25.1 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

Škofijska Karitas Celje nasprotuje ukinjanju dodatka za delovno aktivnost

Na Škofijski Karitas Celje v okviru programa Socialno vključevanje ranljivih skupin v prostovoljstvo vključujemo veliko ranljivih oseb, ki so dolgotrajno brezposelne in zaradi raznolikih večvrstnih težav izredno težko konkurirajo na trgu dela. Večinoma zajamemo ljudi, ki se zaradi neizpolnjevanja različnih vstopnih pogojev ne morejo vključevati v programe aktivne politike zaposlovanja.

 

Naš program je namenjen širjenju socialne mreže, krepitvi delovnih spretnosti, pridobivanju novih delovnih navad, zmanjševanju brezposelnosti, spremljanju oseb z namenom opolnomočenja. Program izvajamo peto leto in z veseljem ugotavljamo, da naši uporabniki program ocenjujejo kot dober saj jim je izboljšal kakovost življenja. Ponosni smo, da je z našo pomočjo več kot 20 oseb uspelo uspešno opraviti razgovor za službo in vsaj za nekaj časa vstopiti nazaj na trg dela.

Dodatek za delovno aktivnost je za marsikoga stimulacija in vstopna točka, da se vključi v program. Zato se ne strinjamo z napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost.

Zavedamo se možnosti zlorab, zato predlagamo naslednje ukrepe:

  • spodbujanje takega okolja in sistemskih rešitev, kjer bo delo vrednota in bo vsak delavec ustrezno in dostojno plačan za opravljeno delo,
  • sprejem davčnih olajšav za povečanje minimalne plače ali nabor ukrepov, ki prejemnikom minimalne plače omogoči uveljavljanje enakih subvencij in olajšav, kot jih imajo prejemniki DSP,
  • dodatek lahko prejmejo samo prostovoljci organizacij, ki imajo status NVO v javnem interesu, pri čemer sta v dogovoru izrecno in jasno navedeni vsebina programa in prostovoljskega dela,
  • določen je obseg minimalnih ur vključenosti, prilagojen sposobnostim vključene osebe in primerljiv z vključitvami v druge programe socialne aktivacije,
  • organizacija za izvajanje prostovoljstva zagotavlja strokovno usposobljenega mentorja,
  • dogovor o prostovoljstvu se lahko sklene največ za eno leto, z možnostjo podaljšanja,
  • člani organov prostovoljskih organizacij niso upravičeni do prejemanja dodatka,
  • na poziv CSD je organizacija dolžna podati poročilo o vsebini programa in podpisano evidenco opravljenih ur za prejemnika dodatka.

MDDSZEM in Državni zbor naj spodbujata možnosti ohranjanja socialnega vključevanja ranljivih skupin preko prostovoljstva. Zato ju pozivamo, naj ne ukinjata dodatka za aktivacijo, še posebej ne samo zaradi zlorab, ki so se pojavile, ker pravila niso bila jasno postavljen in dorečena.

 

Škofijska Karitas Celje

Matej Pirnat

generalni tajnik

Rok Metličar

predsednik

Zadnje novice

Sorodne vsebine