18.2 C
Ljubljana
četrtek, 30 maja, 2024

(PREJELI SMO) Tehnika in mladina

Piše: Franc Bešter

Sicer sem bil slab pedagog in vzgojitelj, vendar sem si v desetih letih, kar sem to bil, vseeno pridobil precej izkušenj na tem področju. Tukaj sem sicer o tem že dvakrat pisal, a to ne bo škodilo, ker je ta problematika zelo žgoča, kompleksna in široka.

Na tem področju (vzgoje, šole) so se namreč v nekaj desetletjih zgodile velikanske spremembe, in to v negativni smeri. Že ko sem pred skoraj štiridesetimi leti začenjal učiti (v osnovni šoli), sem čutil velike razlike med to šolo in šolo moje generacije. Razmere so se močno poslabšale, zaostrile, danes je pa situacija seveda še dosti hujša. Tako slaba, da mnogi učitelji ne bodo več zmogli v taki šoli, in se problem s tem kadrom že pojavlja. Logično je, da sem se začel že takrat, pred desetletji, spraševati o vzrokih za takšno stanje, in te (globinske) vzroke moramo poznati, če naj bi zmogli najti neko rešitev za to nezavidljivo situacijo. Ugotovil sem, da veliko vzrokov tiči v negativnih učinkih znanosti in tehnike na družbo, so dokaj različni in številni in skupaj rezultirajo v neko (zelo slabo, tudi katastrofalno) stanje v šolah sodobnega sveta, v razmere, ki postajajo nevzdržne.

Pogojenost sodobnega človeka

Čeprav smo v veliki meri izgubili vero v odrešilno moč znanosti in tehnike, to dvoje še vedno močno pogojuje naš način mišljenja in način življenja. Okuženost z neko podobo sveta in človeka in načinom mišljenja – kar vse je značilno za empirične znanosti, povzroča bolezen sodobnega človeka, ki je racionalizem. Tehnika v tržnem sistemu pa vodi v potrošniški materializem, oboje pa vodi v ateizem (brezboštvo). Masovni pojav ateizma v tej civilizaciji ima seveda številne negativne učinke, naj omenim dva glavna: moralno krizo in krizo smisla. To dvoje ima za mladino pogubne posledice.

Mladina: najprej jo seveda moramo imeti – za to je potrebna družina. Na dlani je seveda, da rušenje etičnih temeljev povzroča, med drugim, tudi krizo družine. Znanost in tehnika sta nadalje povzročili demografsko krizo, s katero se danes že otepa Zahod. Ta problem je spet večplasten: vzrok je v krizi smisla (življenja, trpljenja), vzrok je v tehniki, ki je povzročila krizo okolja, in ki, z uničujočimi orožji, lahko potegne svet v katastrofo. Otroci se danes rojevajo v tak svet: v svet nesmisla in v ta nevarni, negotovi svet, in tudi zato se jih rojeva manj.

Tehnika je vzrok demografske krize (manj otrok) tudi zaradi tega: v časih poljedelske družbe so otroke rabili tudi kot delovno silo in žena je ostala doma kot mati in gospodinja, danes, v industrijski družbi, pa gre v službo, otroci pa so lahko tudi ovira pri njeni karieri.

Vloga družine

Vse to navedeno je eden glavnih vzrokov za zgrešeno, zavoženo vzgojo tudi v družinah, ki so vsaj za silo še funkcionalne, gre za permisivno (vse- dovoljujočo) vzgojo (otroci se staršem smilijo!). Kot posledica velike moralne krize pa so seveda tudi številne neurejene in razbite družine, otroci iz njih pa nesrečni, kar je potem izvor številnih problemov tudi v šoli.

Vloga družine pri vzgoji je temeljna, odločilna, nenadomestljiva. Otroštvo namreč človeka najbolj usodno zaznamuje, za vse življenje, najmočnejši vpliv na otroka izvršijo ravno starši: ker so z njimi prva leta življenja in so z njimi tudi organsko, biološko povezani. Otroci se z njimi identificirajo, jim v vsem sledijo, jih posnemajo. Vzgoja (vpliv) staršev pa je nekaj zgrešenega, ker je do absurda razvajajoča, crkljajoča. Sicer so vse te stvari splošno znane, večinoma vemo zanje, preseneča me to, da se o tem hudem problemu skoraj ne piše in ne govori. V medijih le redkokdo o tem spregovori naravnost, to si razlagam s tem: tudi to je del boja za Oblast. Takšne ljudi (šibke volje) je laže zmanipulirati, in tudi ljudi, ki so zaradi te vzgoje izgubili vero in s tem etični temelj, oporo, usmeritev, notranje ne-izgrajene, z ruševinami v dušah.

