27 C
Ljubljana
petek, 23 julija, 2021

Alenka Forte: Občina Trbovlje potrebuje zdrav razvoj in nov zagon!

Občina Trbovlje je del zasavske statistične regije in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 122. mesto. Ko nekdo v javnosti omeni Trbovlje, najprej pomislimo na rudnik, cementarno, termoelektrarno in industrijske objekte, ki spominjajo na socializem.

V naštetem opisu je verjetno kar precej resnice, saj se Trbovelj drži sloves glavnega mesta »rdečih revirjev«, tudi zaradi rojstnega kraja slovenske komunistične partije (Čebine), zaradi težke industrije pa je območje trboveljske občine tudi precej degradirano. Občina Trbovlje je del zasavske statistične regije. Meri 58 kvadratnih kilometrov in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 122. mesto. Se pa število prebivalcev zmanjšuje – po popisu leta 2002 je v občini živelo 18.406 prebivalcev, v začetku minulega leta pa jih je bilo nekaj čez 16 tisoč. Tudi to nekaj pove o občini in o ljudeh, ki jo vodijo. Pa tudi o izzivih, ki jih prinašajo letošnje lokalne volitve.

Izkušena zdravnica
Med tistimi, ki se bodo v občini Trbovlje potegovali za župansko funkcijo, je tudi 61-letna Alenka Forte, ki kandidira s podporo SDS. Zagotovo gre v lokalnem kot tudi v širšem okolju za znano ime. Alenka Forte je namreč zdravnica specialistka in direktorica Medicinskega centra Heliks v Trbovljah, prav tako je predsednica Odbora za zdravstvo pri Strokovnem svetu SDS. Na letošnjih državnozborskih volitvah je kandidirala za poslanko na listi SDS in dobila lepo število glasov, a zaradi volilnega sistema ni bila izvoljena za poslanko. Sedaj vstopa v župansko tekmo. Že od leta 2010, dva mandata torej, je tudi članica občinskega sveta, od leta 2014 dalje je tudi predsednica Krajevne skupnosti Trbovlje-Center. Kot pravi, ima svoje mesto in ljudi, ki v njem živijo, neizmerno rada.

Za večjo socialno vključenost starejših
In kaj v svojem programu obljublja Alenka Forte? Poudarek je predvsem na programu za razvoj Trbovelj, s čimer želi obrniti negativen selitveni prirast, zmanjšati delež brezposelnosti in delež dnevnih delovnih programov v občini, saj je v slednjih udeležena kar polovica celotne delovne populacije v občini. Zato si želi občino, v kateri bodo mlade družine imele pogoje za kakovostno bivanje in delo, starejši pa programe boljšo socialno vključenost. Kot pravi, upokojenci predstavljajo okrog 32 odstotkov vseh prebivalcev, zato občina potrebuje programe za boljšo socialno vključenost in kakovost življenja starejših občanov. Načrtuje graditev varovanih stanovanj in medgeneracijskega centra po zgledu skandinavskih modelov. Poskrbela bo za boljšo mobilnost starejših in invalidov z nabavo električnega avta, projekt pomoči bodo izvajali prostovoljci. Finančno bo podprla projekt »Starejši za starejše«.

Za razvoj, a ne za ceno zdravja
Vendar pa po drugi strani Alenka Forte poudarja, da se razvoj mesta ne sme zgoditi na račun zdravega in čistega okolja, saj Zasavje še vedno spada med okoljsko najbolj degradirana območja. V tej smeri želi zato delati na projektih za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Kot zdravnica se namreč zaveda tveganj za človekovo zdravje na degradiranih območjih. Zato občina potrebuje enakomeren in sistematičen razvoj ter obnavljanje infrastrukture tako na območju mesta kot v primestnih krajevnih skupnostih. Med številnimi izzivi so tudi energetska sanacija zgradb v občinski lasti in ureditev mestnega jedra. Prav mestno jedro in železniška postaja sta tudi najbolj obremenjena z mirujočim prometom, zato namerava povečati število parkirišč na tem območju.

