27.9 C
Ljubljana
četrtek, 25 julija, 2024

Aleš Hojs v Kamniku o načrtih za ureditev razmer na lokalni in državni ravni

V prostorih občinskega odbora SDS Kamnik se je na tiskovni konferenci predstavil kandidat SDS za državnozborske volitve Aleš Hojs, ki je v zadnjih letih znan predvsem kot predsednik Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Podporo sta mu izrekla predsednik občinskega odbora SDS Kamnik ter nekdanji poslanec SDS Rudi Veršnik in član izvršilnega odbora SDS Kamnik podjetnik Robert Kokotec.

Aleš Hojs: »Pred nami je volilna nedelja, ki je skoraj tako pomembna, kot je bila tista, ko smo na prvih demokratičnih volitvah ob koncu enopartijskega sistema izvolili svojo osamosvojitveno prihodnost. Tako kot smo takrat vzneseno in zavestno odhajali na volišča, saj smo vedeli, da je prihodnost odvisna od našega glasu, je tudi tokratni volilni dan priložnost, da svojo sedanjost in prihodnost sooblikujemo na novo. Volilni dan ni dan, ko bi se lahko zatekali k izgovorom, češ da naš glas ne šteje in da z ničemer ne moremo vplivati na skupne odločitve, saj je ravno ta dan enkratna (običajno vsake štiri leta) možnost, da prav vsak naš glas velja enako. Tako je glas najbolj preprostega brezposelnega občana, upokojenca, zdravnika, kmeta, inženirja, delavca ali akademika enakovreden in prav vsak prispeva k oblikovanju naše skupnosti. Zato vas najprej prav vse srčno vabim, da se v nedeljo odpravite na volišča in svoj glas zaupate Slovenski demokratski stranki in s tem meni, ki v vašem volilnem okraju zastopam našo stranko.«

Hojs: Glas za naš program je glas ZATE!

»Stranka SDS v svojem programu ni izpostavila obljub, ampak ključne zaveze, ki jih bomo v naslednjem mandatu realizirali. Za nas je volilni program zaveza, ki ga je treba realizirati in ga bomo uresničili za vas. Glas za naš program je glas ZATE!
Zaveze kot te, da bomo naredili red v zdravstvu, da bomo zavarovali slovenske meje, znižali davke in uvedli božičnico za upokojence, mladim družinam omogočili pridobitev lastnega stanovanja z odpisom dela glavnice za vsakega otroka, infrastrukturne projekte vodili v dobro občanov in ne gradbenih baronov, poskrbeli za slovenskega kmeta in domačo hrano na naših mizah, ustrezno nagradili služenje v slovenski vojski in zagotovili pošteno plačilo za pošteno delo, so gotovo tiste, ki vas lahko prepričajo, da je vaš glas za te vredno oddati. Ob tem se volivci običajno radi vprašamo, kaj lahko od našega poslanca in stranke, ki jo volimo, poleg zavez, ki so pomembne za celotno državo, pričakujemo na našem, lokalnem nivoju. Zato vam v nadaljevanju podajam tisto najpomembnejše, kar bomo v naslednjem mandatu uresničili konkretno za Kamnik in Komendo.«

Kamniška občina potrebuje nov zagon!

»Razumljivo je, da se kot izkušen gradbeni inženir ukvarjam pretežno z investicijami, ki jih občani potrebujemo prav vsak dan – cestami, železnicami, javnim potniškim prometom in komunalno infrastrukturo – zato so mi potrebe v vaših krajih dobro znane. Kar nekaj njih bi že davno morala realizirati občina, zato bom kljub dejstvu, da je v nekaterih spodaj navedenih primerih investitor (občina) poskrbel, da bodo državne institucije pravočasno zagotovile vse ustrezne pravne podlage in dokumentacijo, ter zagotovil ustrezno velik del sofinanciranja za razbremenitev obveznosti občine pri teh infrastrukturnih projektih. Dokončanje kanalizacijskih sistemov in priključitev na primarni vod je vsekakor zelo pomembna investicija, še bolj kot to pa je nujna zamenjava vseh vodovodnih cevi, ki so še salonitne, saj mora zdravje biti naša prva prioriteta. Na državnih cestah bom zagotovil, da se vsa dotrajana vozišča ustrezno sanirajo; na delih, kjer še ni urejenih avtobusnih postajališč, le ta izvedejo skladno s priporočili stroke uredijo vsi manjkajoči prehodi za pešce in njihova osvetlitev, v štiriletnem mandatu pa pripravi vsa okoljska in projektna dokumentacija za zahodno kamniško obvoznico, nov most čez Kamniško Bistrico v Stranjah ter preureditev starega za potrebe kolesarjev in pešcev, in izgradnjo Vodiške obvoznice, ki bi dokončno rešila problematiko navezave Komende z gorenjsko avtocesto. Prometna obremenitev kamniške obvoznice je v konicah tako velika, da je nujno zagotoviti tudi boljše prometne povezave javnega potniškega prometa z glavnim mestom,ki ga bomo uresničili tudi z modernizacijo obstoječe proge in podaljšanjem voznih linij vlakov do Stranj.«