Res je, zadnje čase, ko se masovno kažejo številne pogubne posledice permisivne vzgoje za mladino (beg v droge, samomori), se pojavljajo razne nove vzgojne teorije, ki se hočejo izogniti patriarhalni vzgoji, temelječi na »strahu božjem« in na »palici«, ki pa kljub temu skušajo odpraviti škodljive posledice »permisije«, takšna je npr. »pedagogika receptov« Marka Juhanta (le-ta je prišla iz ZDA), ali pobuda Kristijana Museka Lešnika, po kateri naj bi v šoli, v razredu upoštevali tudi čustva, občutke, duševna stanja otrok, ne le pridobivanje znanja… . Mislim, da bi oba gospoda krepko spremenila svoje vzgojne teorije, če bi šla učit v neko osnovno šolo, in ne samo za kak mesec ali leto, ampak vsaj za deset let.

Okolje (družba, vrstniki)

Morda bo kdo dejal, da tarnam nad nemoralnim svetom, a obstajajo dejstva o sodobnem svetu, ki tudi močno vpliva na mladino, ne samo v pozitivnem smislu, in v mlade se vse mnogo močneje vtisne kot v nas, starejše, oni dan za dnem, vsrkavajo in vdihavajo »duha časa« in »duha kraja«. Znanost, ki vodi v ateizem, je povzročila veliko duhovno in moralno krizo (oboje je soodvisno), človek je zavrgel dekalog, posledica je, da živimo sredi kaosa. In kaj označuje današnji odnos do življenja? Zapustila nas je modrost, nadomestila jo je norost, okronala nas je nečimrnost – in vse se še kako odraža tudi v šoli. Kaos v družbi, kaos v razredu. Norost kot odnos do življenja, razredi – norišnice. In ta doba je (zaradi izgube vere in materializma) izgubila vse duhovne vrednote (skromnost, potrpežljivost, poštenost, mirnost…), kar vse se v šoli čuti še potencirano.

»Saj niso otroci tega krivi« (te velike nemoralnosti, ki silno otežuje šolsko delo), mi je nekoč dejal nek učiteljski kolega, ki je poučeval tudi moralo. »Dogajajo se takšne stvari, kot da učim nemoralo«. Otroci se hitro učijo novih stvari in seveda tudi negativnih stvari, le-teh še hitreje, ker so bolj privlačne.

Vpliv okolja pri vzgoji: ulica, vrstniki, (klapa). Škodljive silnice tega mnoge potegnejo za sabo, človek je pač socialno bitje, in pri večini prevlada čredni nagon: »Saj drugi tudi tako delajo!« Mnogi sledijo temu principu, se ravnajo po tem, naj bo to še tako pokvarjeno in slabo. In sodobno družbo med drugim označujeta tudi visoka alkoholiziranost in seksualiziranost. Da, upam si trditi, da sta znanost in tehnika mnoge spremenila tudi v razvratneže. Zakaj? Ker oboje vodi v brezboštvo, le-to pa v nepriznavanje greha in nekega (večnega) življenja po smrti, zato je to edino in kratko življenje treba maksimalno izkoristiti za užitke, in pri tem tudi greha ni. Po nekem trajanju in razvoju smo zato danes postali ponovitev Sodome.

Glede tega smo spet pri tehniki. Internet! Za mnoge stvari je koristen, v tej krizi je npr. omogočil izobraževanje na daljavo, vendar je omogočil tudi predvajanje trde pornografije, vročih seksualnih prizorov, in to je »izobraževanje od blizu«, ne na daleč! Če so otroci zasvojeni s telefoni in tablicami, podobno kot z drogo, so predvsem zaradi tega, in mnogi na tem visijo po deset ur na dan. Nanje pa to vpliva mnogo močneje kot na starejše, se neprimerno bolj vtisne vanje, in če k temu dodamo še njihovo  nezrelost, šibko voljo, ne-poznavanje in ne-priznavanje greha, poleg tega še vse-dovoljenost, v katero so vzgojeni, hormone, ki zadivjajo v puberteti – potem težkih posledic zanje ni težko predvideti. Mnogo jih je, omenil bi le tri: negativni učinki na učenje, šolsko delo, pridobivanje znanja. Vse to še stopnjuje njihovo pokvarjenost in nemoralnost, dodatno povzroča zavračanje vseh avtoritet, nespoštovanje do starejših itd. . Nadalje: vse skupaj vodi v odpad od vere (krščanstva). Vera namreč tu zahteva neke omejitve, odpovedi, marsikaj proglaša za greh, razvajenčki pa tega niso zmožni, tudi zato mnogi Cerkvi obrnejo hrbet. A posledica so brezciljno in nesmiselno življenje in velika odtujenost, življenje v temi. In še: mnogi tisto, kar so videli, hočejo čim prej tudi sami poskusiti, tudi v praksi, ne samo gledati v virtualni resničnosti, in tako gredo v spolnost nezreli in mnogo premladi, in uničujejo jih strasti.

Šola

Šola naj bi poučevala in vzgajala mlade rodove. Vendar, to, kar se na splošno dovolj dobro ve, da je namreč pri vzgoji najbolj usodna in odločilna družina, ona mora temu dati temelj, sicer šola ne more nič – o tem, sem prepričan, se mnogo premalo piše in govori, čeprav so pogubne posledice tega dovolj znane. Zakaj je temu tako? Menim, da je tudi to sestavni del boja za Oblast. Takšne ljudi, namreč s šibko voljo, brez hrbtenice, notranje ne-izgrajene in brez orientacije, bo namreč (npr. preko medijev) laže zmanipulirati, jih »napumpati«. Zaradi hude krize družine (ločeni starši) je nadalje mnogo otrok prizadetih, nesrečnih, in učitelji »nastradajo« tudi zaradi tega!

