16.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 septembra, 2021

Sindikat policistov Slovenije: Število in obseg nalog policije se iz leta v leto povečuje, s tem pa posledično narašča tudi število administrativnih opravil.

Spoštovane članice in člani SPS,

V Sindikatu policistov Slovenije, že vseskozi spremljamo administrativno obremenitev policistov pri opravljanju njihovega vsakdanjega dela in s tem povezanimi postopki. Zaradi navedenega smo na ministra naslovili naslednji dopis, s katerim ugotavljamo, da se število in obseg nalog policije iz leta v leto povečuje, s tem pa posledično narašča tudi število administrativnih opravil. V SPS opažamo, da se zmanjšuje število aktivnih policistov, ki morajo opraviti vse naloge in da trenutno veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, ter vsa navodila in usmeritve, vsekakor zahtevajo prevelik obseg administrativnega dela.

 

Tako že kar nekaj časa takšen obseg »administriranja« policistov predstavlja ovire pri opravljanju vsakdanjega policijskega dela. Temu segmentu dela pa se namenja tudi vedno več delovnega časa policistov, saj je poleg obsega dela vedno bolj zahteven.

Naj na kratko navedemo dva primera, in sicer je bil Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) sprejet leta 2006. Kmalu zatem, in sicer 1. 1. 2007 se je v Sloveniji že začel uporabljati evro, kot zakonito plačilno sredstvo. Vse do danes, torej še leta 2019, pa se globe v tem zakonu niso spremenile in so še vedno izražene v tolarjih.

Navedeno dejstvo pri vsakdanjem delu policistov predstavlja zagotovo dodatno nepotrebno administriranje, saj za seboj potegne najprej preračun globe iz tolarjev v evro, nato sledi izračun polovičke, kjer je potrebno posebej paziti pri zaokroževanju zneska globe, in sicer na dve decimalni mesti natančno. Na koncu pa je v nekaterih primerih potrebno odšteti še znesek, ki se upošteva kot nadomestilo za čas morebitnega pridržanja.

Skratka zgoraj opisan postopek, kljub takšnim in drugačnim pripomočkom, policistom predstavlja samo nekaj dodatnega »nepotrebnega« dela, ki bi se lahko že s samo uskladitvijo glob v Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter določitvijo le-teh v evre bistveno poenostavil. Obenem pa bi se zagotovo zmanjšalo tudi število napak, do katerih pride pri preračunavanju.

 

Enako ugotavljamo, da je pri obravnavi ilegalnih prebežnikov, kjer sam postopek, od začetka do konca, poteka približno skozi 26 opravil, ki jih mora opraviti policist in za seboj potegnejo tudi nepredstavljivo količino administrativnega dela, ki se kaže predvsem skozi izpolnjevanje takšnih in drugačnih obrazcev, odločb in ostalih dokumentov, in sicer vse od prijetja naprej. Na koncu se te dokumentacije nabere za cel »šop«.

Nemalokrat pa se zgodi, da po obravnavi ilegalni prebežnik, ko izve da bo vrnjen nazaj v državo od koder je nezakonito vstopil v Slovenijo, izrazi še prošnjo za mednarodno zaščito. S tem je vse predhodni postopek zaključen, z obravnavo osebe pa se začne ponovno od začetka, torej iz čiste ničle.

Obravnava teh tujcev pa je za policiste še posebej obremenjujoča v primerih, ko je prijeta večja skupina ilegalnih prebežnikov, na razpolago pa ni zadostnega števila policistov, zaradi česar mora posamezni policist, naenkrat, seveda v primernem zaporedju obravnavati večje število oseb.

Obstaja pa tudi cela vrsta postopkov, ko se najprej izpolnjujejo obrazci, zatem pa se ta ista vsebina še enkrat vnaša v različne informacijske sisteme policije. Naj pri tem navedemo samo izvedbo postopka ugotavljanja identitete, ko se najprej izpolni kartonček, zatem pa ista vsebina vnaša še v FIO, kar enostavno pomeni dvojno delo.

Minister za notranje zadeve g. Boštjan Poklukar je že ob prevzemu poslov, in sicer na novinarski konferenci, neposredno po sami primopredaji, povedal, da bo med prioritetnimi področji njegovega dela tudi digitalizacija in poenostavitev določenih postopkov v MNZ in tudi v policiji ( http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10385/ in
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/zvok/2018/Primopredaja_14092018/Izjava_Poklukar_14092018.mp3). Minister je tudi dodal, da je to velik izziv za vse ter želi stvari v tem mandatu izboljšati, z upanjem da bo pri tem uspešen.

V SPS poudarjamo, da razen projekta e-policist, ki je uvajanju že od leta 2014 neke večje digitalizacije v policiji zaenkrat ne zaznavamo, prav tako pa nam tudi ni znano, da bi se v zadnjem času konkretneje pristopilo k zmanjševanju administrativnih ovir, in sicer predvsem v luči poenostavitve določenih postopkov, s poudarkom na zmanjševanju administrativnih opravil, ki jih policisti vsakodnevno izvajajo pri svojem delu. Prav tako, po našem vedenju, tudi ni bilo podanih predlogov sprememb aktualnih predpisov, ki bi zasledovali te cilje.

V SPS opozarjamo, da prevelik obseg administrativnega dela, ki je v nekaterih primerih tudi popolnoma odveč, pri policistih povzroča nepotreben stres. Občasno pa zaradi tega prihaja tudi do izgorelosti posameznih zaposlenih v policiji.

V SPS kot reprezentativen sindikat predstavljamo policiste in policistke, lahko le opozarjamo na navedeno problematiko in zato opozarjamo, da je le v pristojnosti resornega ministra in vlade, da s sistemskimi ukrepi, dejansko zmanjša oziroma odpravi določene administrativne ovire.

Glede na to, da pa si v SPS želimo, da se stanje na tem področju premakne z mrtve točke, smo naredili vse, da vas seznanimo s predmetno problematiko in vas obenem pozivamo k ukrepanju in realizaciji obljubljenih nalog na tem področju.

Zanima pa nas predvsem kdaj, kako oziroma na kakšen način bo minister ter Ministrstvo za notranje zadeve, skupaj z vlado, pristopilo k reševanju navedene problematike, predvsem s sistemskimi ukrepi, in sicer v luči zmanjševanja administrativnih ovir in bremen, do te mere da bodo policisti pri opravljanju svojega vsakdanjega dela, vsaj nekoliko razbremenjeni., pri čemer poudarjamo, da omenjeni zakon ni edina problematika, saj je namreč tudi Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPP), ki ima prav tako še vedno globe določne v tolarjih.

Obveščamo vas, da vas bomo z odgovorom seznanili.

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS

Zadnje novice

Sorodne vsebine