Za razvoj turizma, za gorsko reševalno službo
Hojs: Kot velik ljubitelj gora, še posebej Kamniških planin, se močno zavedam pomena razvoja turistične dejavnosti. Nerazumljive dolge postopke, ki mnogim onemogočajo pridobitev dovoljenj za uresničitev njihovih podjetniških idej, bomo skrajšali in množico nepotrebnih birokratskih predpisov ukinili. Turističnim biserom kot so Snovik, Velika planina ali Eko resort v Kamniški občini ali podjetniškim parkom, kot je tisti v Komendi, bomo z ustrezno promocijo in dodatnimi nepovratnimi sredstvi zagotovili širitev njihovih dejavnosti in novo dodano vrednost. Nesebičnim prostovoljcem v okviru gorske reševalne službe Kamnik bomo po letih agonije zagotovili ustrezne prostore, v okviru Ministrstva za obrambo pa povečali proračun tudi za dejavnosti vseh društev, vključenih v sistem zaščite in reševanja.

Hojs: Naj bo vaš glas prispevek za boljšo Slovenijo!

Aleš Hojs: Mesto, v katerem je pomemben čas preživel tudi general Rudolf Maister, eden največjih slovenskih sinov, si zasluži, da vsaj del slovenske vojske biva tu, zato bomo poskrbeli, da se bo novi rod naših vojakov uril tudi v teh krajih.
In na koncu naj vam, spoštovani volivci, položim na srce še tole: slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki na volitve ne gredo. Ker vem, da ste tudi vi dobri ljudje in si skupaj zaslužimo dobro vlado, naj bo vaš glas prispevek za boljšo Slovenijo!

Od gradbenika in alpinista do predsednik Združenja VSO

In kdo je Aleš Hojs? Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Leta 1988 je diplomiral iz gradbeništva, po diplomi se je zaposlil na Republiški upravi za ceste, kjer je opravljal funkcijo nadzornega inženirja. Od 1992 do 2006 je bil zaposlen v podjetju Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, kjer je najprej vodil vzdrževanje, nato pa je postal direktor Vodovoda in nato direktor tehnično-investicijskega sektorja.

Leta 2006 je postal član uprave Darsa, kjer je bil zadolžen za vodenje področja upravljanja, vzdrževanja in cestnin ter tako leta 2008 vodil projekt uvedbe vinjet v Sloveniji, ki ga je sprejela prva Janševa vlada in je bistveno prispeval k zmanjšanju števila žrtev na slovenskih cestah. Ker je Pahorjeva vlada leta 2009 razrešila tedanjo upravo Darsa, se je Hojs zaposlil v Kranjski investicijski družbi, kjer je bil prokurist in tehnični direktor. Bil je tudi ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije kot ene prvih zborničnih organizacij v Sloveniji.

Njegova politična pot se je začela že leta 1989, ko se je pridružil novoustanovljenim Slovenskim krščanskim demokratom, leto kasneje pa je bil na prvih demokratičnih volitvah izvoljen v skupščino mesta Ljubljane. Je veteran vojne za Slovenijo, saj je leta 1991 sodeloval v vojaški obrambi nove slovenske države. V drugi Janševi vladi (2012 – 2013) je bil minister za obrambo. V času ministrovanja je vojašnice poimenoval po padlih v osamosvojitveni vojni ter predlagal, da pred predsedniško palačo stoji častna straža. Jeseni 2013 je bil izvoljen za predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. V preteklosti je bil podpredsednik Nove Slovenije, kjer se je potegoval tudi za predsedniško funkcijo.

V začetku lanskega leta se je pridružil SDS in bil z veliko podporo na 11. kongresu SDS, ki je potekal v Mariboru, izvoljen v Izvršilni odbor SDS. Je predsednik Odbora za obrambo pri Strokovnem svetu SDS, ki spremlja aktualna dogajanja na obrambnem področju, sledi zakonodaji in spremembam ter pripravlja kratkoročne in dolgoročne ukrepe s področja obrambe in zaščite ter reševanja. Posebno pozornost namenja skrbi za boljšo materialno bazo gasilcev in področja zaščite in reševanja nasploh ter problematiki upokojevanja v Slovenski vojski.

Aleš Hojs živi in dela v Ljubljani, zaposlen je pri DRI upravljanje investicij, Družbi za razvoj infrastrukture. Je izkušen alpinist, udeležil se je odprav v Južno Ameriko, Afriko in Himalajo, prav tako pa so mu blizu Kamniške Alpe. Že v mladosti je mnogo zimskih počitnic preživel z veroučnimi skupinami na planini Dol pod Rzenikom v Kamniških planinah, kamor v prve planinske korake danes vodi vnuka in vnukinjo. Zato je vabilo, da kandidira v »kamniškem lepem kotu« z veseljem sprejel.

M. B.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine