4.7 C
Ljubljana
četrtek, 6 maja, 2021

Finančno ministrstvo in združenja občin na prvem sestanku glede povprečnine

Ministrstvo za finance je za danes na sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za prihodnji dve leti povabilo reprezentativna združenja občin. Gre za prvo srečanje po nastopu novega finančnega ministra Andreja Bertonclja, zato v združenjih pričakujejo, da se bo sestanka udeležil tudi minister in bo tako srečanje obenem spoznavne narave.

Povprečnina se sicer po spremenjenem zakonu določa nekoliko drugače kot doslej, podlaga pa je izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca za obdobje štirih let.

Finančno ministrstvo je tako združenjem občin že v začetku julija posredovalo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 z obrazložitvami. A v združenjih občin so prepričani, da so dejanski stroški občin večji od tistih, ki so jih podali na ministrstvu.

Tako v Združenju občin Slovenije (ZOS), kot v Skupnosti občin Slovenije (SOS) menijo, da so podatki pomanjkljivi in da je treba upoštevati tudi, katere dodatne naloge in obveznosti bodo morale v prihodnjih dveh letih izvajati občine.

Finančno ministrstvo je povprečne stroške občin za leto 2019 izračunalo v višini 575,44 evra, za leto 2020 pa v višini 574,27 evra na prebivalca. V ZOS pa so prepričani, da bodo občine prihodnje leto za izvajanje zakonskih nalog imele stroške najmanj v višini 608,78 evra na prebivalca in predlagajo, da se določi najmanj tolikšna povprečnina.

Medtem v SOS za prihodnje leto navajajo stroške v višini 630,76 evra, pri čemer izhajajo iz analize, ki so jo naročili pri mariborski pravni fakulteti. Ta znesek pa še ne vključuje novih nalog, ki jih bodo imele občine v tem obdobju.

V Združenju mestnih občin pa opozarjajo na neustreznost sistema financiranja občin v Sloveniji, ki ne upošteva posebnega položaja mestnih občin, zaradi česar morajo mestne občine “s sorazmerno enakimi sredstvi narediti nesorazmerno več od preostalih občin”.

Zadnje novice

Sorodne vsebine