23.8 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

Vabilo na predstavitev monografije Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945-1950

Vabimo Vas na predstavitev monografije ddr. Ivana Rihtariča DELOVANJE UDV V OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950.

Predstavitev bo v torek, 9. aprila 2019 ob 11. uri, v konferenčni dvorani Študijskega centra za narodno spravo na Tivolski 42 v Ljubljani. Ddr. Ivan Rihtarič, rojen leta 1949 v Gornji Radgoni, je študij zgodovine in umetnostne zgodovine končal na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter tam tudi magistriral. Leta 2002 je v Celovcu doktoriral iz zgodovine in leta 2016 še na Univerzi v Mariboru s temo Okraj Gornja Radgona 1945–1950. Je predsednik zgodovinskega društva Gornja Radgona ter član zgodovinskih društev v Celovcu in Gradcu. V monografiji sta predstavljena okraj Gornja Radgona in Radgonski kot v sosednji Avstriji v obdobju 1945–1950. Obmejna lega okraja je pomenila za nov komunistični režim stalno skrb in nevarnosti zaradi ilegalnih prehodov meje ter delovanja ilegalnih skupin, t. i. »band«. Komunistična partija je z Upravo državne varnosti (UDV) vodila in varovala nov družbeni red. Okraj je imel leta 1948 okoli 30.000 prebivalcev, 660 članov partije in Zveze komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ) ter bataljon Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ) in Narodno milico, poleg tega pa še razvejano mrežo okoli 600 sodelavcev UDV (informatorji, ožje zveze, agenti). Partija in UDV sta z represivnimi sredstvi rešila vprašanje apaških Nemcev in po njihovi nasilni izselitvi izvedli kolonizacijo ter uvajala zadružništvo. Ideološkega sovražnika sta videli tudi v delovanju katoliške cerkve, ki sta jo želeli odvrniti od vpliva Vatikana.

Zadnje novice

Sorodne vsebine