Tehnika in šola: tu se tehnika (digitalna) pokaže kot nekaj zelo dvoreznega. Internet je npr. v tej koronakrizi omogočil izobraževanje na daljavo, njegove hude negativne učinke sem že navedel. Tu bi omenil še nekaj: internet kot informacijska avtocesta povzroča digitalno demenco. Na internetu namreč »najdeš VSE«, zato ničesar ni treba »dajati v spomin«, zapisovati v možgane. Spomina ne treniramo, kar vodi v njegovo izgubo in propadanje spominskih nevronov.

Potem: internet je še dodatno in močno porušil avtoriteto učiteljev. Zakaj? Pred kakimi sto leti so ljudje večino znanja dobili v šoli, tudi zato je bil učitelj spoštovan, cenjen. S prodorom tehnike, z masovnim tiskom in predvsem s televizijo pa je šola vedno bolj postajala le delni izvor znanja, vse skupaj pa je dokončno zapečatil računalnik. Avtoriteta: človek, ki ima veliko znanja. Ali je učitelj še to, ko pa računalnik zna in ve veliko več od njega?! Umetna inteligenca, strojno naučena naprava je postala glavni izvor znanja za mladino, ki je navadno tudi ni treba siliti k temu učenju.

Za konec

Skušal sem najti nekaj glavnih dejavnikov, ki na mladino in šolo delujejo rušilno (gotovo jih je še nekaj), vse skupaj pa rezultira v to stanje, kakršno pač je. Šola – džungla. Pišem o tem, ker imam občutek, da se večina ljudi ne zaveda globinskih vzrokov vsega tega, ki so v negativnih učinkih znanosti in tehnike na družbo.

Upam si nadalje trditi, da preko moderne tehnike deluje tudi satan – tisti, ki ima v oblasti svet, in ki nas je v naših dneh uspel prepričati, da ne obstaja, zato lahko deluje, ne da bi se ga bali. Kako deluje preko tehnike (TV, interneta)? Preko ljudi, ki jih je spravil pod svojo oblast, on uporabi ljudi kot svoje orožje. In kakšne cilje zasleduje s svojim delovanjem?

Satan seje zmedo, poskuša nas zmesti. On hoče narediti ruševine iz naših duš, duše uničuje tako, da jih hrani z ničevostmi, hoče nas peljati v smrt. Pasti, ki jih nastavlja, pa so zelo zvito prikrite, da duše nenehno padajo vanje.

Ni težko videti, da je razpuščena spolnost, ta čutnost, ki se brez cenzure predvaja na spletu, vsakemu dostopna, in ki zaradi svoje privlačnosti pritegne in zasvaja milijone, močno sredstvo za doseganje vsega tega. Vse skupaj se po svetu razširja kot kuga, povzroča razpadanje družin in kvari mladino do onemoglosti. To je dejavnik, ki močno prispeva k neredu, zmedi, zbeganosti na svetu. Cilj globalističnih elit je namreč uničiti temelje Zahoda. Da bi na teh ruševinah gradili »novi svetovni red«, hočejo odpraviti tradicionalno družino in krščanstvo. Zato, po mojem, obstaja vsa ta poplava razbrzdanosti na svetovnem spletu, ki milijone vabi k posnemanju vsega tega, s tem tudi k popolni razpuščenosti, nezvestobi, kar seveda vodi v razpadanje družin. Mlade pa to odvrača od krščanstva (od vere, Cerkve), ker vera priznava greh in zahteva tudi odpoved, in Cerkev marsikaj prepoveduje, za mlade, ki padajo v te pasti in podlegajo skušnjavam (tudi zaradi šibke volje in permisivne vzgoje), pa je vse to nesprejemljivo, zato jih to vodi v masovni odpad. Ni težko za vsem skupaj zaslutiti delovanje satana, katerega glavne današnje tarče so ravno mladi in družine. On uporablja globaliste kot orodje svojega delovanja v svetu, in ni slučaj, da je med njimi tudi Bill Gates, ustanovitelj Googla.

Seveda so na internetu tudi številne koristne vsebine, a tu moram omeniti še nekaj, kar sicer izgleda koristno, a gre za prikrit strup. Milijoni na njem zasledujejo tudi znanost, podajajo se razne znanstvene teorije (relativnostna, kvantna, teorija strun…), vendar, pri njih gre (česar se večina ne zaveda) za lažne teorije in razlage – in so za naše duše strupena hrana. Na ta način satan hrani človeštvo z racionalizmom, ker le-ta vodi v ateizem, ta pa v duhovno smrt. On nas sili sprejeti racionalizem in naturalizem.

Marsikdo bo sedaj vprašal: dobro, ta situacija res ni rožnata, a kje je izhod, rešitev iz vsega tega? To bom morda skušal nakazati v kakšnem naslednjem članku.

Franc Bešter, Zg. Besnica

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine