10.4 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Dva aneksa podražila gradnjo kočevske proge za milijon evrov

Za obnovo 12 kilometrov proge od Ribnice do Kočevja je bil kot najboljši ponudnik na razpisu izbran Kolektor Koling, ki je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) opogodbo o modernizaciji kočevske proge sklenil oktobra 2016. Kolektor na razpisu ponudil ceno: 14,85 milijona evrov, dela pa bi morala biti končana do leta 2018, poročajo Finance.

Doslej sta DRSI in Kolektor Koling pri projektu sklenila že dva aneksa, ki sta gradnjo podražila za kar  milijon evrov  in zdaj torej vrednost znaša 15,8 milijona evrov. Prvi aneks je bil sklenjen novembra lani, drugi pred dobrim mesecem. S čim pogodbeni stranki utemeljujeta podražitve?

Zakaj podražitev?

Kot so poročale Finance so podražitve na DRSI pojasnili takole: »Prvi aneks v višini 532 tisoč evrov je bil sklenjen zaradi dodatnih del: dodatek za širok izkop v kamnini V. kategorije. Drugi aneks v višini 442 tisoč evrov pa je bil sklenjen zaradi določenih sklopov nujnih nepredvidenih del, vezanih na dokončanje projekta, ki jih v osnovni pogodbi ni bilo mogoče predvideti, in sicer vezanih na izboljšavo temeljnih tal in dodatek pri pazljivem izkopu v območju trase kabelske kanalizacije, ki ob pripravi ponudbe še ni bila položena.«

V Kolektorju Kolingu pa kot razloge za anekse in podaljšanje roka gradnje naštevajo naslednje, pišejo Finance:

Do podražitve je prišlo:
–  Zaradi izvedbenih projektov iz leta 2007 ter dopolnitev teh iz leta 2012, ki ne zadoščajo današnjim predpisom, je bilo treba te dopolnjevati ter jih harmonizirati z aktualno zakonodajo in predpisi.
–  Na osnovi naknadne odločitve lokalne skupnosti v Kočevju o ohranitvi obstoječega podvoza je bilo treba pristopiti k novemu projektiranju izvedbe sanacije obstoječega podvoza. Prav tako je prišlo do spremembe rekonstrukcije obstoječe ceste pred postajo Kočevje
–  Na delu trase je bilo naknadno ugotovljeno, da prevladuje trd apnenec, ki ga je bilo treba pikirati.
–  Zaradi začasne ustavitve aktivnosti na delu trase med 7. julijem 2017 in 11. avgustom 2017 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Služba za kulturno dediščino, območna enota Ljubljana na območju postaje Kočevju zaradi arheoloških izkopavanj in evidentiranja najdišča je prišlo do podaljšanja del. Ključni vzrok za nastanek zamud pri projektu pa pomeni potek funkcionalne kabelske kanalizacije, izvedene v neposredni bližini in kar na znatnem delu tudi v gabaritih našega projekta skladno z izvedbenimi projekti iz 2007 (pazljivi izkop v območju trase GSM-R).«

Kdo je še kandidiral na razpisu?

Najnižja je bila ponudba Kolektorja Kolinga: 14,85 milijona evrov. Drugi najugodnejši ponudnik je bil konzorcij CGP in Comse: 15,6 milijona evrov, tretji SŽ-ŽGP: 15,8 milijona evrov. Najvišjo ponudbo je imel Kostak iz Krškega:21,4 milijona evrov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine