17 C
Ljubljana
petek, 17 septembra, 2021

Bojan Petrijan: Da bi Murska Sobota doživela novo pomlad

Predvolilna kampanja je v polnem teku tudi v Mestni občini Murska Sobota, kjer pa se bosta v tekmi za županski stolček spopadla le dva kandidata: dosedanji župan Aleksander Jevšek in kandidat pomladnih strank Bojan Petrijan, ki je letos že kandidiral za poslanca v državnem zboru.

Samostojni podjetnik Bojan Petrijan se je rodil leta 1967 in živi v Kupšincih pri Murski Soboti. Kot samostojni podjetnik dobro ve, kakšne težave in izzive prinaša trg in kako se je treba boriti za preživetje. Kot pravi, rad dela dobro in premika mejnike (ne)mogočega. »To me polni z novimi energijami in osrečuje. Na tej poti se najraje vračam v svoje gnezdo, k svoji družini,« nam je zaupal. Kot je še dejal, ima Prekmurje  mnoge danosti, »ki jih moramo pametno in okoljsko sprejemljivo izkoristiti, da bomo vidno napredovali iz prevelike zaostalosti. Imamo sposobne, strokovne ter poštene in delovne ljudi. Čas je, da se nam prisluhne. Ključ do sprememb ste vi, zato mi namenite svoj glas. Ne bom vas razočaral!« zagotavlja Petrijan, ki ga poleg SDS podpirata še SLS in NSi, kar pomeni, da nastopa kot kandidat slovenske pomladi.

Za dvig kakovosti življenja

Bojan Petrijan je svoj program poimenoval »ZATE moja Sobota«. Kot pravi, se mestna občina  Murska Sobota sooča z dvema ključnima težavama, kar jo žal uvršča med neuspešna mesta. »To sta slaba demografska slika, še posebej upad populacije (danes le še 18.870 prebivalcev) in visoka stopnja brezposelnosti.« Kot pravi, stopnja brezposelnosti presega 15 odstotkov. »Tista mesta, ki so ti dve nevarnosti pravočasno prepoznala in ju reševala, so danes mesta visoke gospodarske rasti in produktivnosti, inovativnosti, izobraženega kadra, dodane vrednosti na zaposlenega …Vse to pa jim je občutno dvignilo kakovost življenja.« Zato se v programskih izhodiščih osredotoča prav na ti dve ključni težavi, z izvajanjem svojega programa pa ju želi odpraviti. »Pri realizaciji razvojnih projektov zasledujem razvojne cilje, da lahko ‘Soboto’ v prihodnje naredimo uspešno, konkurenčno, inovativno in prepoznavno, toda varno in zeleno. Vse s ciljem občutnega izboljšanja kakovosti življenja naših občank in občanov. Takšno ‘Soboto’ si zaslužimo in takšno ‘Soboto’ bomo imeli!« je dejal.

Podpora mikropodjetjem

In kakšna so Petrijanova programska izhodišča? Kot pravi, bo podpiral mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica gospodarstva, pa tudi mikropodjetja (do 9 zaposlenih). Zato bo vse naredil za to, da se v prihodnjih proračunih občine zagotovijo investicije za zagotovitev delovnih mest v realnem sektorju, še zlasti v mikropodjetjih.
Prav tako meni, da je ključna naložba v prihodnost znanje. »Izobražen kader in talentirani ljudje so ključ konkurenčnih ‘Mest znanj’. Znanje vsaj dveh tujih jezikov bomo uvedli že v vrtcu, s sistematičnim pristopom pa bo vsak otrok v času vstopa v OŠ vešč uporabe različnih orodij, delovnih pripomočkov … Vsak osnovnošolec bo skozi vseh devet let izobraževanja pridobival potrebna znanja ravnanja z denarjem ter njegove uporabe v podjetništvu. V prostoru ‘Kreativnih idej’ bodo nastajale inovativne rešitve. Le te bomo nagrajevali in odkupovali,« je zapisal v svojem programu.

Varna in zdrava prehrana

Kot nam je dejal Bojan Petrijan, se bo zavzemal tudi za varno in lokalno pridelano hrano za vse vrtce in šole v občini, saj se zaveda, da je zdravje največje bogastvo slehernega človeka. »Poskrbeli bomo za vzpostavitev celotne verige lokalno pridelane hrane (rastlinjaki …) na površinah v lastništvu MOMS in jih zagotovili naši prihodnosti, mladim v vrtcu in šolah.« Prav tako namerava poskrbeti za celostno stanovanjsko politiko in privabljanje mladih. »MOMS bo postala mesto priložnosti in ‘polna življenja’. Da to doseže, ima vse pogoje. Gradili in odkupovali bomo nove stanovanjske površine, mlade pa povabili, da ostajajo ali si za kraj bivanja izberejo našo občino. Na trgu kadrov bomo ‘našli’ najboljše, poleg odličnega okolja pa jim bomo ponudili stanovanjske površine in druge ‘bonuse’.«

Za »vitko« občino

Med pomembnimi programskimi prioritetami je tudi skrb za starejše in ranljive ter zagotovitev prevozov za njihovo mobilnost. »Visoki stroški domske oskrbe, dolge čakalne dobe in tempo življenja, v katerem smo se znašli, zahtevajo ponudbo drugačnih rešitev. Vzpostavljali bomo bivanjske skupnosti, v katerih bo oseba s potrebnimi kompetencami skrbela za varno dnevno bivanje. Sodoben vozni park bo omogočil mobilnost za njihove dnevne potrebe znotraj občine in znotraj sosednjih občin.« Bojan Petrijan se prav tako zavzema za razumne cene občinskih storitev. »Vsak evro, ki ostane gospodinjstvu, šteje. Sleherni predlog potencialne podražitve cen JGS (Javno gospodarske službe) bo moral vsebovati tudi ukrepe racionalizacij na drugi strani, in to ne glede na to, da se bodo na nadzorniških stolčkih znašli najboljši kadri. Te bodo predlagali (in imeli vpliv na izbor) občanke in občani.«

Med posebej žgočimi področji sta tudi zdravje in ekologija, zato se bo zavzemal za odpravo predčasne umrljivosti zaradi prašnih delcev ter za zeleno občino. »Sistem daljinskega ogrevanja bomo širili na območja, ki so še ‘potencialna’ in ekonomsko upravičena. V drugih delih mesta bomo vzpostavljali mikrosisteme skupnega daljinskega ogrevanja. Vse z energenti, ki so okoljsko najčistejši. Ozelenili bomo strešne površine, ponekod balkone … in bistveno odpravili težave prašnih delcev in odpadnih meteornih vod. Vsaka nova investicija bo imela ‘zelen’ dodatek.«

Ves čas na terenu

Ker se Bojan Petrijan zaveda, da največ šteje osebni stik s prebivalci Murske Sobote, je v zadnjih tednih ves čas na terenu, kjer obiskuje krajevne skupnosti v sestavi murskosoboške mestne občine, kjer je bil nekoč že direktor občinske uprave. Vse te krajevne skupnosti imajo namreč svoje konkretne probleme, od odvajanja meteornih in fekalnih voda pa vse do ureditve cest. Zato napoveduje, da bo v primeru izvolitve za župana že ob koncu leta poskrbel za zagotovitev najnujnejših sredstev za investicije. Kot pravi, se tudi v krajevnih skupnostih strinjajo, da je razdelitev sredstev med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi neuravnotežena in ne omogoča skladnega razvoja. Posebno podporo napoveduje obrti, dopolnilni dejavnosti na kmetijah in druga posebna znanja.

Kot poudarja Petrijan, so težave Murske Sobote rešljive. S pomočjo privabljanja podjetij se bo tudi kupna moč gospodinjstev dvignila. »S celostno stanovanjsko politiko, privabljanjem mladih in raznimi ‘bonusi’ bomo ustvarjali razmere, da se bodo mladi odločali, da ostajajo oz. prihajajo živet v našo občino. Predčasno umrljivost in bivanje v (ne)varnem okolju bomo reševali s širjenjem daljinskega ogrevanja, z mikrosistemi daljinskega ogrevanja in individualnimi sistemi ogrevanja s čistimi alternativnimi viri energije. Tudi z dodatnimi subvencijami (poleg EKO sklada) gospodinjstvom,« je dejal. Kot pravi, si »Sobota« zasluži najboljše, zato je čas za pravi »fokus« na dejanske potrebe občank in občanov. Največ pozornosti bo, kot smo že zapisali, namenil mikropodjetjem. »Ta so motor gospodarske rasti vseh uspešnih mest in višje dodane vrednosti. S postavitvijo ali z odkupom hal bomo podjetnikom zagotovili proizvodne prostore, od števila delovnih mest, ki jih bodo ti zagotovili (najprej iz naše občine), pa bo določena višina najema (ki pa bo nižja od tržne vrednosti). Seveda pa bomo poizvedovali za vsakim podjetjem, ki bi želelo širiti ali prenesti proizvodne kapacitete, nikakor pa ne na račun ‘zelene občine’, škodovanja okolju ali občanom.«

Kartica Sobočanec

In kaj reči ob koncu? Morda to, da Murska Sobota potrebuje inovativne rešitve, v času projektiranja morajo s projektanti sodelovati izkušeni »svetovni« šoferji, ekološki otoki morajo biti »lični«, okoljsko sprejemljivi, skoraj neopazni in »zeleno« umeščeni. »Hitenje s projekti zaradi bližnjih volitev je neodgovorno in pušča trajne posledice občanom. Dobro in odgovorno delo župana je kot blago, ki se hvali samo, še posebej ker gre za ljudi! Moj pristop v času županovanja bo drugačen. V odločanje umeščanja projektov bomo pritegnili ljudi, ki na tem območju živijo. V času projektiranja bodo v pomoč projektantom izkušeni šoferji s svetovnimi izkušnjami, ekološki otoki bodo ‘nevidno’ ograjeni in čim bolje zeleno umeščeni. Nadgrajeni bodo s kartico Sobočanec, ki bo omogočala odlaganje odpadkov le gospodinjstvom na zaokroženem območju. Občanke in občani potrebujejo na svojem območju red in najboljše strokovne, sodobne in inovativne rešitve,« pravi Petrijan, ki kandidira skupaj s 24 kandidati iz vrst SDS tudi za občinskega svetnika.

Zadnje novice

Sorodne vsebine