Zdravstvena izkaznica občine Trbovlje
Naslednji izziv je gospodarstvo – prav gospodarski razvoj prinaša številna delovna mesta v lokalnem okolju. Zato namerava z ekipo ustvariti razmere, ki bodo podjetnikom olajšale širitev dejavnosti, v tej smeri želi doseči tudi finančne ugodnosti za nova delovna mesta in nove razvojne dejavnosti. Ob tem se Fortejeva namerava povezati z župani sosednjih občin, saj si želi sodelovanja pri graditvi hidroelektrarn v srednjem toku Save ter cestne navezave na tretjo razvojno os oz. avtocestni križ. Prav tako ima pripravljen program na področju javnih storitev. Tako bo na področju zdravstva izboljšala dostop do izbranega osebnega zdravnika in zobozdravnika s pomočjo razpisa za koncesije. Ob tem bo podpirala tudi Splošno bolnišnico Trbovlje, da bi lahko ohranila ta status. Državi bo predlagala projekte za izboljšanje »zdravstvene izkaznice občine Trbovlje«, je še napovedala. Prav tako namerava spodbujati večje povezovanje med šolami in gospodarstveniki v občini Trbovlje in širše v Zasavju.

Obnova bazena
Po besedah Alenke Forte je potrebna tudi večja podpora delovanju kulturnih zavodov in dejavnosti glasbene šole, zato bo javne zavode na področju kulture in športa spodbujala k izvajanju novih projektov. Napoveduje pa tudi, da se bo z lastnikom zimskega bazena Lafarge dogovorila za najem in obnovo zimskega bazena, namerava pa tudi postaviti drsališče ter urediti sprehajalne in rekreacijske poti. Več sredstev bodo namenili za športna in kulturna društva, da bodo s projekti spodbudila starejše k redni in primerni telesni aktivnosti, je še napovedala Alenka Forte.

Nove možnosti za rekreacijo
V svojem programu je Alenka Forte in z njo trboveljska SDS napovedala tudi projekt na področju turizma, saj bodo ustanovili zavod za turizem, ki bo deloval profesionalno in spodbujal zeleni turizem, pohodništvo, gorsko kolesarstvo in »glamping«. Prav tako bodo sprejeli ukrepe za povečanje prenočitvenih zmogljivosti ter razvoj kmečkega turizma pa tudi dnevno tržnico z lokalno ekološko pridelano hrano. Fortejeva namerava nadaljevati tudi projekt okolju prijazne mobilnosti. Izvajati pa namerava tudi Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Ob tem bo občina prispevala dodatna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav in za projekt malih čistilnih naprav na podeželju. Občane bodo redno seznanjali z okoljsko problematiko in spodbujali ekološko vedenje vseh prebivalcev.

Kot nam je dejala Fortejeva, je program za razvoj Trbovelj sestavila skupaj s kandidati SDS za svetnike. Za svetniška mesta se bo tako na listi SDS potegovalo 25 kandidatov, med njimi so tudi številni predstavniki mlajše generacije. V ekipi Alenke Forte so strokovnjaki iz gospodarstva, šolstva, zdravstva, socialnega skrbstva in prava – sama pravi, da so pripravljeni znanje, izkušnje in energijo posvetiti razvoju trboveljske občine. K sodelovanju bo povabila vse, ki bodo podpirali razvojne projekte, obljublja medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

Aktivna predsednika KS Center
Da tu ne gre za prazno hvalisanje, dokazujejo tudi dosežki Alenke Forte kot predsednice KS Center Trbovlje v zadnjem mandatnem obdobju. »Na novo smo uredili otroško igrišče na Plevčkovem hribu, dodali nova igrala ob OŠ Alojz Hohkraut. Obnovili smo panelno ograjo ob Trboveljščici nasproti igrišča Partizan, postavili novo ob igrišču Plevčkov hrib. Postavili smo varovalne mreže, obrezovali drevesa, namestili klopce, uredili odtok vode na opornem zidu za Zlatarno, zasadili veliko novih dreves. Nedavno smo postavili prvi del nove ograje od Ulice 1. junija proti tržnici, kmalu bo nameščen še drugi del do tržnice. Pripravili smo projektno dokumentacijo za odstranitev dotrajanega opornega zidu pod Plevčkovim parkom, načrtovana je odstranitev zidu in zemljine šest do sedem metrov v hrib. Postavljen bo nov oporni zid, pridobili bomo okrog 8 parkirišč in nov ekološki otok. Ker je ocenjena vrednost projekta približno sedemdeset tisoč evrov, pričakujemo, da bo občina v prihodnjem letu pristopila k izvedbi projekta. Tako ostane čudovita platana ohranjena, enako zelenice ob stolpičih na Opekarni 4. Z razširitvijo ceste med bloki bo tako mogoča tudi vožnja s komunalnimi vozili.
Ob tem je pripravljenih še nekaj manjših projektov. Spomladi 2019 bo postavljena lesena hiška s knjigami na otroškem igrišču Plevčkov hrib in ob igrišču OŠ Alojz Hohkraut,« nam je dejala.

Zadnje novice

Sorodne vsebine