnega podjetništva je vsekakor treba spodbujati, še posebej v teh »covidnih časih«. Podjetnikom ali tistim, ki se za podjetništvo odločajo, je treba konkretno predstaviti možnosti pomoči, saj je podjetništvo pomembno za gospodarski in družbeni razvoj. To je vir napredka celotnega družbenega življenja. Slovenski podjetniški sklad je letos znova odprl vavčerje – enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko uporabijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve. Podjetniki lahko te koristjo za različne poslovne storitve. Gre za zelo preproste spodbude majhnih vrednosti, ki so na voljo skozi vse leto. Oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana, sama obravnava vavčerjev pa hitra. Prav tako država podpira rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij s pomočjo finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter institucij, specializiranih za financiranje podjetij. Omeniti je treba platformo slovenskega zagonskega ekosistema, ki podpira inovativno podjetništvo v Sloveniji, t. i. Start up Slovenija. V vsakem podjetju obstaja finančno tveganje. Najbolj nevarno je v začetku razvoja podjetja zaradi osebnih vlaganj prihrankov podjetnikov oz. osebnega najemanja posojil. Podjetnikom je torej treba konkretno predstaviti možnosti pomoči, da se bodo laže odločali za zagon podjetništva ali da bodo te pomoči izkoristili pri svojem delovanju.

Podjetniki pa se srečujejo tudi s prepogostimi administrativnimi ovirami. Treba se je zavzemati za to, da bodo podjetniki čim laže delovali, in da birokracija ne bo prinašala dodatnih zapletov, je treba postopke poenostaviti.

DEMOKRACIJA: Kako po vašem mnenju slovensko vlado vodi Janez Janša?

Klajderičeva: Moje mnenje o Janševem vodenju slovenske vlade je vsekakor pozitivno. Menim, da jo vodi odlično, da dosega zastavljene cilje, in s pokončno hrbtenico. Uspešno obvladuje vsak poskus rušenja vlade, deluje etično, suvereno, uspešno je vodil predsedovanje Svetu Evropske unije. Državljanke in državljani Slovenije smo v mandatu te vlade dobili konkretne rešitve, takšne, ki se dejansko odražajo v vsakdanjem življenju. V času epidemije ni bil pozabljen noben posameznik v smislu različnih oblik pomoči, saj je bilo sprejetih veliko protikoronskih ukrepov, v katerih je bila zajeta pomoč za vsakega od nas. In to je tisto, kar dela slovensko vlado pod vodenjem Janeza Janše odlično, odločno, srčno in zaupanja vredno.

DEMOKRACIJA: Kaj menite o politiki, ki jo izvaja leva opozicija  KUL?

Klajderičeva: Logika marsikaterega političnega akterja KUL je ta, da je treba izničiti dobro delo vlade, da je treba v javnosti predstaviti predstavnike vlade kot neuspešne akterje ali kot marionete. Seveda sta potrebna dva politična pola, ki ustvarjata nasprotja. Ta dva nasprotujoča si pola pa bi morala znati konstruktivno sodelovati in podpreti ideje, ki so dobre za državo in državljane. Zdaj ni čas, ko bi se lahko šli igro »kdo bo koga«, ampak je čas, ko je treba stopiti skupaj, sodelovati in iskati najbolj optimalne rešitve za nas. In to je tisto, česar bi se morala tako imenovana opozicija KUL še posebej zavedati, vendar žal deluje vse prej kot konstruktivno in podporno. Predvsem pa je treba poudariti, da se ta opozicija v času epidemije novega koronavirusa obnaša arogantno in pripomore k izboljšanju stanja.

DEMOKRACIJA: Zakaj bi bilo po vašem mnenju pomembno, da se politika te vlade nadaljuje tudi po volitvah?

Klajderičeva: Državljanke in državljani Republike Slovenije potrebujejo konkretne rešitve, takšne, kot so bile realizirane pod našo vlado. Zato je pomembno, da se politika te vlade nadaljuje tudi po volitvah, saj bomo le tako uspešno izpeljali projekte do konca.

Ljudi pa je treba spodbuditi, naj gredo na volitve, saj je vsak glas pomemben, da bomo lahko še naprej uspešno gradili Slovenijo!

 

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine