5.6 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Reformirana šola

Vsaka podobnost z Grabrovo reformirano šolo je namerna! 

RAČUNANJE NEKDAJ, SEDAJ IN JUTRI 

Osnovna šola 1951 

Kmet proda vrečo krompirja za 20 mark. Pridelovalni stroški znašajo 4/5 izkupička. Kolikšen je dobiček?

Osemletka 1962 

Kmet proda vrečo krompirja za 20 mark. Pridelovalni stroški znašajo 16 mark. Prosim, izračunaj dobiček.

Usmerjena šola 1970

Kmet proda neko množico krompirja (K) za neko množico krompirja (G). G ima vplivnost 20. Za element g iz G velja: g = 1 marka. V množici črtic bi moral za množico G narediti dvajset (////////////////////) črtic, za vsak element po eno. Množica pridelovalnih stroškov (E) ima za štiri (////) črtice manjšo vplivnost kot množica G. Nariši sliko množice E kot del množice G in naredi rešitev za vprašanje: Kolikšno vplivnost ima množica dobička?

Gimnazija 1989 (usmerjena šola)

Kmet proda vrečo krompirja za 20 mark. Pridelovalni stroški znašajo 16 mark dobiček pa 4 marke. Naloga: Podčrtaj besedo »krompir« in razpravljaj o tem s sosedom.      

 Nadaljnje reformirana šola 1991

kapitalistično priviligiran, Kmèt si neopravićeno ? obogatel na zaklad krumpirja za 4 deutsch Mark. Preglej tekst glede na vsebinske, slovnične in pravopisne napake ter popravljaj ločila, popravi postavitev naloge in demonstriraj proti rešitvi!

1995 – 

Krompirja sploh ni več.

 

Prevod iz revije a3 Bau, März – April 1983, prevod in priredba Aleš Guček

Zadnje novice

Sorodne vsebine