17.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 2 avgusta, 2021

Branko Marinič: Delam za svetlo prihodnost občine Videm in njenih prebivalcev

Branko Marinič je bil trideset let zaposlen na Slovenskih železnicah in nato tri mandate poslanec SDS v Državnem zboru Republike Slovenije. Izzivi v politiki ga krepijo in pomlajujejo, zato mu bo delo za napredek občine Videm v veselje. To je njegova zgodba.

Branko Marinič izhaja iz delavsko-kmečke družine. Rodil se je 28. januarja 1956 na Janškem Vrhu v Halozah kot peti od sedmih otrok očeta Ivana in matere Marije, rojene Štopfer. Otroška leta je preživel v pretežno kmečkem okolju. Že v rani mladosti se je srečal z okoljem neenakih socialnih možnost številne družine. Osnovno šolo je končal na Vidmu, nato pa ga je pot vodila v Maribor, v takratno Prometno šolo železniške smeri in jo uspešno končal. Izobraževanje je nadaljeval v Ljubljani, kjer je končal strokovno šolo prometne logistike in takrat zahtevani državni izpit. Življenjska pot ga je vodila v Pobrežje v občini Videm, Videm pri Ptuju. Z ženo Majdo sta si ustvarila družino in zgraila hišo. Rodili sta se jima hčerki Mateja in Andreja, ki sta danes že odrasli in imata svoji družini. Med vojaško agresijo na Republiko Slovenijo leta 1991 je bil aktiven v vodstvu narodne zaščite Pragersko ter dosegel status vojnega veterana.

Občino občanom

Skoraj trideset let je Branko Marinič služboval na zahtevnih delovnih mestih na Slovenskih železnicah, nato pa je bil 3. oktobra 2004 izvoljen za poslanca DZ RS na listi SDS. Nič posebnega, bi morda dejali, saj je bil že dolgo aktiven v družbenem življenju tako znotraj sistema Slovenskih železnic Ljubljana kot na področju lokalne samouprave. Stranki SDS je zvest skoraj od njenega nastanka, in kot pravi, svojega prepričanja ne bo spreminjal. Od leta 2014 je upokojen, kljub temu pa ostaja aktiven v politiki. Za poslanca je bil izvoljen trikrat, in to z veliko večino glasov. Leta 2006 je na lokalnih volitvah prvič kot poslanec kandidiral za župana občine Videm. Posebej blizu mu je področje gospodarstva in prav v tem vidi potenciale občine Videm v prihodnosti. Zdaj je prepričan, da je napočil čas za spremembe in za več priložnosti za vse. Zdaj je pravi čas, da se dosedanje prakse spremenijo. Več priložnosti mora biti za vse in program SDS gre v tej smeri. Z ekipo izkušenih kandidatk in kandidatov za občinski svet in svete KS zre v prihodnost. Zato si bo Branko Marinič prizadeval, da občino »vrne« občanom.

Vedno pomagati

Življenjsko vodilo Branka Mariniča je vedno pomagati človeku. Vedno je pripravljen pomagati vsakomur, ki pomoč potrebuje. Kot je dejal, ja bila prav prva izvolitev za poslanca v DZ RS največja prelomnica v njegovem življenju. Svojo poslansko funkcijo je izpolnjeval vestno in z velikim veseljem, saj se je zavedal, da lahko prav kot poslanec za svoje kraje naredi največ. Vlada Janeza Janše je v mandatu 2004−2008 največ pozornosti namenila skladnemu regionalnemu razvoju. Občin, odmaknjene od Ljubljane, so se začele razvijati. Največja škoda je, da leta 2007 ni bila sprejeta zakonodaja o pokrajinah v Sloveniji. »Kot poslanec sem dneve in noči razmišljal, kako nujno bi bilo sprejeti ta zakon. Žal pa Socialnim demokratom to ni pomenilo nič, zato je kompletna zakonodaja ostala v predalih,« nam je dejal Marinič, ki se je po treh poslanskih mandatih odločil končati delo v državnem zboru in ga nadaljevati v lokalnem okolju.

Pot do odločitve

Vseskozi je bil kritičen do slabega dela v občini Videm, ki je prav v zadnjem mandatu v razvojnem smislu najbolj nazadovala. Vzroke za nazadovanje je treba iskati v kadrovski podhranjenosti in nenehnih nepravilnostih poslovanja občine ter netransparentni porabi javnega denarja, meni Marinič. Občino Videm že nekaj let spremljajo škandali, afere in korupcija. Po poročanju medijev se je sedanji župan že nekajkrat znašel pod lupo KPK in kriminalistične preiskave, kar seveda zelo negativno vpliva na zaposlene v občinski upravi, pripoveduje Marinič. Zaposleni so demotivirani in posredno obremenjeni s stvarmi, za katere niso odgovorni. Že nekaj let občina deluje brez direktorja občinske uprave in je kadrovsko šibka. Prav zaradi tega je občina izgubila številne priložnosti in konkretna sredstva z razpisov za sofinanciranje razvojnih projektov. Škode, ki je nastala pri tem, ne more popraviti nihče. Prav ta negativna dogajanja so Mariniča vodila k odločitvi za vnovično kandidaturo za župana občine Videm, saj želi svojim občanom pomagati po svojih najboljših močeh. Ima znanje in voljo za uresničitev svojega programa v prihodnjem razvoju občine, zato bi bilo zanj veliko priznanje, če bi bil v drugem krogu tudi izvoljen.

Poudarki iz programa

Obvoznica Videm, večnamenska dvorana v središču občine, dom za starejše v Vidmu, varnejše šolske poti in zgraditev novih pločnikov, urejena središča Vidma, Leskovca, Sel, več sredstev in vpliva krajevnih skupnosti, več spodbud za drobno gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, pomoč mladim družinam, žepnina za mlade, vključene v društvene dejavnosti, boljša oprema za gasilska društva, šport in športno infrastrukturo dvigniti na višjo raven – vse to so le nekateri poudarki iz programa, ki ga je županski kandidat Branko Marinič pripravil za občino Videm, prihodnost katere vidi v izkoriščanju naravnih danostih in njeni geostrateški legi. Potencialnim investitorjem bo treba dovoliti, da vstopijo v poslovno-obrtno cono, ki sameva že skoraj desetletje, meni Marinič in dodaja, da občina nujno potrebuje strategijo turizma, ki jo je videmski občinski svet na njegovo pobudo sprejel že leta 2000, a je ostala v predalu.

Zamujene priložnosti
»Občina je zamudila številne priložnosti pri črpanju evropskih sredstev in dodatnega denarja iz državnega proračuna. V preteklosti se je sicer veliko naredilo, predvsem za zagotavljanje osnovnih infrastrukturnih dobrin, zdaj pa je razvojni trend občine treba dvigniti. Dober vzorec najdemo pri drugih občinah na območju Haloz, ki so nas vse po vrsti prehitele. Ljudem je treba vrniti zaupanje, da je občina njihova,« izpostavlja županski kandidat Marinič in dodaja, da je v občini Videm treba vzpostavi razumno stanje, ki ne bo zaviralo razvoja in napredka na vseh področjih. Pripravljen je pomagati ljudem v občini, izzivi v politiki pa ga krepijo in pomlajujejo. Meni, da je marsikaj mogoče spremeniti na bolje in da si ljudje to želijo, za kar si bo kot župan občine Videm intenzivno prizadeval.

Zadnje novice

Sorodne vsebine